MUTTA KUKA BRIIFAISI VEKKAA?

Kaupunginhallituksen pj Tapio Vekka HäSa 22.11.2012: ”Jos uusi valtuusto briifataan kunnolla, ehkä hekin ovat kykeneviä tekemään päätöksiä.”

Onko tästä pääteltävä, että vanha yhdyskuntalautakunta on huonosti briifattu (indoktrinoitu, sitoutettu, palkittu)?

Kuka briifaisi Vekkaa, että yhdyskuntalautakunnan ja kaupungin veronmaksajien enemmistö ovat saaneet Toriparkista riittävästi informaatiota voidakseen muodostaa perustellun kantansa asiaan?

Kuka kertoisi tämän myös Sari Rautiolle, joka tuolla Susanna Hietasen blogissa ilkkuu Katille, että tämän kannassa on kyse pelkästä vastustamisesta?

Kuka kertoisi Vekalle, että päätöksentekotilanteessa myös odotetun/tarvitun tiedon puute on päätöksentekokriteeri?

Onko päättäjillä ollut käytettävissään varmistettu tieto siitä, että hanketta ajaneet kiinteistöyhtiöt ovat maksaneet KH 20.2.2012 § 5 edellyttämät 50.000 € suunnitteluvaiheen kustannuksista? Kaupunkihan upotti 100.000 € Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n osakepääoman korottamiseen juuri suunnittelukustannusten kattamiseksi.

Onko päättäjillä ollut käytettävissään yhtään sitovaa sopimusta ensimmäisenkään velvoitepaikan lunastamisesta?

Valmistelussa on puhuttu tuottolaskelmasta ja ”oikeista myyntihinnoista”. Miksi näitä itse laskelmia ei ole esitetty päättäville elimille ja kaupunkilaisille, vaan kerrottu ainoastaan johtopäätöksiä?

Jos investointi kerran maksaa itsensä 20 vuodessa, miksi hankkeessa mukana olevat vauraat kiinteistöyhtiöt eivät perusta ihan omaa parkkiyhtiötä, ja takaa sille rakennuslainaa? Seppo Vekan mukaan kyse on vuosikymmenien visiosta, joten 20 vuoden takaisinmaksuajan ei pitäisi tuntua noin kärsivällisen miehen liiveissä miltään. Vakuusmassaa näillä kiinteistöyhtiöillä kyllä riittää…

Lisäksi, Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtajan tulee pitää ehdoton huoli siitä, että hänen esteettömyyttään osallistua päätöksentekoon ei varjosta pieninkään pilvenhattara. Näyttää jo sinänsä riittävän ikävältä, että ykköspäättäjä omistaa ja johtaa merkittävässä määrin kaupungin kädestä syövää yritystä Vekka Liikenne Oy:tä.

Vielä pahemmalta näyttää, kun sama mies käyttää otto-oikeutta hankkeeseen, jossa näkyvänä edunsaajana on hänen perheyrityksensä hallituksessa istuva sukulaismies Seppo Vekka. Miesten välillä on side, joka ei istu julkisen vallan käytön ja julkisten varojen sitomisen yhteyteen.

Tapio Vekka, vaikka et (ehkä, selvitys kesken) ole juridisesti esteellinen, sinulla ei ole moraalista eikä eettistä oikeutta osallistua Toriparkin päätöksentekoon.

17 kommenttia artikkeliin “MUTTA KUKA BRIIFAISI VEKKAA?”
 1. Leo Leppänen sanoo:

  Kannatan Hämeenkaaren purkamista ja asuntojen rakentamista Engelinrantaan. Mutta tällä alueella on oltava kaavamuutosten jälkeenkin hyvin keskeinen rooli ydinkeskustan virkistys-, kuntoilu- ja viheralueena.

  Merkittävä osa Engelinrannan autopaikoituksesta on järkevää ratkaista pysäköintitalolla, joka sijaitsee likellä aluetta. Sellainen löytyy linja-autoaseman tienoolta.

