HÄSA JA ”RIKOSILMOITUS”: KUKA VASTAA, KUN KUKAAN EI VASTAA MISTÄÄN?

Toimittaja Pippingsköld on jo aikaisemmin linjannut etteivät häntä detaljit kiinnosta, joten niiden välttämiseksi kannattaa vältellä myös minua: Hämeen Sanomat tai toimittaja Jost Pippingsköld eivät tavoittaneet allekirjoittanutta eilen torstaina siitä yksinkertaisesta syystä, että ko. konsernista kukaan ei tavoitellut minua.

Huomioitakoon tässä sekin, että Hämeenlinnan kaupunki on Ainagroup’in toiseksi suurin omistaja sekä äänimäärällä (6,13 %) että osakkeilla (4,06 %) mitattuna: http://www.ainagroup.fi/omistajat/omistus

Toimittaja Pippingsköld uutisoi minun tehneen rikosilmoituksen. Tosiasiassa kyseessä on tutkintapyyntö, jonka olen jättänyt Hämeenlinnan poliisiasemalle 13.11.2012. Pyynnön ottivat vastaan apulaispoliisipäällikkö Mika Heikkonen ja rikosylikomisario Pekka Kiiski. He omaksuivat heti oma-aloitteisesti sellaisen kannan, että tutkintapyyntö tulee käsitellä muualla kuin Hämeenlinnan poliisissa.

Tutkintapyynnön ei pitäisi tulla asianosaisille tai johtaville poliitikoille yllätyksenä, koska ennen pyynnön tekemistä olen vaatinut kaupungin selvittävän itse virkamiestensä virkavastuun asioiden hoidossa ja valmistelussa.

Olen lähettänyt kaiken asiaa koskevan aineiston ja selvityksen tapahtumien kulusta seuraaville henkilöille:

Ismo Uusitalo, Juha Isosuo, Kari Suokas, Tapio Vekka, Iisakki Kiemunki, Ari Räsänen, Antti Jokivirta, Esa Mattila, Ari Pakari (yhtiöiden tilintarkastaja) ja Juhani Lemstrom (yhtiöiden toimari).

Ja koska valtuusto joutui tekemään syyskuisen takauspäätöksensä puutteellisin ja väärin tiedoin, olen lähettänyt samat tiedot myös kaikille valtuustoryhmien puheenjohtajille eli Johannes Koskiselle, Sari Rautiolle, Hannu Kärpäselle, Päivi Siepille, Teija Arvidssonille ja Ritva Oinoselle.

Olen lähettänyt tiedot, jatkoselvitykset ja vaatimuksen virkamiesten virkavastuun selvittämisestä kaikille eo. henkilöille kolmella viestillä 15.10., 28.10. ja 1.11.2012. Juhani Lemströmiä lukuunottamatta kukaan ei ole reagoinut mitenkään tai ottanut asiaan kantaa.

Edellä mainittuja viestejä ennen olen kysynyt Ismo Uusitalolta, Juha Isosuolta ja Kari Suokkaalta kahdella eri sähköpostilla (21. ja 24.9.) yksikäsitteistä vastausta siihen, onko M-Components Oy:ssä ollut kesän/syksyn 2012 aikana lomautuksia, ja tiesivätkö he asiasta. He eivät antaneet yksikäsitteistä vastausta kumpaankaan kysymykseen, vain Ismo Uusitalo kiemurteli että onhan Patrialla ja Ruukillakin ollut lomautuksia.

Lisäksi olen tavannut Juhani Lemströmin ja yhtiöitä edustavan asianajajansa Jarmo Eskelisen, jotka 15.10.2012 lähettämäni viestin perusteella tulkitsivat minun syyttävän Lemströmiä / yhtiöitä petoksesta, ja suunnittelivat siksi kunnianloukkaussyytteen nostamista minua vastaan.

Olen esittänyt kaikille osapuolille luvut ja analyysin tapahtumista. Kukaan, myöskään Juhani Lemström, ei ole esittänyt mitään tietoja, lukuja tai laskelmia, joilla esittämiäni lukuja tai niistä tehtyjä johtopäätöksiä olisi voinut edes yrittää osoittaa vääriksi. Luvut ovatkin lahjomattomia: Moreeni-Metalli on vuosittain perinyt merkittävästi pienempää vuokraa, kuin mitä vuokrasopimus olisi edellyttänyt ja mitä kiinteistöyhtiön lainojen lyhennykset, korot ja käyttömenot ovat olleet.

Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo pitää tutkintapyyntöä aprillipilana, ja kääntää asian esittelyn ja valmistelun kuuluneen Tapani Hellsténille. Päätösesitykset ovat toki olleet Hellsténin nimissä, mutta Juha Isosuo on ollut ja on mitä suuremmassa määrin mukana asiassa ja sen valmistelussa:

–          Juha Isosuo on aikanaan laatinut Hämeenlinnan kaupungin, M-Components Oy:n ja KOy Moreeni-Metallin välisen vuokrasopimuksen, joten hän tietää mikä M-Componentsin vuokranmaksuvelvoite on ollut ja on.

–          Lisäksi hän on istunut Moreeni-Metallin hallituksessa ainakin 30.9.2005 asti, koska on allekirjoittanut tuolloin päättyneen tilikauden tilinpäätöksen.

–          Juha Isosuo on kaupungin elinkeinopolitiikasta ja yhtiöiden kanssa tehdyistä sopimuksista ja niiden valvonnasta vastaava valmisteleva virkamies.

–          Syyskuussa päätetyn uusimman takauksen valmistelu ei suinkaan käynnistynyt Moreeni-Metallin 16.8.2012 lähettämästä kirjeestä, kuten kh:lle ja valtuustolle on esitetty. KOY Moreeni-Metallin takausesityksen johdosta on järjestetty jo 10.8.2012 neuvottelu, jossa kaupungin edustajina olivat Ismo Uusitalon lisäksi apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo ja yhtiön hallituksessa kaupunkia edustava yrityspalvelujohtaja Ari Räsänen.

Tutkintapyynnön kohteena olevalla toiminnalla on tuotettu perusteetonta hyötyä M-Components Oy:lle samalla, kun kaupungin riskit ovat kasvaneet oleellisesti taattavan summan perusteettoman kasvun ja vastavakuutena olevan kiinteistöyhtiön ja sen rakennuksen nettoarvon perusteettoman vähenemisen kautta. Kaupunki takaa kiinteistöyhtiölle osin sellaista lainaa, joka itse asiassa kohdistuu M-Components Oy:n käyttömenoihin.

Tutkintapyyntö päättyy seuraavasti:

Monta vuotta jatkunut toiminta on ollut mahdollista vain seuraavista syistä:

a)      kaupunki on sallinut tilanteen, jossa sekä vuokralaisyhtiössä, että vuokranantajayhtiössä on ollut sama nimenkirjoitusoikeuden omaava vastuuhenkilö vastuussa kassan ja talouden hoidosta ja kirjanpidon järjestämisestä (Juhani Lemström).

b)      Moreeni-Metallin hallituksessa toimineet kaupungin virkamiehet ja edustajat eivät ole puuttuneet tilanteeseen millään tavalla sen paremmin yhtiön hallinnossa, kuin kaupungin organisaatiossa toimiessaan.

c)       Kaupungin johto ja konsernijohto, jonka tehtävänä on valvoa kaupungin luottamuselinten päätösten täytäntöönpano (v. 2000 takauksen ehdot) ja kaupungin tekemien sopimusten ehtojen noudattaminen, ovat laiminlyöneet velvollisuutensa, vaikka heidän on täytynyt olla asiasta tietoisia (koska ovat osin samoja henkilöitä kuin kohdassa b).

d)      Kaupungin päätöksien valmisteluun ja päätöksentekoon osalliset virkamiehet ovat systemaattisesti ja pitkäaikaisesti salanneet M-Components Oy:hyn ja KOy Moreeni-Metalliin liittyneet väärinkäytökset, talouden todellisen tilan ja muut luottamuselinten päätöksenteolle ja riskien arvioinnille olelliset tiedot.

21 kommenttia artikkeliin “HÄSA JA ”RIKOSILMOITUS”: KUKA VASTAA, KUN KUKAAN EI VASTAA MISTÄÄN?”
 1. Erkki Strömberg sanoo:

  Odotelen tässä aivan rauhassa kommetteja edellä esiintulleita henkilöiltä joiden nimi tuli esiin jonkinlaista selitystä ja tarkkaa, pelkkä lässytys kun ei nyt riitä, sen uskoo erkkikin!

