VALVONTARISKI – VAI KIINNIJÄÄMISRISKI?

Hämeenlinnan kaupungin vuoden 2014 tilausbudjetin valmistelun yhteydessä tilaajajohtaja Jukka Lindberg esitteli uuden käsitteen: valvontariski.

Lindbergin sana olkoon kaupungin epistolaa. Käsite otettiin tosissaan. Esitellessään budjettia medialle, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Iisakki Kiemunki nosti valvontariskin terveyden ja toimintakyvyn sekä ikäihmisten lautakuntien olennaisimpien talouden ja toiminnan riskien joukkoon vuosille 2014-2016.

Mikä on valvontariski? Kiemungin esityksessä asia määriteltiin näin:

Valvontariski = valtion keskushallinnosta kuntiin hallitsemattomasti valuvat lisäkustannukset (esim. eduskunnan oikeusasiamiehen linjaukset, AVI:n ja Valviran tiukempi valvontalinja).

Esimerkki: kun oikeusasiamies linjaa, että lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta ei saa aiheutua lisäkustannuksia potilaille, Lindberg on sitä mieltä, että kyseessä on ”keskushallinnosta kuntaan hallitsemattomasti valuva lisäkustannus”.

Vai mite se ny oli?

Hämeenlinnassa alettiin harkita siirtymistä lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun kotisairaanhoidossa jo vuonna 2006. Ratkaisua perusteltiin turvallisuudella, potilaalle koituvilla säästöillä, sekä sairaanhoitajien ja perushoitajien ajan säästöllä. Esimerkkinä käytettiin mm. Vantaan kotihoitoa, jossa tehdyn selvityksen mukaan yli 900 potilaan lääkkeiden annosteluun käytettiin 440 tuntia kahdessa viikossa, eli noin yksi tunti kuukaudessa potilasta kohden.

Jakelun tultua Hämeenlinnassa käyttöön, potilaat ovat itse joutuneet sopimaan ja maksamaan apteekin suorittaman lääkkeiden annostelun kerta-annospusseihin. Yksikään Hämeenlinnan apteekeista ei julkaise verkkosivuillaan annosjakelupalvelun hintaa, mutta muutaman kymmenen, eri puolilta Suomea saadun tiedon mukaan yleisin hinta on 8,50 €/viikko, eli 442 € vuodessa. Annosjakelupalvelun kustannuksia EI huomioida KELAn lääkekaton laskennassa, mutta tietyin tiukoin rajauksin palvelusta voi saada pienen korvauksen, enintään 1,26 € viikossa. Tällä yhtälöllä potilaan on kyllä mahdotonta säästää lääkekuluissaan annospalvelun käytöllä. Päinvastoin, nettokustannukset kasvavat helposti 40 %, vähemmän tai halvempia lääkkeitä käyttäville vielä paljon enemmän.

Eli, siirtyessään lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun, Hämeenlinna sai itselleen säästön hoitajien työajassa, mutta siirsi palvelun kustannukset täysimääräisesti potilaiden itsensä maksettaviksi.

Eka kerta erehdys, toka tietoista lain kiertämistä?

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen linjasi 7.3.2013 antamassaan päätöksessä Dnro 809/4/11, että lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta ei saa aiheutua potilaalle lisäkustannuksia. Lääkkeiden jakelu kuuluu hoitoon.

Jääskeläinen on erittäin selkeäsanainen:

”…kunta ei voi sulkea potilaidensa lääkkeiden jakelua järjestämisvelvollisuutensa ulkopuolelle ja siirtää tätä tehtävää potilaidensa itsensä yhdessä apteekkien kanssa järjestettäväksi ja heidän itsensä kustannettavaksi.

ja

Kunta voi siis huolehtia itse käsin tapahtuvasta lääkkeiden annosjakelusta tai ostaa lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun apteekilta. Jos kunta käyttää viimeksi mainittua ostopalvelua, siitä ei saa aiheutua potilaalle lisäkustannuksia.

