KERRAN VIELÄ KYSYTÄÄN

Sunny Car Center Hämeenlinna Oy (SCC) ei ole ilmoittanut osakeantejaan ja osakemerkintöjään rekisteröitäviksi PRH:een (Patentti- ja rekisterihallitukseen). SCC ei myöskään pidä osake- ja osakasluetteloitaan jokaisen nähtävillä, tai luovuta niistä tietoa. Toiminnallaan SCC rikkoo osakeyhtiölakia.

Tilanne oli tämä ke 8.2.2012, ja tilanne oli edelleen sama pe 17.2.2012. PRH:ssa ei ollut ilmoituksia vireillä. Mikä merkityksellisempää, yhtiössä ei edelleenkään ollut osake- ja osakasluetteloita nähtävillä, eikä niistä luovutettu tietoa.

Kysyin asiasta 8.2.2012 kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, SCC:n hallituksen jäsen Iisakki Kiemungilta (sdp) ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja, SCC:n osakkeita merkinneen Kantolan Kiinteistöt Oy:n (KK) hallituksen puheenjohtaja Tapio Vekalta (kok).

Kysymykset, vastaukset ja keskustelu nähtävissä HäSa:n blogissa osoitteessa http://windy.blogijanne.fi/2012/02/04/avoin-ja-tarkka-tiedotus-kumoaa-huhuja-sccnkin-osalta/

Kiemungin ja Vekan 10.2. antamien vastauksien ydin oli se, ettei SCC:n lainvastainen toiminta ole hyväksyttävää, ja että siihen on puututtu.

Sen sijaan Kiemunki ja Vekka eivät vastanneet lainkaan kahdesti esittämääni kysymykseen, onko kaupungin syytä olla mukana sellaisen yhtiön toiminnassa, joka aidosti ja avoimesti rikkoo toimintaansa säänteleviä lakeja?

Iisakki Kiemunki on itse ilmoittanut, SCC:n hallitukseen suostuessaan, sitoutuneensa olemaan paljastamatta yhtiön päärahoittajaa. Tämä on OYL:n mukaan laillisesti mahdollista vain, jos päärahoittaja on osakkaan sijasta lainoittaja. Oli niin tai näin, asia selviäisi osake- ja osakasluetteloista.

Jos yhtiön päärahoitus olisikin lainoitusta, heräisi tietysti kysymys annetuista vakuuksista. Siltä osin kuin yhtiön osakkeita olisi vakuutena, senkin asian tulisi selvitä osakeluettelosta. Yhtiön omistus ja hallinto ovat käytännössä yhtä, joten hallituksen olisi oltava tietoinen osakkeiden mahdollisesta panttaamisesta yhtiön velkojen vakuudeksi. Tosin SCC:n yhteisösäännöt tekevät osakkeiden panttaamisen todennäköisesti käytännössä mahdottomaksi.

Iisakki Kiemungin, Tapio Vekan ja SCC:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Markku Ritaluoman on täytynyt ymmärtää, että käydyn keskustelun jälkeen osake- ja osakasluetteloita kysytään uudelleen. Kiemungin ja Vekan vastaukset antoivat ymmärtää heidänkin edellyttävän SCC:n toimivan lain mukaisesti – Kiemunki on hallituksen jäsenenä jopa itse henkilökohtaisesti vastuussa siitä. Siten mainittujen luetteloiden olisi  pitänyt tulla saataville kutakuinkin välittömästi: niiden laatimiseen ei SCC:ltä kulu varttia kauempaa.

Onko tästä vedettävä se johtopäätös, että SCC salaa tahallaan ja tarkoituksellisesti omistajatietojaan, ja vielä siten että Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Iisakki Kiemunki omalla toiminnallaan tukee tietojen salaamista?

Kerran vielä kysytään:

1)      Koska SCC:n osake- ja osakasluettelot eivät ole lain mukaisesti jokaisen nähtävillä, pyydän yhtiön hallituksen jäsentä Iisakki Kiemunkia kertomaan julkisesti yhtiön osakkaat ja heidän osakkuuksiensa OYL:n määrittelemät keskeiset tiedot, ml. mahdolliset pantti- tai muut vastaavat oikeudet.

Lisäksi, pyydän Iisakki Kiemunkia kertomaan päätettyjen mutta keskeneräisten osakeantien ehdot.

2)      Edellisestä riippumatta, pyydän Iisakki Kiemunkia kertomaan mihin toimiin hän on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä SCC:n toiminnan saamiseksi lain mukaiseksi, ja miksi lain edellyttämät tiedot eivät ole jo saatavilla?

3)      Lopuksi uusin aiemmin esittämäni kysymyksen Iisakki Kiemungille ja Tapio Vekalle: onko kaupungin syytä olla mukana sellaisen yhtiön toiminnassa, joka aidosti ja avoimesti rikkoo sen toimintaa sääteleviä lakeja?

Tämä teksti on lähetetty tällaisenaan myös Iisakki Kiemungille ja Tapio Vekalle.

Terveisin,

Kari Ilkkala

41 kommenttia artikkeliin “KERRAN VIELÄ KYSYTÄÄN”
 1. Kari Ilkkala sanoo:

  Iltapäivää,

  julkaisen nyt alla asiasta käydyn sähköpostikirjeenvaihdon. Siitä selviää myös miksi teen niin. Viestien jakelussa ovat olleet mukana myös Hämeen Sanomien ja Viikkouutisten toimittajat.

  Ensiksi Iisakki Kiemunkin vastaus, sitten Tapio Vekan vastaus, ja lopuksi oma vastaukseni edellisille.