 2. riitta nyqvist sanoo:

  Terve Kari!
  Lueskelen juuri Jaakko Heinimäen Taskuetiikkaa.
  ”Moraalinen vastuu ei koske ainoastaan tekoja.
  Myös tekemättä jättäminen on moraalista toimintaa.
  Ne jotka ovat havainneet väärinkäytöksiä,
  mutta eivät ole puuttuneet asiaan millään tavalla,
  ovat osavastuussa väärinkäytön seurauksista.
  ”En ole tehnyt mitään” tai ”en ole tehnyt mitään väärää”
  eivät riitä puolustukseksi sellaisissa tapauksissa,
  joissa moraalinen velvollisuus olisi edellyttänyt aktiivista toimimista.”
  (Heinimäki)
  Ps. Moraali ei ole jotakin hienoa ja ylevää,
  se on kyky erottaa oikea tapa, väärästä tavasta toimia.
  Kiitos Sinulle Kari!
  Riitta

 3. Leo Leppänen sanoo:

  1. Hämeenlinnan kaupungin ei tulisi myöntää lainojen takauksia sellaisille tahoille, joissa se ei ole omistuksen tai muiden seikkojen puolesta määräävässä asemassa. Tämä koskee mm. päiväkoteja ja teollisuushalleja omistavia yhtiöitä. Toivottavasti uusi valtuusto tekee linjauksen, jonka mukaan kaupunki ei ole jatkossa pankki- ja takauslaitos.

  2. Kari Ilkkalan tutkintapyyntö ja siitä Hämeen Sanomien julkaisema uutinen ovat mielenkiintoisia. Minulla on kaupungin virkamiehenä pitkä kokemus näissä asioissa. Veikkaan lukemani perusteella, että tutkintakynnys ylittyy kirkkaasti. Syytekynnyksen rima on hieman korkeampi.

  3. Juha Isosuon Hämeen Sanomissa esittämä väite, että Ilkkala olisi syyllistynyt tutkintapyynnön jättämisellä tuomittavaan perättömään lausumaan ei ole tästä maailmasta. Virkamiehen ”sietokynnys” on huomttavasti korkeampi kuin kaudun tallaajan.

  4. Asianajaja Jarmo Eskelisen puheet kunnianloukkaussyytteen nostamisesta ovat ennenaikaisia. Tässä vaiheessa hänen kannattaisi keskittyä tutkintapyyntöön ja hankkia tuekseen henkilöitä, jotka ymmärtävät varsinaisen asian substanssin.

 4. katriina ahtiainen sanoo:

  Hei pitkästä aikaa!

  Kiitos taasen Karille!
  Julkaiseeko HäSa tämän kirjoituksesi?
  Olisi vihdoinkin aika…

  Katriina Ahtiainen

 5. Pekka Peitsi sanoo:

  Onko persujen elinkeinopolitiikka siis se, että hämeenlinnalaisia työllistäville tai sitä aikoville yrityksille haistatellaan avoimesti ja annetaan ymmärtää, ettei tänne kannata tulla harjoittamaan minkäänlaista liiketoimintaa, koska kohta ollaan Kari Ilkkalan totuuskomission edessä. Jos lainantakaukset loppuvat, niin yritykset löytävät kyllä naapurikuntaan, jossa ollaan suopeampia.

  • Kari Ilkkala sanoo:

   Terve ”Pekka Peitsi”,

   valitsitkohan oikeat saappaat, sillä nimimerkkinsä sinulle lainannut olisi kyllä sanonut asianosaisten touhuista jotta ”Saatanan tunarit!”. Jos olet mielestäsi oikealla asialla, niin mikä estää sinua kirjoittamasta omalla nimelläsi?

   Missaat asiassa kutakuinkin jokaisen missattavissa olevan pointin… kyse ei ole elinkeino-, kunta- tai puoluepolitiikasta, vaan oikeasta ja väärästä. Kommentistasi välittyvällä logiikalla tutkintapyyntöjen ja rikosilmoitusten tekijät, esitutkintaviranomaiset ja lopulta syyttäjät ja tuomarit ovat syypäitä rikollisuuteen?