Kunnissa on ollut erilaisia käytäntöjä, mutta rakettitiedettä asia ei ole ollut, sillä joissakin kunnissa asia on myös oivallettu alusta pitäen oikein. Esimerkiksi Tammelassa todettiin 7.11.2012 koneelliseen annosjakeluun siirryttäessä: ”…ei muuta asiakasmaksuja, koska hoitomaksu sisältää lääkkeiden jaon.

Ikäihmisten lautakunnassa (IKLA) laittoman asiaintilan korjaaminen oli esillä ensimmäisen kerran 24.10.2013, jolloin asia jäi pöydälle lisäselvityksiä varten. Asia harmitti suuresti virkamiehiä ja puheenjohtajaa Kaija-Leena Savijokea. Asia tulee uudelleen esille tänään 31.10.2013 järjestettävässä IKLAn ylimääräisessä kokouksessa.

Päätösesityksen ongelma ei ole koneellisen annosjakelun jatkaminen ja sen maksamisen siirtäminen lautakunnalle. Ongelma on se, että päätösesityksessä edelleenkin pyritään lainvastaisesti vyöryttämään annosjakelun kustannuksia potilaiden maksettavaksi toista kautta, vieläpä niin, että jotkut maksavat, jotkut eivät. Tilaajapäällikkö esittää lautakunnan päättävän ”tarkistaa asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen, jolloin säännöllisen kotihoidon asiakkaiden tunteihin lisätään kolme tuntia kuukaudessa lääkehoitoon kuluvaa aikaa, jos kaupunki järjestää heille lääkejakelun.

Siis, mite se ny oli?

Lääkkeiden jakelu kuuluu hoitoon, piste. Jos kaupunki harkitsisi tänään lain ja oikeusasiamiehen linjauksen mukaisesti koneelliseen annosjakeluun siirtymistä, vastakkain olisivat kaupungin apteekeille kilpailutuksen jälkeen maksettavaksi tuleva palvelumaksu ja oman palvelutuotannon säästöt. Annosjakeluun siirtymisestä ei voisi tulla muutoksia hoitomaksuihin.

Siirtyessään koneelliseen annosjakeluun vuosia sitten, kaupunki realisoi itselleen hoitajien työajan säästöt täysimääräisesti, koska potilaat joutuivat palvelunsa järjestäjiksi ja maksajiksi suoraan ja lainvastaisesti. Koska eri kunnissa on ollut erilaisia lainvastaisia käytäntöjä, kaupungin silloista ratkaisua ei voitane pitää tahallisena lain rikkomisena.

Sen sijaan tänään käsiteltävä päätösesitys on asiakasmaksujen tarkistuksen osalta suoraan lainvastainen, ja sellaisena tahallinen.

Erityisen törkeäksi esityksen tekee lääkejakeluun käytetyn työajan mitoitus 3 tuntia / asiakas / kuukausi. Vuonna 2006 Vantaan vertailuarvo oli 1 tunti / asiakas / kuukausi. Koneellisen lääkejakelun työaikasäästöjä koskeviin tutkimuksiin ja muiden kuntien selvityksiin ja päätöksiin verrattuna Hämeenlinnan kaupungin käyttämä arvo on 2 – 4 kertaa suurempi kuin missään muualla käytetty. Arvion tehneiden kannattaa ostaa marjansa torilta, metsässä heidän koppaansa ei paljoa kertyisi…

Kiinnijäämisriski

Viimeaikaisten uutisten valossa varsinkin vanhusväestön oikeusturva on sitä löyhemmässä, mitä heikommin vanhus pystyy hoitamaan omia asioitaan. Monituottajamallissa vanhusta ja omaisiaan vastassa voi olla yksityinen palveluntarjoaja, joka ei itse vastaa palvelunsa laadusta suoraan palvelun käyttäjälle, vaan asiakkaalleen tilaajalautakunnalle. Jos tilaajalautakunnan virkamiesesittelijät suhtautuvat lakiin tänään päätettäväksi tulevalla tavalla, asiat ovat huonosti.

Kuntiin Lindbergin mukaan hallitsemattomasti vyöryvissä kustannuksissa ei ole kyse valvontariskistä, vaan kiinnijäämisriskistä.