  ================================================
  Terve,

  Kaupunki on toistaiseksi jäädyttänyt osakerekisteröinnit. Asiakokonaisuus on huomenna infoluonteisesti esillä kaupunginhallituksessa ja seuraavaan kokoukseen tuotaneen päätöspykälä. Itse toivon muutenkin, että myös jatkossa Sunny Car Centeriä koskevat linjaukset, esim. uusien osakkaiden hyväksyminen, ja muukin päätöksenteko nippeleitä myöden tuodaan kaupunginhallitukseen joko päätettäväksi, ”tiedoksi” tai sitten jollain verukkeella muuten vaan ”päätettäväksi” ja sitä myötä mahdollisuuksien mukaan julkisuuteen, vaikka ne eivät välttämättä muodollisesti kh:lle kuuluisikaan päätettäväksi. Eivätköhän nämä nimenkirjoittajatkin halua itselleen mahdollisimman tukevan selkänojan, koska asiasta on tullut herkkä.

  Koen kuitenkin kiusalliseksi kommentoida kh:n prosesseja, koska se luonnollisesti kuuluu Tapio Vekalle. Mielellään avaisin sisältöjäkin arvoisille vastaanottajille, mutta kun tietää tämänkin kirjoituksen päätyvän suoraan Suomi24:een yms. palstoille, on varmaan korrektimpaa käydä ensin asiat läpi poliittisille päätöksentekijöille ja katsoa, miten he evästävät jatkossa toimimaan.

  Osakasluetteloista olin puhelimitse yhteydessä Markku Ritaluomaan, kun tämä eilen palasi ulkomaan matkalta. Ritaluoma kertoi puhelimessa sanoneensa Jari Ranteelle, että tuoreimmat tiedot ovat nähtävissä kaupparekisterissä muutamien viikkojen sisällä. En osaa sanoa, oliko hän tietoinen, että paperiversiot on luovutettava niitä kyseleville konttorilta, mutta neuvoin häntä tekemään myös niin. Tarvittaessa kirjautan nämä ohjeet myös pöytäkirjaan hallituksen järjestäytymiskokouksen yhteydessä. Toistaiseksi yhteenkään kokoukseen osallistumattomana hallituksen jäsenenä minulla ei ole tällä hetkellä laskiaissunnuntaina kotonani hallussa antiehtoja ym. eksakteja tietoja ja kaikkia asiakirjoja, enkä näe, että niiden luovuttaminen on hallituksen jäsenen tehtäväkään. Kysynpä huomenna kaupungin lakimieheltä.

  Kysymykseen siitä, pitääkö kaupungin olla tekemisissä tahon kanssa, joka ei luovuta osakasluetteloita satunnaisille aktiivisille kaupunkilaisille… Kyseessä ei nyt varsinaisesti ole vielä mikään murha, joten annan armon käydä oikeudesta tällä kertaa, jos Ritaluoma lupaa parantaa tapansa jatkossa. Ymmärtääkseni kerta saattoi olla hänen monikymmenvuotisen uransa ensimmäinen, jolloin ns. ulkopuolinen taho tämäntyyppistä informaatiota häneltä vaatii.

  Ja vakuuksista vielä. Kaupunki tai konserniyhtiöt eivät ole antaneet minkäänlaisia vakuuksia tai pantteja.

  t. iisakki kiemunki

  Ps. Kari, mikä tämä aidosti ja avoimesti -juttu oikein on? Pottuilua Sari Raution sloganeille vai miksi sitä toistelet teksteissäsi? Tuskin hänen tukiyhdistykseensäkään olet liittynyt…

  ================================================

  Terve,

  Itselläni ei edelleenkään ole lisättävää aiempaan vastaukseeni. Asiat ovat prosessissa ja asianosaiset tahot tekevät niistä päätökset, kun asiat ovat valmiita päätettäväksi.

  Tapio Vekka

  ================================================

  Tervehdys,

  ja kiitos vastauksesta.

  Keskustelun julkisuudesta:

  Tarkoitukseni ei ollut käydä yksityistä sähköpostikeskustelua, ja sitten kopioida sitä ”palstoille”, vaan käydä julkista keskustelua. Koska Iisakki olet aikaisemmin kritisoinut mm. Jari Rannetta siitä, että omassa blogissaan kysymysten esittäminen ei ole paras tapa herättää huomiotasi ja saada sinulta julkisia vastauksia, olen laittanut julkiset tekstini myös spostina niille joille olen kysymykseni esittänyt. Valinta vastaatteko julkisiin kysymyksiini yksityisesti on teidän, itse ylläpidän tästä asiasta käytävää keskustelua kysymyksineen ja vastauksineen myös julkisesti.

  Ritaluomasta:

  Ritaluoma ei ole sanonut Jari Ranteelle, että tuoreimmat tiedot ovat nähtävissä kaupparekisterissä muutamien viikkojen sisällä. Tarkistin keskustelujen kulun ja osapuolet Jarilta, kehotan teitä tekemään samoin. Kehotan lisäksi sinua Iisakki tarkkaan miettimään SCC:n hallituksessa työskentelysi edellykset tilanteessa, jossa yhtiön hallituksen pj (toistaiseksi) ja toimitusjohtaja valehtelee sinulle.

  Itse asiasta:

  Iisakki, minä en kysynyt pitääkö kaupungin olla tekemisissä tahon kanssa, joka ei luovuta osakasluetteloita satunnaisille aktiivisille kaupunkilaisille. Kysyin, onko kaupungin syytä olla mukana sellaisen yhtiön toiminnassa, joka aidosti ja avoimesti rikkoo sen toimintaa sääteleviä lakeja? Nythän kysymys laajenee siltä osin, että yhtiön perustajaosakas ja johtohahmo valehtelee kaupungin hallitukseensa nimeämälle henkilölle = sinulle Iisakki.

  Yhtiön johto on syyllistynyt osakeyhtiörikkomukseen (tahallaan laiminlyönyt osake- ja osakasluettelon pitämisen tai ainakin niiden nähtävillä pitämisen) sekä kaupparekisteriin tehtävät ilmoitukset (useita tekokertoja). Asiaan on turha tuoda mitään arvorelativismia (vertaus murhaan), vaikka teot ovat ”vain” sakkorangaistuksen väärtejä. Ritaluoman uran pituudella tai tietoisuudella OYL:n ja kaupparekisterilain vaatimuksista, tai tietojen kyselijän henkilöydellä ei ole asian kanssa mitään tekemistä.