  Engelinrantaan tullee asunnot vähintään 1 000 asukkaalle. Lisäksi alueella toimii uimahalli ym. yleisiä laitoksia. Toriparkki on kaukana, joten se ei ole järkevä vaihtoehto mainitun pysäköintitarpeen hoitamiseen. Kysymys on useista sadoista autopaikoista. Linja-autoaseman pysäköintitalo palvelisi vähintään kohtalaisesti niitä, joiden on kerrottu olevan kiinnostuneita velvoitepaikkojen varaamisesta Toriparkista. Pysäköintitalo olisikin otettava perusteellisen jatkoselvittelyn kohteeksi. Jos kaupunki myöntää sen lainoille takauksen, Engelinrannan tonttien myyntihintoihin voidaan sisällyttää pieni siivu takausriskistä. Alue on lähes kokonaan kaupungin omistuksessa.

  Linja-autoaseman pysäköintitalo ei heikennä Palokunnankadun asukkaiden maisemia, koska Engelinrannalle rakennettavat talot tulevat peittämään vesinäkymät totaalisesti.

  Johtopäätös: Kukahan briiffaisi asian päätöksenteossa moraalisesti esteellistä Tapio Vekkaa (kok.) erittäin kilpailukykyisestä vaihtoehdosta autopysäköinnin järjestämiseksi siinä tapauksessa, että keskustasta poistuu seuraavan kymmenen vuoden aikana 600 autopaikkaa.

 2. katriina ahtiainen sanoo:

  Hei!

  Kuka täyttäisi nykyään kaksi lähes tyhjää parkkitaloa?
  Kolmas parkkihalli tulee katteelle.

  Enkelirannan infossa puhuttiin, että sinne tulee
  2000 asukasta. Olenko väärässä, mutta muistini mukaan nykyiselle
  keskustan ruutukaavalla asustaa 5000 henkilöä?

  Miksi pakata väki ihanaan pieneen rantapalaan veden päälle?

  Tekee mieleni alatyylisesti sanoa: Mikä helvetin suuruudenhulluus
  meitä vaivaa tässä huonossa rahatilanteessa?

  Vastustan eli en kannata Etelärannan sullouttamista tönöillä.

  Olisi kiva jutella Vekan kanssa, jos kelpaisi puheille, kunhan ensin jäävää
  itsensä.
  Onneksi kaupunkimme johdossa ei ole esim. Valion maitomies. Silloin meillä
  olisi kaupunki täynnä tyhjiä maitopurkkivarastoja. Teki vähän kipeää, mutta
  tulihan sanottua.

  Briiffaten
  Kati Ahtiainen

  • Leo Leppänen sanoo:

   Briiffari Kati!

   Elinkaarensa päässä oleva Hämeenkaari sekä sen vieressä olevat muutamat rakennukset ja parkkiaukiot eivät ole kaupungin komistus. Rakentamatta veden päälle ja muuttamatta oleellisesti Paasikiventien luonnetta Engelinrantaan mahtuu noin 1 000 asukasta. Silloin talojen mittakaava ja sijoittelu asettuvat hyvin cityn kokonaisuuteen. Vanhojen ruutukaava-alueiden ja niiden lähialueiden nykyinen asukasluku lienee noin 7 000. Engelinranta voi nojautua kokonaan nykyiseen keskustan palvelurakenteeseen.

   Jos 600 autopaikkaa poistetaan keskustasta, Linja-autoaseman pysäköintitalo on itsensä kannattava. Engelinrantaa varten tarvitaan 200-300 velvoitepaikkaa ja torin tuntuman täydennysrakentajille 100-150 velvoitepaikkaa – tässä on pohjaa väitteelleni. Pysäköintitaloon tulisi sijoittaa huoltoasema. Muualla ydinkeskustassa sellaista ei ole.

 3. Seppo Rehunen sanoo:

  Olenko ihan väärässä, kun muistelen, että keskustan (väitetyn) pysäköintiongelman ratkaisemiseksi piti selvittää vaihtoehdot. Selvitys ja päätöksenteko ovat keskittyneet vain toriluolaan ja näin vaihtoehtoina ovat nyt ei tai kyllä.