   Kuntien toimialaan ei kuulu taata kuntakonserniin kuulumattomien, kilpailluilla markkinoilla toimivien yritysten liiketoimintariskejä. Niin eivät tee Hämeenlinnan naapurikunnatkaan. Toimitilarakentamisessa, jos sellaisessa ollaan mukana, tulee jauhot ja ryynit pitää selkeästi erossa toisistaan. Esim. Janakkalan Teollisuusalueet Oy rakentaa kyllä lunastushalleja yrityksille, mutta yritykseltä edellytetään yleensä omarahoitusosuutta, ja hallikiinteistön omistusoikeus pysyy JTA:lla lunastukseen asti, vaikka maksettu osuus onkin vuokralaisyrityksen taseessa.

   KOy Moreeni-Metallin tapauksessa kyse on nimenomaan siitä, että toimitilainvestoinnin takaaminen muuttui M-Componentsin käyttömenojen rahoittamiseen kohdistuvaksi takaukseksi.

   Minä tai perussuomalaiset emme ole haistatelleet tuleville tai oleville yrityksille. Haistattelija on se yritys, joka väärin toimien siirtää itselleen kuuluvaa riskiä julkisista varoista taattavaksi. Haistattelija on se, joka valehtelee valtuustolle ja/tai salaa siltä päätöksenteon kannalta oleellisia tietoja.

 6. Tapani Silvo sanoo:

  Pekalle: Onko pesujen taholta annettu ymmärtää, että minkäänlaisia takuita ei annettaisi millekään yritykselle?
  Minulta se on ainakin jäänyt huomaamatta.
  On hyvä, että Hämeenlinnan johtoon on valittu Kari Ilkkalan kaltaisia, ekonomiaa ymmärtäviä, valtuutettuja, joilla on kyky arvioida taludellisia riskejä lainatakuita myöntäessä!
  Noin avointa pesujen mustamaalausta, ja yksisilmäisyyttä, kuin mitä nimim. Pekka Peitsen ”kynästä” tulee, siihen on pakko reagoida! Lunta tupaan… Terv! Tapsa

 7. Timo Kivistö sanoo:

  Moikka Kari, hyvä että olet perehtynyt tähänkin asiaan. Ja hienoa, että oikaiset väärät tiedot rikosilmoituksesta mediassa, siis olet tehnyt tutkintapyynnön! Jään mielenkiinnolla odottamaan, mitä sieltä naapurista tässä(kin) asiassa kuuluu:)

 8. Seppo sanoo:

  Hyvä on jos tutkinta alkaa. Veikkaanpa että asia jää sitten siihen. ”Korppi ei korpin silmää noki”

 9. Tapani Silvo sanoo:

  Seppo! Pelkään pahoin, että näin voi käydä! Talvivaaran pomokin vielä kävelee vapaana…
  Oikeudellisessa mielessä on Suomi ihan paskamaa!
  Demokratiastakaan eivät Kokoomus ja Demarit välitä yhtikäs mittää, Näin paikallis-asioista keskusteltaessa… Tapani

 10. Heikki Koskela sanoo:

  Moro Kari!
  Tämä on ennakkotapaus. Katsotaan, miten käy?
  T. Hessu K.

 11. Erkki Strömberg sanoo:

  Olen aikaisemmin jo pyytänyt asianosaisilta selvitystä, tässäpä tää uusintana, pyyntö, jos nimesi on lainauksessa olet velvollinen vastaamaan!

  ”Olen lähettänyt kaiken asiaa koskevan aineiston ja selvityksen tapahtumien kulusta seuraaville henkilöille:

  Ismo Uusitalo, Juha Isosuo, Kari Suokas, Tapio Vekka, Iisakki Kiemunki, Ari Räsänen, Antti Jokivirta, Esa Mattila, Ari Pakari (yhtiöiden tilintarkastaja) ja Juhani Lemstrom (yhtiöiden toimari).

  Ja koska valtuusto joutui tekemään syyskuisen takauspäätöksensä puutteellisin ja väärin tiedoin, olen lähettänyt samat tiedot myös kaikille valtuustoryhmien puheenjohtajille eli Johannes Koskiselle, Sari Rautiolle, Hannu Kärpäselle, Päivi Siepille, Teija Arvidssonille ja Ritva Oinoselle.”