  Kyse ei myöskään ole samoista asioista – Ritaluoma ei osaa (edes monikymmenvuotisen uran jälkeen) valehdella oikein asiasta. Osake- ja osakasluettelon mukaisia tietoja ei saa PRH:sta, ja niiden pito- ja nähtävilläpitovelvollisuus on PRH:een tehtävistä ilmoituksista riippumaton velvoite. PRH:sta tulisi saada tiedot mm. vireillä olevista osakeanneista ja niiden ehdoista, sekä merkittynä olevista osakkeista sarjoittain.

  Koska osakeyhtiö saa oman oikeushenkilöstatuksen (ml. osakkaista erillisen omaisuus- ja vastuupiirin), on lainsäätäjän keskeinen tarkoitus ollut se, että mm. yhtiön pääomatiedot ja omistus (= päätösvallan käyttöoikeus yhtiökokouksessa) ovat julkisia tietoja. Yhtiön toiminta, ml. sinulle Iisakki hallitukseen suostumisesi yhteydessä annettu ohjeistus, ovat tähdänneet systemaattisesti pääomatietojen (kaupparekisterimerkinnät) ja omistuksen (osake- ja osakasluettelot) salaamiseen. Tästä luonnehdinta ”aidosti ja avoimesti”.

  Ilman sarvia ja hampaita, kuullessani menostasi SCC:n hallitukseen pohdin, oletko oikeasti korruptoitunut vai oikeasti höynäytettävä? Kannattaisi kerrata huolellisesti olosuhteet sekä tahot: missä, koska, miten perusteltuna ja kenen taholta aloite tuli? Omasta päästäsi idea ei kuitenkaan liene peräisin?

  Kommenttisi ”annan armon käydä oikeudesta tällä kertaa” ja arvorelativistinen maalailusi asian vakavuudesta kuvaa dilemmaasi. Luottamushenkilönä sinua sitovat eri asiat kuin SCC:n hallituksen jäsenenä, eivätkä intressit ole yhteneväisiä. Valtuuston puheenjohtajana sinulla ei ole virallista eikä moraalista mandaattia antaa mitään armotuomioita SCC:n toiminnasta, etenkään 25.1.2012 jälkeen. Koska SCC ei ole kaupunkikonserniin kuuluva yhtiö eikä ole sitoutunut mihinkään kaupungin ohjeistukseen, sen hallituksessa sinun velvollisuutesi on ajaa vain ja ainoastaan SCC:n etua – toisaalta olet itse vastuussa myös yhtiön toiminnan lainmukaisuudesta.

  SCC:n hallituksen jäsenyys efektiivisesti kuohitsee sinut valtuuston puheenjohtajana.

  Asian itseisarvoaan laajempi merkitys on siinä keskustelussa mitä kaupungin ja yhtiömaailman rajapinnasta on käyty. Viimeksi Sari Rautio sanoi jossakin blogikommentissaan että esim. kaupunkikonsernin yhtiöiden hallituksista tulee löytyä yhteys kaupunginhallitukseen. Tämä sisältää valtavan itseristiriidan, sillä kuntakonsernin yhtiön edun ja kaupungin edun käydessä ristiin kh:n jäsen jääväytyy kh:ssa, ei yhtiön hallinnossa. Käytännössä kaupunginhallituksen virallinen tiedonsaanti ja päätöksenteko halvautuu tarkalleen niillä kriittisillä hetkillä, kun yhtiössä hommat menee päin helvettiä ja sen (näennäiset) edut alkavat erota omistajan eduista. Kuntakonsernin ulkopuolisessa yhtiössä toimittaessa tämä intressiristiriita ja kykenemättömyys toimia ongelmatilanteissa pelkästään korostuu.

  Kriitikoilta on laitettu suuta tukkoon kommenteilla miten kaupunki hoitaa asiat pilkulleen ja asialla on ”ykköstykit” ja ”kaupungin paras osaaminen”. On aivan turha vaatia luottamusta ”kokonaisuuden” hallintaan kun alkeelliset perusasiat näyttävät olevan hukassa.

  Terveisin,

  Kari Ilkkala

 2. Leo Leppänen sanoo:

  Kaupungin vastapuolen (SCC:n) hallituksessa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, joka ottanut tehtävän vastaan vastapuolen edustajien värväyksen tuloksena ja mandaatista ei ole sovittu kaupungin ja yhtiön kesken. Haiskahtaa pahalta!

 3. Seppo Rehunen sanoo:

  Kysymys tietäjille.

  Onko niin, että aina kun vähänkin käsitellään Kirstulan autotaloon liittyviä asioita, niin Iisakki Kiemungin on jäävättävä itsensä.

 4. Leo Leppänen sanoo:

  En pidä enää itseäni kunnallisoikeiden experttinä tai tietäjänä. Vastaan kuitenkin.

  SCC:n/Kirstulan autotalon asiat koskevat Iisakkia käytännössä vain erittäin harvoin henkilökohtaisesti. Siksi hän ei ole esteellinen valtuustossa. Muissa kaupungin elimissä hallituksen jäsen on aina esteellinen.

  Nykyisin lienee yleisenä käytäntönä kunnissa, että po. tapauksessa valtuutettu vetäytyy aina vapaaehtoisesti valtuustossa.

 5. Heikki Koskela sanoo:

  Moro Kari!
  Kaupungin on oltava tasapuolinen kuntalaisille palvelujen tarjoamisessa, mutta koskeeko se yrityksiä?
  Jos yhdelle automyymälän rakennuttajalle annetaan pääomaruiske, ovatko muut myymälät saaneet myös? Jos autokauppa saa, pitäisikö muidenkin kaupan alojen rakentamista tukea?
  Eikö olisi yksinkertaisinta kaavoittaa maa, rakentaa infra ja myydä tontti ja rakennusluvat?
  T. Hessu K.