  Linja-autoasema tai joku muu vaihtoehto jäivät paitsioon ja tämän takia saattaa uudella johdolla olla edessään uuden toimeksiannon laadinta. Samalla on päätettävä, mikä taho selvityksen tekee.

 4. Tapio Vekka sanoo:

  ”Onko tästä pääteltävä, että vanha yhdyskuntalautakunta on huonosti briifattu (indoktrinoitu, sitoutettu, palkittu)?”
  Ei, mutta valtuustolle valmistellun asian päättäminen tai päättämättä jättäminen ei kuulu lautakunnan päätösvaltaan, kuten päätösehdotuksesta näkyy.

  ”Onko päättäjillä ollut käytettävissään varmistettu tieto siitä, että hanketta ajaneet kiinteistöyhtiöt ovat maksaneet KH 20.2.2012 § 5 edellyttämät 50.000 € suunnitteluvaiheen kustannuksista? Kaupunkihan upotti 100.000 € Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n osakepääoman korottamiseen juuri suunnittelukustannusten kattamiseksi”
  Suunnittelun kustannuksiin sovitusti osallistumisesta on päättäjillä ollut tieto.

  ”Onko päättäjillä ollut käytettävissään yhtään sitovaa sopimusta ensimmäisenkään velvoitepaikan lunastamisesta?”
  Päätösehdotuksen perusteella oli tarkoitus lähteä neuvottelemaan näistä sopimuksista ennen kaavoitus- ja rakentamispäätöstä, kuten päätösehdotuksesta näkyy.

  ”Miksi näitä itse laskelmia ei ole esitetty päättäville elimille ja kaupunkilaisille, vaan kerrottu ainoastaan johtopäätöksiä?”
  Päätöksentekijöille nämä laskelmat on esitetty, kuten edustuksellisessa demokratiassa kuuluukin.

  ”Miksi hankkeessa mukana olevat vauraat kiinteistöyhtiöt eivät perusta ihan omaa parkkiyhtiötä, ja takaa sille rakennuslainaa?”
  Ne eivät omista toria, mutta ovat halukkaita investoimaan hankkeeseen miljoonia.

  ”Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtajan tulee pitää ehdoton huoli siitä, että hänen esteettömyyttään osallistua päätöksentekoon ei varjosta pieninkään pilvenhattara.”
  Teen kaikkeni sen puolesta.

  ”Tapio Vekka, vaikka et (ehkä, selvitys kesken) ole juridisesti esteellinen, sinulla ei ole moraalista eikä eettistä oikeutta osallistua Toriparkin päätöksentekoon.”
  Kari Ilkkala, olet itse koko ajan painottanut lain ja asetusten noudattamista, velvoitteineen ja rajauksineen. Eikö sitten ole hyvä, että niin toimitaan?

  • Tapio Vekka sanoo:

   Ja yksi hymyilyttävä yksityiskohta tuli vielä tänään ilmi ”tutkivasta journalismista”

   Olin toisessa asiassa yhteydessä ”sukulaismieheeni”, joka kertoi sinun Kari vaatineen jossain KOY Kopinkulman osakasluetteloa – etsit varmaan nimeäni sieltä, Samoin olit tehnyt ainakin Hämeen Linjan osalta, mikä on aiemmin tullut ilmi. Kunnioitettavaa aktiivisuutta kuntalaiselta ja valitan tuottamaani pettymystä. Olen osakkaana vain niissä yhtiöissä, jotka löytyvät sidonnaisuusilmoituksestani kaupungin sivuilta. Vekka Liikenteen osalta, et ko kyselyä ole tehnyt, mutta toisaalta tiedot löytyvät yhtiön nettisivuilta.

   Aidosti ja avoimesti, kuten on tapana sanoa
   Tapio

 5. Erkki Strömberg sanoo:

  Onpi tullut uusi muotisana briifata ja sitä toistellaan nyt sitten ajattelematta mitä se kertoo siitä missä sitä väitetään/aiotaan/käytetään.