 

 

 

31 kommenttia artikkeliin “VALVONTARISKI – VAI KIINNIJÄÄMISRISKI?”
 1. avatar riitta nyqvist sanoo:

  Tervehdys!
  Ko. vanhusten-rokotus-duo selityksineen alkaa olla melkoinen imago-riski,
  ennen muuta puolueelleen.
  Demarien punainen lankahan on vuosikymmenet kutoutunut teemaan,
  – vähäväkisten ja vanhusten puolesta – ei vastaan.
  Riitta

 2. avatar Seppo sanoo:

  Suurkiitos sille erittäin valveutuneelle riihimäkeläismiehelle jonka ansiosta kiinnijäämisriski *vaippa-asiassa* kasvoi ja kiinnijääminen toteutui.

 3. avatar Esa Leskinen sanoo:

  Lapsikin oppii yhdestä kerrasta, vaan ei Hämeenlinnan kaupunki. Luulisi, että kun kerran on jääty kiinni (vaippajuttu), niin toista kertaa ei vilppiä enää edes yritetä.

 4. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Kiitos Kari Ilkkala jotta toit taas meitille aivan uutta tietoa missä mennään.

  Uteliaisuuteni heräsi jopa etsimään ketä moisessa ikälautakunnassa on ja miten heittiä vois lähestyä.

  Surullista, todella surullista, osalta löytyy vain nimi.

  Tässäpä lista:

  Yhteystietonsa tarpeeksi antaneet = osoite, puhelin ja sähköpostiosoite:

  Pj Savijokoki kok, 2vp Nyholmm sdp, Häkkinen kesk, Koitto kd.

  Epätäydellisesti, mutta jotain sentään:

  Vpj Palm ps, Kisonen sdp, Mustiala vas.

  Sitten sarja jotka ei ole antaneet mitään yhteystietoa, osa ei edes kuvaansa:

  Sarasmäki kok, Alatalo sdp, Jindfors kok,Kemiläinen vihr.

  Millä oikeudella he jotka ei mitään yhteystietoa anna ovat lautakunnassa?

  Ketä he siellä edustavat, puoluettaan vai esittelevää virkamiestä?

  Ei ainakaan äänestäviä kaupunkilaisia, koska eivät ilmoita miten heihin saa yhteyden.

  Jos lähtee politiikkaan mukaan on velvollisuus muuhunkin kuin kokouspalkkion nostoon!

  Kaupunkihan on kustantanut heille koneet ja liittymät nettiin, näin mulle kerrottiin, pitääkö paikkansa?

  Siis 3 ok, 3 jotenkuten ja 4 ei mitään.

  Voisitteko koko lautakunta edes hävetä?

 5. avatar Aarno Järvinen sanoo:

  Ehtoota Kari
  Ja kiitoksia esilletulosta. Olen jo ruvennut kuvittelemaan otteesi herpaantuneen.
  Pelottaako luottamusihmisiä antaa tietonsa (mm puhnro) julkisesti esille. Esim yhdistyksissä jpissa on hallitus,on jäsentan nimet julkaisuissa heti toisella sivulla,Julkaisu (lehti) saattaa ilmestyä useamman kerran vuodessa ja aina on nimet listalla mahdollisine muutoksineen. Saattaahan ihminen vuoden aikana muuttaakin ja vaikka muuttaa muitakin tietoja itsestään.
  Sitten tuo 3 tunnin annostelu ? Onkohan ko työn suorittajilla huono näkö ja vaikka liian vähän valoa joten aikaa tuhraantuu.
  Kohdallani on kohta tilanne ettei kannata enää mitään ihmetellä. Turhaan ressaantuu vaikka ei millään muotoa ole tilanteissa mukana sano
  Aarno Järvinen

 6. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  Iltaa,

  ensinnä, veikkaanpa, että lautakunnan enemmistö kohosi tehtäviensä tasolle tänä iltana, eikä suostunut kumileimasimeksi.

  Yhteystiedoista, pitäisin kuvaa, puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta miniminä mutta myös riittävänä. Kotiosoite saattaa mm. työtehtävien vuoksi olla sellainen, jota ei kannata eikä tarvitse laittaa julkisesti näkyville. Täysin kuvattomilta ja tiedottomilta lienee yhteystietojen lähetys tyystin unohtunut.