 6. Kari Ilkkala sanoo:

  Terve,

  Valtuustotyöskentelyn osalta komppaan Lexaa.

  Sen sijaan kaupunginhallituksessa Iisakki on hallintolain 28:5 perusteella kaikissa tapauksissa esteellinen SCC:n hallitusjäsenyytensä perusteella, koska SCC ei ole kaupunkikonsernin osa.

 7. Esa Leskinen sanoo:

  Toinen kysymys tietäjille:

  Iisakin mukaan kaupunki on toistaiseksi jäädyttänyt osakerekisteröinnit. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

 8. Kari Ilkkala sanoo:

  Moi Esa,

  en keksi sen voivan tarkoittaa muuta, kuin että kaupunki on jäädyttänyt omalta (eli KK:n) puolelta SCC:n suunnattujen osakeantien merkitsemisen.

  Jo toteutuneet annit ja merkinnät yhtiön on rekisteröitävä, eikä siinä kaupungilla ole sanansijaa. Samoin osake- ja osakasluettelot yhtiön on laitettava kuntoon ja asetettava saataville, halusi kuka sitten mitä hyvänsä muuta.

 9. Leo Leppänen sanoo:

  Moro Hessu K.

  Koska Kari ei vastannut oikeudellisiin kysymyksiisi, teen sen vanhasta muistista.

  KHO:n oikeuskäytännön mukaan SCC:n autotalohanketta koskevat päätökset on tehty kirkkaasti kuntalain toimialapykälän puitteissa. Jos joku olisi valittanut, vastineen kirjoittaminen olisi ollut helppo tehtävä.

  Ainoa ongelmallinen asia SCC:n tukemisessa on Kantolan Kiinteistöjen (kaupungin tytäryhtiön) 300 000 euron riskisijoitus. Kaupunki ei saa omistaa spekulatiivista liiketoimintaa harjoittavaa tai/ja riskisijoituksia tekevää yhtiötä. (Ilmeisesti tässä oli yksi syy, miksi kaupunginhallituksen pöytäkirjaan ei tehty merkintää yhtiön riskisijoituksesta.)

  En lähde spekuloimaan, mitä kenties tapahtuu, jos joku esimerkiksi kantelee 300 000 euron riskisjoituksesta oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle. Olen lähes varma, että vähintään huomautus tulisi kaupungille.

 10. Esa Leskinen sanoo:

  Kiitos vastauksestasi Kari. Seuraavaksi herää kysymys, miksi KK:n osakkeiden merkitseminen on jäädytetty (jos siitä on kyse). Onko jollekulle valjennut, että SCC ei ehkä olekaan hyvä bisnes?

 11. Timo Autio sanoo:

  Iltaa!
  Kari I. kirjoitti:
  ”Jo toteutuneet annit ja merkinnät yhtiön on rekisteröitävä, eikä siinä kaupungilla ole sanansijaa. Samoin osake- ja osakasluettelot yhtiön on laitettava kuntoon ja asetettava saataville, halusi kuka sitten mitä hyvänsä muuta.”

  Tuntuuko kenestäkään muusta siltä, että nämä toteutuneet annit ja merkinnät, sekä osake- ja osakasluettelot olisivat haluttaessa olleet hyvinkin nopeasti sellaisessa kunnossa, että ne olisi voitu asettaa saataville kuten kuuluu?

  Paitsi jos ei oikein ole mitään mitä asettaa saataville….?

 12. iisakki sanoo:

  Terve,

  Kari: Jos olet sitä mieltä, että Sunny Car Centerin hallituksen jäsenyys ”kuohitsee” minut valtuuston puheenjohtajana, niin miksi ihmeessä kysyt minulta valtuuston puheenjohtajana kantoja siihen, pitääkö kaupungin olla tekemisissä ko. tahon kanssa? Hienoinen ristiriita.

  Tosiasiassa olen tietenkin hallituksessa kaupungin ja Virtaa Hämeeseen edustajana. Yhtiön ja kaupungin intresseissä ei ole ristiriitaa ja mandaattini tulee myös valtuuston yksimielisestä päätöksestä hankkeeseen lähtemisestä. Minun roolini hallituksessa on valvoa sopimuksemme toteutumista ja toimia yhteyshenkilönä kaupunkikonsernin suuntaan.

  Eilen kaupunginhallitus antoi selkeät eväät ja mandaatin neuvotteluihin, joiden tulos tulee julkisuuteen kh:n seuraavan esityslistan myötä.

  Spekulointi asialla on tietysti perusoikeus, mutta sitä ennen en voi tuoda näitä muutamia seikkoja esiin. Sen voin kuitenkin sanoa, että tässä viestiketjussa Karin esittämä juridinen tulkinta on suurelta osin virheellistä. Lisäksi jääviyteen kaupunginhallituksessa ei vaikuta, onko yhtiö konsernin oma vai ulkoinen.

  Leo: en ole ottanut tehtävää vastaan vastapuolen värväämänä, ja mandaatti on varsin selvä. Syyt tehtävään suostumiseen olen kertonut HäSan haastattelussa. Se, että saa kontolleen epäilyjä korruptiosta tai höynäytettävyydestä kuulunee päättäjän luontaisetuihin, mutta tosiasiassa en ole saanut euroakaan Sunny Car Centeriltä. Eivätkä ne mainospaidatkaan ihan osu pukeutumistyyliini. Kusetettavien jonossakaan en ole ollut ensimmäisenä. Tunsin tilanteen parhaiten, eikä innokkaita käsiä liiemmin noussut, kun asiaa pohdittiin Kehken ja kh:n pöytien ympärillä. Ja ehkä on niin, että ajatus poliittisesta itsemurhasta on jollain tasolla kiehtonut aina 🙂
  Varmaan olen toteuttanut sitä aiemminkin asettuessani ihmiskilveksi esim. Lammin vastaanottokeskuksen ja parin muunkin asian suhteen.