  Kiitos vastauksistanne!

 12. Jost Pippingsköld sanoo:

  Juttua kirjoittaessani soitin Kari Ilkkalalle torstaina noin kello 12.55. Puhelu meni suoraan puhelinvastaajaan, johon jätin soittopyynnön. Pyynnössäni kerroin päivän ja kellonajan, jolloin soitin, kuka soittaa, mitä asia koskee ja pyysin soittamaan mahdollisimman pian. Ilkkala ei soittanut minulle tai toimitukseen.

  Jost Pippingsköld
  rikos- ja oikeustoimittaja
  Hämeen Sanomat

  • Kari Ilkkala sanoo:

   Olen ottanut koko torstain puheluita vastaan normaalisti, puhelin ollut päällä ja kentässä koko ajan, eikä vastaajassani ole viestiä toimittaja Pippingsköldiltä. Joten ketä hän sitten tavoittelikin, minä se en ollut.

   Usein käynti optikolla auttaa…

  • riitta nyqvist sanoo:

   Ymmärrän Jost,
   eläkesuoralla kun oot,
   – intressisi.
   Ennen rikos- ja oikeustoimittajana toimimistasi,
   tunsin sinut journalistina, jota haastattelin ja ihailin.
   Riitta

 13. Erkki Strömberg sanoo:

  Toimittajillahan on ”suojattu lähdesuoja”, tässä tapauksessa se näyttää tarkoittavan jotta toimittaja saa valehdella ja ei tartte mitenkään todistella toimintaansa.

  Siis kelle soitit Jost? Tarkistappas numerosi ja julkaise virheesi täällä!

 14. Kari Ilkkala sanoo:

  Tervehdys,

  kirjattakoon tähän framille kaikille ja etenkin toimittaja Pippingsköldille tiedoksi, että puhelin on tänäänkin koko ajan päällä ja otan puheluja vastaan, ihan vaan jos sattuisi vaikka huomista varten rikos- ja oikeustoimittajalla olemaan jotakin kysyttävää…

 15. Jaana sanoo:

  Hei Kari

  Ja kiitos taas aktiivisuudestasi!
  Mielenkiinnolla minäkin seuraan täältä naapurista minkälaisia käänteitä tämäkin juttu saa aikaiseksi. Taas nuo samat nimet esillä…….en osaa yllättyä enään mistään Hämeenlinnan suhteen. Ja Kiemunki halajaa kaupunginhallituksen johtoon ja Sari Rautio valtuuston johtoon, näin olen kuullut pikkulintujen laulavan? Voi hyvä ihme, eikö jo ole opittu näistä epäkohdista riittävästi. Hölmö saa olla mutta ei tyhmä!
  Löytyyhän sinne paljon pätevämpiäkin henkilöitä, onko sinne pakko laittaa kaikki omaa/kaverin etua ajavat henkilöt?
  Jaana Laine

 16. Erkki Strömberg sanoo:

  Ennen vaaleja Keski-Häme-lehti oli ollut yhteydessä apujohtaja Isosuohon ja hän oli kertonut jotta Ilkkalan tutkimuspyyntö oli vaan silkkaa vaalibrokakandaa. Siis kunnallisvaaleja syksyllä.
  Ilkkalan pyynnöstä ei lehti tätä julkaissut vaan tallenti talteen.
  Nyttemmin Isosuo uhoaa jotta ilkkala teki tutkimuspyynnön Hestenin Kevajutun takia.
  Haloo, kuinka paljon apujohtaja saa valehdella.
  Onko apu-kaupungin-johtaja verratavissa enenmuinoin olleisiin apukoululaisiin, siis niihin jotka ei voineet suoriutua alakoulusta, vaan luotiin helpotettu koulu.
  Kannattaisi asiasta kiinnostuneiden lukea muitakin paikallisia aviiseja kuin mitä HäSä konserni tuottaa, esim Keski-Hämettä.

 17. Hannu Naski sanoo:

  Minua kiinnostaa mysteerio jossa kaksi Ilokallionkatu 11:n Savonlinnaan ei pääse sinne. Heidän äitinsä asuu nyt siinä eikä häntä kanneta sieltä pois. Mikä mysteeri tähän liittyy? Voiko kukaan vastata?

Jätä kommentti

css.php