  Ainakin kh:n jäsenet ovat saaneet kaupungin koneen, mukana myös nettitikku. Kh:n jäsenet olisivat saaneet myös ainakin kiinteän nettiliittymänsä ja muistaakseni myös puhelinliittymänsä kaupungin nimiin, mutta itse en ainakaan niitä siirtänyt Lex Nokia -ilmoituksen tehneelle kaupungille. Luulen koko paketin koskeneen myös lautakuntien ykköspuheenjohtajia.

  Valtuutetuille ei tällaisia työkaluja ole annettu.

 7. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Ja jospa poiketaan välillä siellä ”vaippalautakunnassa”:

  Yhteystietonsa antaneet:

  Pj Laaksonen kok, vp Rahkio kesk, Murtonen sdp, vainio kok, Ilonen ps,

  Jotain sentään antaneet:

  2vp Ojamäki sdp, Olkinuora sdp.

  Ei mitään tietoja antaneet:

  Johansson kok, Hirvonen kok, Martikainen vas ja Laitinen kd.

  Taas lautakunta johon ei 11 mahdollisesta saa yhteyttä neljään.

  On kai puheenjohtajan asia hoitaa edes nää ”tietojutut” kuntoon. Hävetä saatte taas koko lautakunta.

  Näille neljälle taas henk`kohtanen kysymys: Ketä edustatte?

 8. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Myöhäistä ehtoota Kari!

  Juuri äsken Savijoki kiisti ettei lautakunnille ole mitään annettu, tarkistaisitko Kari ihan periaatteen vuoksi. Jos satut olemaan oikeassa jotta lautakunnan puhjohtajille on moinen etu edes tarjottu Savijoki suoraan valehteli minulle juuri äsken puhelimessa!

 9. avatar Marko Palm sanoo:

  Hei Erkki!
  Voin vastata vain omasta puolestani, Olen Iklan 1. vpj, eikä minulle ole ainakaan tarjottu kaupungin tai minkään muunkaan tahon kautta puhelinta,tietokonetta tai nettiliittymää. Toimin täysin itse kustantamieni liittymien varassa tässä luottamustehtävässäni.

 10. avatar Kaija-Leena Savijoki sanoo:

  Ikäihmisten lautakunnan puheenjohtajalle on käytössään kaupungin puolesta ainoastaan puhelin. Asian voi tarkistaa kaupungin hallinnosta. Kaija-Leena Savijoli

  • avatar Erkki Strömberg sanoo:

   Keneltä ja mistä? Mikset vastaa itse?

   • avatar Erkki Strömberg sanoo:

    Aikoinaan minulle ”vittuili” valtuustoehdokas ja valisematta jäänyt Leo Leppänen etten taida suomenkieltä. Oli jäänyt jokin kirjoitusvirhe korjaamati.
    Sinä, Savijoki olet lautakunnan puheenjohtaja ja saat yhteen lauseeseen virheen ja toisen nimeesi, haloo Leppänen asialle!

 11. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Jep, Marko Palm!
  Kaupungin kustantamia lienee saannet vain 1 klas pj:t lautakunnassa. Mutta kun olet puheenjohtajistossa ja lautakunnassasi on jäseniä jotka eivät minkäänlaisia yhteystietoja ilmoita? Jottais täytys tehä?
  Nykyimmeisille riittäis jos olis sähköpostiosoite tai puhelinnumero.
  Molempiin voi jättää vastaamatta ja väittää ettei ole mitään viestiä saanut mutta jos on, teoriassa ja tarkalleenottaen oikea osoite voi lähettää kuitattavan lähetyksen ja saa varmistuksen jotta voi todistaa jotta viestin on ollut pakko perille mennä.
  Taitaapi useempi lautakunnan jäsen luulla voivansa leikkiä ”kissaa ja hiirtä” kun ei uskalla totuutta ”silmiin katsoa”.
  Ovatko he vain ”kuittaavia jees (kraas) miehiä ja palkkion nostajia itselleen ja jotkut antaapi pikkuosan puolueelleen”
  Kiitos oikausustasi!