  Siis kokoomuslaiset lautakunnan jäsenet ei saakkan itse ottaa kantaa toriparkkiin vain heidät on ”riiattu”, juu ”poliittisia huoria” olen tavannyt enenkin, näitä jotka tekee kun käsketään ja saavat palkioksi namupalan. Tästähän on kyse nytkin.

  Olen pitänyt Torttilan Emäntää järki-immeisenä mutta taas on kai tullunna virhearvio tehtyä!

  Oikeassa demokratiassa Vekalle näytetäisiin ovea kaikista kaupungin henk`kohtasista luottopaikoista ja saisi jatkaa rivivaltuutetuna. Ainoa lautakunta johon tollasen voisin sijoittaa on hevosenottolautakunta, mutta nehän taidettiin jo lopettaa. (lautakunta, ei hevoset)

  Rantarakentamisella ja pysäkäititalo/halli/kallio-luola hankeilla ei ole mitään yhteyttä toisiinsa. Rantarakentajien on itse tulevien kiinteistöyhtiöiden kautta pysäköitipaikat rakennettava kustannuksellaan, eikä kaupunkilaisten varoilla. Tehkööt sen pysäköintipaikkansa vaikka Rengon perämettiin.

  Toinen asia on kokonaan jos halutaan olla järkeviä niin julistetaan ranta autottomaksi alueeksi ja erityisvapauden anomalla voi jättä autopaikat rakentamatta. Silti kumminki jonkinlainen ”varasto” asukkaiden autoille tulisi olla ja sehän on valmiina jo keinuparkki, niin pitkälle kun sitten tulee ajankohtaiseksi tedä niitä lisää, sitten kun entiset on täynnä, ei ennen.

  Eihän vanhainkotipaikkojakaan rakenneta tyhjksi seisomaan varastoon jos joskus satuttais tarviotteen.

  Toriparkki on vaillinaisesti tutkittu, kukaan ei ole vastannut onko tutkittu kallio-luolavaihtoehto ja sen kustannukset?

  Miten ympäristön kiinteistöt vastaavat kustannuksista siltäosin kun heille ”siinä sivussa” tehdään se lokistiikka-väylä jonta tähden koko hommaan kaupunkia ajetaa.

  Sisältyykö se vaikka siihen ykteen autopaikaan kylkiäisenä? Onhan vaan puhuttu jotta ”yksityiset maksaisivat” 150 autopaikkaa. Montako paikka näistä on varattu kaupungin omistamille ja osaomistamille yhtiöille? Siis me veromaksajat osallistuisimme tätäkautta lähes koko hallin rakennuskustannuksiin mutta todellinen hyötyjä on esim Vekan sukulaismies päästessään toteuttamaan ”siraalapisneksiään” torin varrella ja me maksetaan hänen kallis kukuväylänsä joka on välttämätön tälle toiminnalle.

  Ajatuksena jotta rantarakentajille on kaupungin pysäköintifirman parkkihalli rakennettaman ja rakennuslainat takaaman on yhtä perseestä kuin jos minä vaatisin tänne Lammille omakotitaloni tontille kaupunkia rakentamaan ja kustantamaan autotallini. Ajatelkaa hyvät ihmiset aivoillanne älkääkä antako ”vekkalaisten riiata” päätänne sekaisin.

 6. Mika Tupala sanoo:

  Toriparkki tosiiaan näyttää olevan tällä hetkellä se ainoa valmisteltava asia tässä kaupungissa pysäköintiasian ratkaisemiseksi. Leo Leppänen kirjoitti omassa tekstissään osuvasti Engelinrannan rakentamisesta ja sen pysäköinnin ratkaisemisesta. Linja-autoaseman alue pitää ottaa selvittelyyn mukaan ja tässä selvityksessä huomioida Engelinrannan tarve sekä keskustan alueen nykyistan pysäköntiratkaisuiden luonne.

  Itse uskoisin, että parantamalla työssäkäyntipysäköintiä meidän pysäköintitaloissamme, siis kaikissa kolmessa, saisimme niille tuottavan ja kattavan käytön. Samalla se vapauttaisi kiinteistöjen piha-alueilta paikkoja asukkaille sekä katujen varsilta liikkeiden asiakkaille. Käytännössä tuo matka lija-autoasemalta torille tai muihin keskustan liikkeisiin ei ole liian pitkä. Sitähän voisi osaltaan helpottaa ylimmältä pysäköintitasolta rakennettu silta Raatihuoneen ja Keskustalon välistä torille.