  Heikki: kehotan tutustumaan valtuuston päätöspykälään aiheesta. Sen lisäksi voisi todeta, että sunnycarcenterit, moottoritien katteet tms. suurisuuntaiset elinkeinohankkeet eivät vain toteudu vain kaavoittamalla tonttia ja passiivisesti odottamalla, jos joku rakentaisi siihen jotain. Toinen asia tietysti sitten on, että monet eivät haluakaan tämän tyyppisiä hankkeita. Hämeenlinnan valtuusto on kuitenkin halunnut.

  Esa ja Timo: Merkintöjen jäädytys on tehty, koska haluttiin turvata kaupungin etu muutamien asioiden osalta ja tuoda kokonaisuus päätöspykäläksi kaupunginhallitukseen, kun pykälän puutteesta on kritiikkiä vastaanotettu.

 13. Leo Leppänen sanoo:

  Moro Iisakki!

  Toimit siis SCC:n hallituksen jäsenenä kaupungin ja Virtaa Hämeeseen virallisena edustajana. Tällaisiakin järjestelyjä olen aiemmin muutaman nähnyt. Edustajaksi nimeämisestä löyty pöytäkirjoista merkintä. Kysymys kuuluu: Onko kaupunginhallitus ja Virtaa Hämeeseen hallitus nimennyt sinut tehtävään? Eli löytyykö pöytäkirjoista päätös?

 14. iisakki sanoo:

  Terve Leo,

  Kaupunginhallitus nimesi edustajansa ylimääräiseen yhtiökokoukseen 16.1. ja antoi näille ohjeeksi esittää minua valittavaksi hallitukseen.

 15. Kari Ilkkala sanoo:

  Iltaa,

  Iisakki, juu, kysyn sinulta, kun itse kai viime kädessä teit päätöksen SCC:n hallitukseen lähdöstä? Olet kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, ja ainakin itse tulkitsen sen sellaiseksi rooliksi jonka haltijan tulisi pyrkiä varmistamaan toimintakykynsä kaikissa tilanteissa.

  Intressiristiriidoista:

  Maalaat kategorisesti ettei yhtiön ja kaupungin intresseissä ole ristiriitaa? Tämä on tietysti määrittelykysymys, ja tarkasteltava päätettävä asia kerrallaan. Aika paljon on aineistoa miten kädettömiä kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt ovat erottamaan kaupungin ja yhtiöiden intressejä toisistaan, tai koska asiat ovat lähdössä tai jo lähteneet lapasesta. Edellinen pätee niin kaupungin elimissä kuin yhtiöiden hallinnossa tapahtuneeseen päätöksentekoon.

  Tulossa on intressiristiriitoja ihan määritelmän mukaan. Esimerkiksi kysymyksessä alueen rakennettavuudesta ja sen vaikutuksesta hinnanmuodostukseen kaupunki ja SCC istuvat lähtökohtaisesti eri puolilla pöytää.

  Kaavoittamisen ja passiivisen odottamisen (tralala, kaavoitamma tähän 100.000 m2 autokauppakeskuksen ja odotamma) ainoa vaihtoehto ei tietenkään ole riskisijoitusten teko ja hyökkääminen vastapuolen päätöksentekopöytään. Implikoimasi ajatus siitä, että autokauppakeskuksen todelliset toteutumisedellytykset riippuvat kaupungilta ja sen yhtiöiltä nyt haetusta omistajaroolista ja panostuksesta, on sairas vitsi.

  Luonnollisinta olisi, että tahtotila ja rahoitus tällaisiin hankkeisiin tulee yksityiseltä puolelta. Kaupunki sitten kuvaa ja sanktioi omat intressinsä sopimuksissa, käyttää hankkeen läpivientiin tarvittavaa julkista valtaa, ja valvoo hankkeen lakien ja sopimusten mukaisuutta. Yksityisten hankkeiden riskin kanto ei kuulu kaupungin toimialaan.

  Esteellisyydestä:

  No harmi jos olen esittänyt väärää laintulkintaa. Auta Iisakki meitä oikealla tulkinnalla.

  Kaupungin ja SCC:n intressien yhteensopivuus punnitaan yhtäältä suhteellisen harvoin kaupungin päättävissä elimissä, toisaalta varsin usein yhtiön hallituksessa ja päivittäin toimitusjohtajan toiminnassa.

  Käsitellään ensin kaupungin päättävät elimet:

  Valtuustossa kaikki on ok juuri niin kauan, kuin yhtiön ja kaupungin intressit todellakin ovat yhtenevät. Mutta, miten Iisakki aiot toimia jos valtuustossa tulee käsiteltäväksi asia jossa yhtiön ja kaupungin intressit ovat ristissä? Suurella näyttämöllä nuija kätösessä istuessasikin olet SCC:n hallituksen jäsen ja velvollinen ajamaan yhtiön etua. Aiotko toimia niin?

  Kaupunginhallituksessa istumistasi koskee muun sääntelyn puuttuessa hallintolaki. En ole tietoinen Hämeenlinnassa käytössä olevista muista säännöistä joissa kh:n esteellisyyskysymyksiä olisi erikseen käsitelty. Onko sellaisia? Kuntalain esteellisyyspykälässä on vuodesta 2007 ollut momentti, jonka mukaan hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohtaa ei sovelleta kunnan luottamushenkilöön, viranhaltijaan tai työntekijään, vaikka tämä olisi esim. hallituksessa kuntakonserniin kuuluvassa yhteisössä. Henkilö on kuitenkin esteellinen, jos kunnan ja yhteisön edut ovat ristiriidassa keskenään taikka asian tasapuolinen käsittely edellyttää, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn.