  • avatar Marko Palm sanoo:

   Hei!
   Olen kanssasi samaa mieltä siinä,että jotain yhteistietoja pitää olla, jotta yhteyttä luottamushenkilöön voi tarvittaessa ottaa. Toivotaan,että asiaan saadaan korjausta tulevaisuudessa.

   • avatar Erkki Strömberg sanoo:

    Miksi vaan tyydyt toivomaan, olet puheenjohtajistossa lautakunnassasi, voit myös keskusteella, sovitella ja viime lopussa määrätä puheenjohtajiston enemmistöpäätöksellä.
    Vai oletko lälly vain jolle asema on tärkeintä ei se mitä saadaan aikaan?

   • avatar Aarno Järvinen sanoo:

    Huament taas Marko
    Älä toivo vaan toimi sano
    Aarno

 12. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Savijoki:
  Älypuhelin jolla pääsee nettiin ja kaupunki maksaa viulut vai? Onko liittymä kaupungin vai sinun kustannettava kun sanot jotta vaan puhelin on käytössä. Kuka maksaa liittymän? Saanko vastauksen?
  Koska etuus tuli voimaan?
  Vai onko se ollut etu jo ”lankapuhelinten aikaan” Sinulle?

 13. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Savijoki!
  Jottet saivartele lisää tarkoitin edellä kysymyksellä: Kuka maksaa liittymän? Niin liittymismaksua kuin tulevia ja tulleita käyttömaksuja, Siis kansankielellä: Käytätkö tai onko asemasi perusteella sinulle tarjottu puhelin, känny, tietokänny. läppäri liittymiä kaupungin laskuun.
  Vaadin vastauksen!

 14. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Savijoki!
  Huomenna, siis 1.11. 2013 vastaus, ole hyvä, ja kaikkiin kysymyksiin ja rehellisesti!
  Minulle ei vastata ”ympäripyöreästi” vaan tarkalleen mitä kysytään!

 15. avatar Aarno Järvinen sanoo:

  Huomenta kaikki
  Tämähän on mielenkiintoista sano
  Aarno Järvinen

 16. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Jah-hah!
  Luin HA-A jutun Hämeen-Sanomist kuten Leena Savijoki eilen minua puhelimessa kehoitti jotta tietäisin mitä päätettiin.
  Siis mitä päätettiin?
  Homma jatkuu kuten ennenkin paitti vanhus ei maksa itte suoraan apteekille lääkepussituksesta mutta kaupunki nostaa hoito-hintoja vai miten se meni? Siis ei heti mutta kohtamiten. Hoitohinta ei kyllä silloin laskenut kun pussituksiin siirryttiin, mites se nyt on peruste nostaa hintaa? Vastaus Savijoelta, kiitos!
  Ei kai määrärahan puutos ole vanhusten syytä vaan virkamiehen joka moisen typeryyden tekee?
  Kun suurinpana syyllisenä näyttää olevan toveri Linperi eikö voisi puuttuvan rahan ulosmitata hänen palkastaan ja omaisuudesta?
  Noin yleensä onko kaupungin tehtävä luoda ja maksaa viihdykkeitä asukkaille ja ulkopaikkakuntalaisille, kuten jotain Kantolan tapahtumattomuuden puistikkoa vai hoitaa vanhukset Suomen lakien ja säädösten mukaan asiallisesti ja vanhusta kunnioittaen?
  Kaupunginhallitus antoi miljoonan (1000000) alkurahaa Kantolaan ja joku Limppu itkee 650000 perään jottei sitä ole, haloo mitäs me tarvitaan? Järkeä, mutta sitä vaan ei virkamiehistöstä näytä löytyvän suurennuslasillakaan!

  • avatar Kari Ilkkala sanoo:

   Terve Erkki,

   Kaupunki maksaa lain ja oikeusasiamiehen linjauksen mukaisesti kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaiden lääkkeiden koneellisen annosjakelun.

   Lisäksi IKLA päätti Marko Palmin (ps.) esityksestä poistaa päätöksestä kohdan, jonka perusteella asiakkaiden hoidon tuntimääriä ja siten asiakasmaksuja olisi tarkistettu korvauksena mielikuvituksellisesta käsijakelusta. Eli päätös meni nyt niin kuin sen olisi alunperinkin pitänyt mennä.