  Emmekö saa tai emmekö osaa vaatia kokonaisvaltaista selvitystä? Tyydymmekö pelkästään yhteen vaihtoehtoon, joka ratkaistaan kyllä tai ei periaatteella. Sillä tavalla kaupunkia ei kehitetä vaan jumiutetaan ja jopa heikennetään.

  Asiaa sivuten tiedustelin suosikki artistiltani Erja Lyytiseltä, miksi Vanaja-salissa ei nähdä hänen keikkaansa. Vastaus oli ”Moi Mika! Vanajasali ei onnistunut tällä kertaa:( mieluusti olisin kyllä tullut kivaan pikku kaupunkiin Hämeenlinnaan!” Haluammeko jatkossakin olla kiva pikku kaupunki, vai haluammeko olla kiva kaupunki, jolla on tarjota logistisesti kestävät palvelut koko kaupungin alueella ja hyvät yhteydet niin pohjois-etelä suunnassa kuin itä-länsi suunnassakin?

 7. riitta nyqvist sanoo:

  Moro!
  Aidosti ja avoimesti koettu.
  Sukulaismiehistä tuli mieleeni proggis (ei HML),
  jossa aloin ihmetellä pomolleni, miksi tilaamme kilpailuttamatta aina muka kiireeseen vedoten, X-toimistosta kasapäin toimeksiantoja?
  Pomo kuiskasi, – Meidän pääpomon miehen veli omistaa kyseisen bisneksen.
  Minä ihmettelemään,
  – Eivätkö kaupungin virkamiesjohto ja poliitikkopopula tiedä tästä mitään?
  Pomo, – Tietävät kyllä, mutta pupu on ollut pöksyissä jo pitemmän aikaa.
  Ps. En tiedä syytä, mikä johti ko. pääpomon todella pitkään sairaslomaan lähtöni jälkeen.
  Ehkä hänen uniaan alkoi vaivata, josko yllytän jonkun kovemman luokan journalistin pöyhimään kaupungin tapakulttuuria.
  Toivon Sinulle jaksamista Kari,
  tämä kaupunkilainen on erittäin helpottunut valinnastasi valtuustoon!
  Kiekuja ja kaikuja siellä takitettavaksi on piisannut.
  Riitta

 8. Erkki Strömberg sanoo:

  Tässäpä sitä vielä kyselen kun kukaan ei näytä vastaavan, miten kaupunginhallitus on eriyttänyt parkkihallikustannuksista ”sivussa syntyneen hyödyn” torinlaidan kiinteistöille, eli sen kuorma-autoilla ajettavan väylän ko kiinteistöille, jonka vuoksi mm Vekan suku ajaa ”toriparkkia” kuin käärmettä pyssyyn. Erkkikin ymmärtää jott eihän parkkipaikkojen vuoksi kukaan sitä tällähetkellä tarvii eikä vähään aikaankaan, eikä tässä taloustilanteessa kaupungilla ole varaa sitä kustantaa, entisetkin parkkitalot ammottaa tyhjyyttään.

  Sitähän ei yksityisillä varoilla (lue kapitalistisijoittajien rahoilla) rakenneta koska se on huono pisnes, siihen on uskovinaan vain ”parkkipisnesnero Kulmala” joka kai haluaisi bonuksen palkkioihinsa kun tulee ”johdettavaksi” kolmas raskaasti veloissa rämpivä kannattamaton parkkihalli.

  Eihä motarin katteeseenkaan löytynyt ”kapitalisti rahaa” piti Helstenin mennä ”köyhien kukkarolle” Kevaan rahaa hakemaan, kun ei sekään pisnes ole riittävän hyvä sijoitus. Hesan seudulla on riitävän monta esimerkkiä ”ostoshelveteistä”jotka on ajautuneet ulkolaiseen omistukseen meittin löperön veropolitiikan vuoksi. Sama kehitys on edessä motarin katteellakin jos ei verokäytäntö sitä ennen muutu ja tuskin muuttuu koska silloin on aito konkurssi edessä ja meitti eläkemaksu loppuu.