  Edellisen mukaan voit istua kh:n kokouksessa, ja käyttää puheoikeuttasi sellaisiakin konserniyhtöitä koskevissa asioissa, joiden yhtiöiden hallinnossa itse istut, mutta vain silloin kun asiat menevät myötäkarvaan. Sen sijaan SCC:tä koskevissa asioissa sinulla ei ole lainkaan läsnäolo- tai puheoikeutta kh:n kokouksissa. Toimi siinä sitten yhteyshenkilönä. Pelkästään jo esteellisyyskysymystenkin arvioinnin kannalta on ehdottoman oleellista, että kh käsittelee asioita vain ja ainoastaan niin että niistä tulee pöytäkirjaan merkintä.

  Iisakki, kirjoitit kuitenkin että jääviyteen kaupunginhallituksessa ei vaikuta, onko yhtiö konsernin oma vai ulkoinen. Oikaise Iisakki missä edellinen meni vikaan?

  Käsitellään sitten yhtiön johto:

  Kaupungin elinten lisäksi kaupungin ja SCC:n intressit punnitaan pääosin ja useimmiten yhtiön johdon päätöksin. Ja tässä tulee se kohta josta en osaa sanoa, eivätkö kaupungin viranhaltijat ja luottamusmiehet ymmärrä miten osakeyhtiön omistajien ja johdon välinen vallanjako ja –käyttö on OYL:n voimin järjestetty, vai eivätkö he välitä.

  Voidaan toki sanoa kuten Iisakki tuossa yritti kuvailla, että hän on kaupungin ja Virtaa Hämeeseen Oy:n edustaja SCC:n hallituksessa. Tuolla kuvailulla ei vain ole mitään merkitystä, eikä ”virallista” statusta kuten Leo kirjoitti. Iisakki voi olla em. tahojen hallitukseen nimeämä henkilö, mutta hallituksessa hän edustaa yhtiötä 24/7, ei kaupunkia tai Virtaa Hämeeseen Oy:tä.

  Ai niin vielä, osakassopimuksen mukaan SCC:n kolmannen hallitusjäsenen nimeää Virtaa Hämeeseen Oy, ei kaupunki. Hallituksen jäsenmäärästä on sovittu valtuuston hyväksymässä osakassopimuksessa, eikä valtuustolle ole esitelty uutta tai muutettua osakassopimusta. Lienee selvää, että kaikki muutokset osakassopimukseen, tai uudet osakassopimukset joilla voi olla vaikutusta yhtiön johtoon tai valtuuston hyväksymän osakassopimuksen toteutumiseen, tulee käyttää valtuustossa.

  Näin ollen, mikäli SCC:n hallituksessa tulee esille asia, jossa kaupungin ja yhtiön intressit ovat ristissä, eikä yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa määrätä asiasta kaupungin etua vastaavasti, hallituksen (Iisakki siinä mukana) velvollisuus on ajaa yhtiön etua. Iisakki voi toki vikistä, mutta häviää hallituksessa 2-1. Vastuusta hän vapautuu vain jättämällä eriävän mielipiteensä.

  Iisakki voi saada ohjeita esim. kh:lta miten hänen pitäisi SCC:n hallituksessa toimia. OYL:n mukaan osakkaalla ei tällaista vaikutusmahdollisuutta kuitenkaan ole. Iisakki ei SCC:n hallituksessa voi noudattaa kh:n ohjeita mikäli ne ovat OYL:n, yhtiöjärjestyksen tai yhtiön edun vastaisia.

  SCC:n osakkaat voivat käyttää valtaansa vain yhtiökokouksessa, ja siellä Sunny-Tradingin ja Antradingin A-osakkeet pesevät kaupungin ja Virtaa Hämeeseen B-osakkeet äänisuhteella 10:1.

  Lopputulema:

  Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Iisakki Kiemungin tulee SCC:n hallitukseen ryhdyttyään ajaa yhtiön etua 24/7. Valtuustossa hän voi osallistua asian käsittelyyn vain, mikäli yhtiön ja kaupungin edut ovat yhtenevät (eli leimasimena). Kaupunginhallituksessa hän ei voi osallistua minkään SCC:tä koskevan asian käsittelyyn.

  Iisakin päätelmä siitä, että valtuuston päätös SCC:n hankkeen hyväksymisestä antaisi hänelle mandaatin loikata yhtiön hallitukseen, on todellinen tähtienvälinen uskon loikka joka ei voi perustua muuhun kuin täydelliseen ymmärtämättömyyteen osakeyhtiön suhteesta ulkopuoliseen maailmaan yleensä ja osakkaisiinsa erityisesti.

  Lopuksi, Iisakin hehkuttama Kh:n 16.1.2012 antama mandaatti on hieno esimerkki kaupungin ”avoimesta” päätöksentekokulttuurista: päätöspykälässä ei sanota sanaakaan minkälaisia ohjeita Kh antoi SCC:n yhtiökokoukseen valitsemilleen edustajille, ei myöskään sitä että Iisakki Kiemunki pitäisi valita yhtiön hallitukseen.

 16. Leo Leppänen sanoo:

  Moro Iisakki!

  Pöytäkirjan mukaan kaupunginhallitus päätti 16.1.2012 valita SCC:n yhtiökokoukseen kaksi edustajaa. Esityslistalla apulaiskaupunginjohtaja ehdotti ohjeiden antamista edustajille, mutta hallitus ei antanut niitä. Kuka tahansa voi todeta tämän pöytäkirjasta. Siellä ei ole mitään mainintaa ohjeiden antamisesta tai tältä osin esittelijän ehdotuksen hyväksymisestä.

  Jätit vastaamatta, onko Virtaaa Hämeeseen hallitus nimennyt sinut ehdokkaaksi SCC:n hallitukseen.

  Kummankin hallituksen tällaiset päätökset pitää löytyä pöytäkirjoista.