   Tilaajajohtaja Lindbergin pitäisi olla IKLAlle kiitollinen, säästyi taas yksi kiusallinen TV-keikka…

   • avatar Erkki Strömberg sanoo:

    Kiitos Kari selvennyksestä. Sitäpä oli vaikea lukea Hä-San HA-A jutusta, mutta sehän on jo vanhastaan tiedossa mitä se muija runoilee…
    Mutta mites menneet, ne jotka maksoi vaikkei olis tarviinnu lääkepusseista ja vaipoista, voisko vaikka perikunta periä saatavia kaupungilta?
    Mullakin kun olis omakohtasia saatavia, mitenkähän toimin?

 17. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Nimimerkki epätietoinen Hämeestä kysyy?

  Kun vaipat ja lääkepussukat laskutettiin ”asiakkaalta”, siis oikea termi vammaiselta tai vanhukselta ja nää osoittautu väärin perityksi korvaako saamatta jääneet ja turhaan maksetut kaupunki automaattisesti ko vahingon kärsineelle ilman hakemusta?
  Vastatkoon se joka asian varmasti tietää!
  Jos ei korvausta tule voiko vahingon kärsinyt antaa ”perintätehtävän” asianajotoimistolle joka laskuttaa koko lystin kaupungilta?
  Jälleen vastaus siltä joka asian tietää!
  Jos oikea vastaus on jälkimmäinen tiedustelen asiaosaisena mikä on Suomen kallein asianajotoimisto laskutukseltaan, annan homman omalta osaltani heille. Minähän en osaa pyrokraattien papereita täyttää, enhän edes hallitse suomen kielen oikeinkirjoitusta, kuten Leo Leppänen on toistuvasti näillä palstoilla todistellut.
  Voisiko joku kaupunginhallituksen jäsen viedä tämän kyselyn hallitukseen ja vaatia siellä asiaan päätöksen niin voin alkaa toimenpiteisiin, tai vain ilmoittaa tilinumeroni, kiitos!

  • avatar Kari Ilkkala sanoo:

   Huomenta Erkki,

   tämänkin aamun Hämeen Sanomien perusteella viranomaisella tuntuu olevan kovasti vaikeuksia lain ja ohjeiden tulkinnassa. Siten, jos menet kysymään miten korvaushakemuksen kanssa pitäisi menetellä, vastaus saattaa perustua tarkoituksenmukaisen vaikeaan tulkintaan.

   Jos sinä tai omaisesi olette joutuneet maksamaan hoitotarvikkeista, jotka mielestänne olisi tullut saada ilmaiseksi, sinuna osoittaisin korvausvaatimuksen suoraan IKLAan eli ikäihmisten lautakunnalle.

 18. avatar Aarno Järvinen sanoo:

  Ehtoota blogistit
  Kävin täs viikonloppun Poris Kulttuurkisailemas ja siäl vähä hymyille kyselti noist vaipoist ku mää sanosi mist mää oikke oon sanos
  Aarno Jii

 19. avatar Aarno Järvinen sanoo:

  Huomenta Kari
  Tulit taas mielipidepalstalle asiallisesti,siitä kiitos sano
  Aarno

 20. avatar Heikki Koskela sanoo:

  Moro Kari!
  Tuo kiinnijäämisriski taitaa olla suunniteltua, koska valtuustolle aiottiin tarjota 300 donan uutta sakkorahamomenttia. Tulee väkisinkin mieleen, että laista lipsahtamista on suunniteltu ja odotetaan käryn käyvän. Moraalitonta on, jos odotetaan sakon olevan pienempi kuin saavutetun hyödyn.
  Hyvää jatkoa t. Hessu K.

 21. avatar Saara Finni sanoo:

  Ja tähän rosmokoplaanko meidän janakkalalaisten pitäisi liittyä. Puistattaa.

  • avatar Erkki Strömberg sanoo:

   Huomment!

   ”Ikäneito Näppylä” näyttää heränneen syyslevoltaan joulua odottamaan.

   Paas soitellen!

   erkki

Jätä kommentti

css.php