  Miksi Sari Rautio kirjoitti viimeiseen saakka tässä yhteydessä ”yksityisestä rahoituksesta”. Oliko hänetkin ”riiattu”, sitä hän ei ole suostunut vastaamaan?

  Erittäin pitkällä tähtäimellä on myös keskustaan tulevan Etelärannan asukkaiden autosijoituspaikka ratkaistava, ensisijaisesti ja lakien mukaan se on ko kiinteistöjen tehtävä, ei siis kaupungin, koska kaupunki ei toimi etelärannan rakennuttajana, vaan myy rakennusoikeuden omistamilleen maille ja huolehtii kaavoituksesta ja rakennusnormeista. Eikä sitä rakentamista joka kestää noin kymmenen vuotta tarvii suinkaan alottaa parkkipaikoista!

  Kysymys on paljon laajempi kuin pelkkä toriparkki, tori, linja-autoaseman seutu ja Eteläranta on kokonaisuus, eikä sitä ratkaista oikomalla asioita ainoastaan Vekan suvun hyväksi nopeasti jotta luottamuselimet on pudonneet kärryiltä mitä tulikaan päätetyksi. Tähä kai nyt pyritään, on oma oletukseni.

  Jos oletan jotta valtuustolla on se voima päättää kaupungin asioista kuin teoriassa silleen väitetään oleva on valtuutettujen itsensä otettava itseään niskasta kiinni ja nostetava itsensä siihen päättäjän asemaan johon hänet on valittu. Te valtuutetut olette kaupunkilaisten edustajia siellä valtuustossa, onkohan se jo unohtunut uusiltakin valtuutetuilta. Ette ole puolueenne etäispäätteitä ja ryhmyrillänne ei ole oikeutta komennella teitä mitenkään. Teidän tulisi myös osata käyttää omia aivojanne, siis älkää jättäkö niitä hattunne mukana narikkaan tullesaane ryhmäkokousen kautta valtuustosaliin.

  Älkää tulko minulle tai kellenkään muulle sanomaan ettette tienneet!

  Muistakaa jotta suomen aikuisväestöstä 7% on puolueitten jäseniä ja niistä toimivia aktiiveja roimasti vähemmän. Te valtuutetut olette murto-osa tästä 7% joukosta älkää vaan kuvitelko jotta olette jotenkin tavallista kansaa älykkäämpiä ja fiksumpia, siis kuunnelkaa kaupunkilaisia.

  Esimerkiksi Lammilla järjesti Patikkakerho avoimen tilaisuuden keskustella Ronnin kaupasta ja kutsui kaikki olevat/tulevat lammilaisvaltuutetut paikalle ja erikseen aivan mainiten, vaikka tilaisuus oli kaikille avoin, jotta valtuutetut omien esteiden vuoksi jos ei pääse paikalle huolehtisi ”varaedustajansa” paikalle. Tulos, yksi valtuutettu tuli ja toinen Tuuloksesta ja lienne tullunna osin varamiehenä lammilaiskolleekalleen. Näitä kutsuttuja oli 9 kpl, kaksi suvaisi jopa ilmoitta jottei tule, toiselta vaan tais varamiehetkin loppua, kun ei sellaista saanut paikalle. Mitä pitäisi ajatella esim eläkeläisvaltuutetuista jotka ei paikalle tule ei ilmoita mitään, haluavatko he tavata äänestäjiään muulloin kuin ”vaalienaluslauantaina”.

  Kannattako jatkaa tällaista toimintaa, tarkoitukseni olisi saada ”tavalliset” ihmiset ja valtuutetut vuorovaikutukseen, muuta tulos oli perin laiha? Haluaisin jotta lammilaisvaltuutetut vastaavat täällä?