 17. Esa Leskinen sanoo:

  Iisakki Kiemunki ei vieläkään ole vastannut näissä blogeissa esitettyyn kysymykseen, onko kaupungin syytä olla yhteistyössä lakia avoimesti rikkovan yrityksen kanssa. Mielenkiintoinen asenne mieheltä, joka muuten tuntuu kehuskelevan ryhdikkyydellään.

 18. Leo Leppänen sanoo:

  Kari huomautti kommentissaan, että Iisakilla ei ole kaupungilta virallista statusta tämän toimiessa SCC:n hallituksen jäsenenä. Käytin mainittua ilmaisua omassa kommentissani.

  Pyrin kirjoittamaan kolumnit ja blogit sellaisella kielellä, jonka jokainen ymmärtää. Silloin tingin usein myös juridisesta pikkutarkkuudesta. Näin menettelin nytkin. Minusta Iisakki on siis uudessa hommassa ”virallinen” edustaja. Kaupunki on hänet nimennyt, vaikka pöytäkirjoista puuttuu merkintä.

  Viimeiseen kommenttiini lisäyksenä totean, ettei ole Iisakin vika, kun kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole merkityttänyt pöytäkirjaan konserniohjetta eli Iisakin ehdokkuutta SCC:n hallituksen jäseneksi. Moka on siis Tapio Vekan, joka vastaa pöytäkirjan sisällöstä.

 19. iisakki sanoo:

  Terve taas,

  Kari: Sinä ilmeisesti tulkitset, että olen menettänyt toimintakykyni valtuuston puheenjohtajana hallitusjäsenyyden myötä. Itse tulkitsen toisin. Siksi vastaan, kun kysyt minulta asioita valtuuston pj:nä. Mutta ihmettelen, miksi sinä kysyt mielestäsi toimintakyvyttömältä henkilöltä? Siinä on ristiriita.

  Mutta kuten niin monissa juridisissa tulkinnoissasi, niillä on valitettavan vähän tekemistä elävän elämän ja asiantuntijoiden tulkintojen kanssa. Ei ole kovinkaan tavatonta, että valtuustojen puheenjohtajat toimivat yhtiöiden, kuntayhtymien tms. toimielinten hallinnossa kuntiensa edustajina. Kuntaliitolla on myös kohtuulliseen selkeät tulkinnat koskien jääviyttä kuntien päätöksentekoelimissä. Hämeenlinnakin toimii niiden mukaan. Itse en ole juristi, joten tukeudun lakiasioissa itseäni oppineempien näkemyksiin.

  Kirjoitat paljon myös yhtiön edusta. Tässä tapauksessa näkökulmani on vallan selkeä: yhtiön edun mukaista on aina toimia solmitun sopimuksen mukaan ja kaupungin kanssa tiiviissä yhteisymmärryksessä. Muuten yhtiön toimintamahdollisuudet nimittäin lässähtävät hyvin nopeasti. Esimerkiksi tonttikauppaan liittyvä liikkumavara on määritelty sopimuksella.

  Lisäksi on kohtuullisen naivia ajatella, etteivätkö muut hallituksen jäsenet (omistajat) ajattelisi omaa tai taustayhteisönsä etua, jos yhtiön ja omistuksen edut menisivät ristiin. Sanoi osakeyhtiölaki mitä hyvänsä.

  Leo: En tiedä, mitä Virtaa Hämeeseen on päättänyt. Sen tiedän, että konsernijohto ja Virtaa Hämeeseen on käynyt neuvotteluja Heikki Hietasen eroamisen jälkeen ja myös Virtaa Hämeeseen oli edustettuna yhtiökokouksessa. Valintamenettely oli vastaava kuin Hietasen osalta, joka oli kaupungin ja Virtaa Hämeeseen mandaatilla hallituksessa.

  Esa: olen vastannut tuohon kysymykseen jo useasti, kuten myös Tapio Vekka. Ei ole syytä, ellei asiaa korjata. Kuten myös todettu, asiaan on jo puututtu. Rekisteröimisasia on kuitenkin tällä hetkellä jäissä kaupungin tahdosta. Nämä ja muut muodollisuudet hoidetaan kuntoon välittömästi, kun kh on tehnyt päätöksensä kokonaisuudesta. Näyttää siltä, että tuo päivämäärä on 12.3.

 20. Heikki Koskela sanoo:

  Tervehdys!
  Arvostan Iisakkia, että hän on sinisilmäisen rehellinen ja että hän osaa kirjoittaa ajatuksensa selkeästi.
  Silti ihmettelen hänen puoluekantaansa.
  Tukitoimet grynderille, joka tosin on merkittävä seudullisen jääkiekkoseuran sponsori, on kokomustien hommia. Iisakki on ihan selvästi väärässä porukassa tai sitten ei. Tällä menolla demarit aatteen puutteen takia häviävät vaalit, ja se ei ole kenenkään etu.
  Jos automyymälän rakennuttajalla on 70 miljoonan urakka, ei siihen kaupungin roposia tarvita!
  Tsemppiä Iisakki t. Hessu K.

 21. Leo Leppänen sanoo:

  Moro Hessu K.

  Olen kanssasi samaa mieltä. Iisakki on nyt niin monessa paikallisessa elimessä mukana, että hän ei varmaan aina muista missä kokouksessa hän istuu ja ketä hän siellä edustaa. Iisakkia vaivaa vauhtisokeus ja hyväntahtoinen pyrkyryys. Hänellä on jatkuvasti kokouksissa puurot ja vellit sekaisin sekä vähintään kaksi pallia peffan alla.

  Hämeenlinnassa kunnallista valtaa tulisi hajauttaa. Ydineliitti näyttää kuitenkin pyrkivän vastakkaiseen suuntaan.

  SCC:n hallitus ei ole sopiva valtuuston puheenjohtaja Iisakille. HPK varmaan ottaa tästä kaiken hyödyn ulos. Ja tämä varmasti tapahtuu aivan laillisesti. Mutta kunnalliselämässä eettiseltä toiminnalta vaaditaan paljon muutakin.