  Tiedän jotta kaupunki järjestää jotain ”leikkilautakuntia” mutta nehän on poliitikkojen ohjattavissa olevia ”systeemin pönkäpuita” ei aitoja vaikutusväyliä. Niitä ohjataan ylhäältäpäin. Surulisen kuuluisat ”Leinikan lautakunnat” nämä aluetoimikunnathan korvattiin näillä koska ko herran toimista ei tulluna mitään.

 9. artturi sanoo:

  Ihan mittakaava-asiana muistuttaisin, mitä 1000 asukkaan lähiö Engelinrantaan käytännössä merkitsisi.
  Noissa Vanajanrannassa jo nykyään olevissa 7 kerroksisissa taloissa on n. 25 asuntoa kussakin. Jos perheen keskikoko on 3 henkeä, asukkaita olisi taloa kohti n. 75. 1000 hengen asuttamiseen vaadittaisi siis n. 14 tuollaista 7 kerroksista taloa. Jos lähiökoossa tavoiteltaisiin 2000 henkeä, talotarve olisi jo lähes 30. Aikamoista talomuuria ollaan siis alueelle suunnittelemassa.

  • Leo Leppänen sanoo:

   Minusta huomattava osa Engelinrannan asunnoista tulee olla kaksioita, kolmioita ja yksiöitä. Tuhat asukasta on kohtuullinen tavoite. Se merkitsee noin 400 asunnon rakentamista Paasikiventien ja linja-autoaseman tienoolle. Silloin mainitun kadun luonne voidaan säilyttää suunnilleen nykyisenä ja veteen ei tarvitse rakentaa. Mutta julkisuudessa esillä olleesta hotellihankkeesta on luovuttava.

   Artturin vertailu on metsässä. Nykyään kaupunkien keskustoissa talouksien pääasiallinen koko on 1-2. Niistä hyvin harva ostaa tai vuokraa yli 60 neliön asunnon.

 10. Seppo Rehunen sanoo:

  Artturille briiffausta vähän niihin aiheen ulkopuolelta. Paasikiventien eteläpuolelle on suunnitelmissa 2 000 asukkaan 180 vuotta odotettu uusi kaupunginosa. Haastava tehtävä, jota Leo Leppänen ihan aiheesta vähän helpotti.

  Eiköhän todellinen määrä asetu tasolle 600 – 1 000.

  • Leo Leppänen sanoo:

   Jos Engelinrantaan rakennetaan samaan tapaan asuntoja kuin Vanhaan Panimoon Arvi Kariston kadun varrella, aikaisemmin mainitsemillani edellytyksillä asukasluku asettunee noin 600 tienoolle. Panimon asuntoja (36 kpl) on myyty runsaalla budjetilla aktiivisesti noin kolme vuotta. Ne valmistuivat vuosi sitten. Myymättä on edelleen seitsemän asuntoa.

   Engelinrantaan ei ole samanlaista ”ryntäystä” kuin Vanhaan Panimoon. Siksi ei kannata kaavoittaa paljon luksusasuntoja. Mikäli rakennetaan pääasiassa muuta kuin isoa luksusta, uskon, että asuntojen kysyntä lisääntyy merkittävästi.

 11. Seppo sanoo:

  Kaivoparkki hakee vapaata lyhennyksille. Tulipa juttu lehteen sopivaan aikaan. Loistavia bisneksiä nämä Kulmalan parkkipaikat,kun aina kaupunkilainen maksaa.

  • Erkki Strömberg sanoo:

   Siellähän on tämä ”parkkipisnesnero” Kulmala voisitko häneltä muuta odottaakaan?

   Kuhan saadaan parkkeeraus kielletyksi ei vain ruutukaavalla vain koko nyky Hämeenlinnassa muualla kuin Kulmalan halleilla on ”nero” tyytyväinen.

Paluuviitteet
Katso mitä muut sanovat...
 1. […] asia tässä kaupungissa pysäköintiasian ratkaisemiseksi. Leo Leppänen kirjoitti kommentissaan Kari Ilkkalan blogiin seuraavaa. Engelinrantaan tullee asunnot vähintään 1 000 asukkaalle. Lisäksi alueella toimii […]Jätä kommentti

css.php