 22. Kari Ilkkala sanoo:

  Terve Iisakki,

  kiitos vastauksesta, vaikka koet ristiriitaa.

  Viittaat Kuntaliiton kohtuullisen selkeisiin tulkintoihin jääviyskysymyksistä. Ne eivät ole ilmeisesti tarpeeksi selkeät, että pystyisit niistä itse päättelemään oletko jossakin tilanteessa esteellinen, vai et. Tarvitset itseäsi oppineempia kertomaan koska olet esteellinen?

  Kun et kertonut miten oma juridinen tulkintani meni metsään Kuntaliiton kohtuullisen selkeiden tulkintojen valossa, niin linkitän ne nyt tähän kaikkien luettaviksi.

  Valtuutetun toiminta valtuustossa:
  http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/laki/hallintojuridiikka/paatoksenteko/esteellisyys/esteellisyys-valtuustossa/Sivut/default.aspx

  Muut kunnan luottamushenkilöt:
  http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/laki/hallintojuridiikka/paatoksenteko/esteellisyys/esteellisyys-muut/Sivut/default.aspx

  Valtuutetun esteellisyys valtuustossa rajoittuu häntä tai läheisiään henkilökohtaisesti koskeviin asioihin. Toisaalta, sivustoilta selviää mm. se sinänsä itsestään selvä näkemys, että esim. kunnan ja yhtiöiden (konserni tai ei) välisissä sopimusasioissa on aina kyse eturistiriitatilanteesta. Yhtiön hallituksessa toimivasta valtuutetusta, vaikkei hän nimenomaan valtuustossa toimiessaan olekaan esteellinen, on hänen puhuessaan vaikea tietää, puhuuko hän yhtiön vai valtuutetun hattu päässään. Näin valtuustossa, ja vielä enemmän sen ulkopuolella.

  Valtuuston puheenjohtajalla on myös toinen rooli kaupunginhallituksen peräänkatsojana, ja siinä roolissa et Iisakki voi osallistua mihinkään SCC:tä koskevan asian käsittelyyn. Selviää myös Kuntaliiton ohjeista.

  No sinänsä olet kirkastanut kantasi: valtuustossa ajat kaupungin etua. On käsittämätöntä miksi kukaan hakeutuu / suostuu minkään yhtiön hallitukseen tietoisena ja päättäväisenä siitä, että tiukan paikan tullen hän tulee toimimaan yhtiön edun vastaisesti. Yhtiön muille osakkaille tämän luulisi olevan vähintään mielenkiintoinen tieto, ja ihmettelenpä sitä kansallista tai kansainvälistä suursijoittajaa, joka ei kummeksuisi ja vierastaisi kaupungin roolia päätöksenteossa.

  Se taas ei ole uutinen, että siltä osin kuin osakeyhtiölain noudattaminen ei ole mukavaa, tarkoituksenmukaista, tai aiheuttaa eturistiriitaa, lailla saa pyyhkiä hanurinsa. Perinne jatkuu.

  Kommentissa no 12 esitit mielenkiintoisen näkökulman SCC:n uuden hallitusjäsenen valintaprosessiin: ”Tunsin tilanteen parhaiten, eikä innokkaita käsiä liiemmin noussut, kun asiaa pohdittiin Kehken ja kh:n pöytien ympärillä”. Mikä on ollut roolisi hankkeessa ennen hallitukseen nimeämistäsi, ts. mihin perustuu SCC:n tilanteen paras tuntemuksesi?

  Eo. kommenttisi herättää myös toisen kysymyksen: jos osakassopimuksen mukaan SCC:n kolmannen hallitusjäsenen nimeää Virtaa Hämeeseen Oy, niin miksi hallituksen uusi jäsen nimetään Kehken ja kh:n pöytien ääressä? Onko osakassopimusta muutettu siltä osin montako jäsentä hallituksessa on, tai kuka heidät nimeää? Onko muita muutoksia? Kh:n pöytäkirjoista sopimusmuutoksia ei löydy.

  Kolmas kummastuksen aihe nousee kommentistasi: ”Rekisteröimisasia on kuitenkin tällä hetkellä jäissä kaupungin tahdosta”? Mikä tarkkaan ottaen on jäissä? Kantolan Kiinteistöt Oy:lle (ja oliko muita) suunnatun annin merkitseminen, vai kaikkien SCC:n tekemättä jääneiden ilmoitusten tekeminen ja rekisteröimisen loppuunvienti?

  Lopuksi korruptiosta: kerrot ettet ole saanut SCC:ltä euroakaan (et niin kun et ole vielä osallistunut hallituksen kokouksiin), eivätkä mainospaidatkaan nappaa. Sanapari ”rakenteellinen korruptio” on jo kokemassa inflaatiota, mutta itsekin tiedät mitä muuta kuin rahan siirtoa korruptio voi tarkoittaa. On olemassa puhtaasti sopimuspohjainen, roolien sekä vastuu- ja valvontakysymysten kannalta selkeä toimintamalli. Kaupungin sitominen omistuksellisesti ja hallinnollisesti hankkeeseen tuottaa yhtiölle selkeän edun kaupungin kustannuksella, ja voi vain kysyä miksi kellokkaillamme on niin suuri into heikentää kaupungin suhteellista asemaa?

 23. keke sanoo:

  Kiitos Kari Ilkkala siitä että jaksat edelleen selvittää Hämeenlinnan ”eliitin” tekemää, päivänvaloa kestämätöntä, epädemokraattista toimintaa niin Innoparkin kuin Sunny Car Centerin (SCC) yms. osalta. Kaupunkilaisena tiedän että suuri osa asukkaistamme toivoo sinun jatkavan selvityksiäsi jotta kaupunkimme asioiden hoito ja veroeurojen käyttö, saataisiin avoimeksi, demokraattiseksi ja kaikinosin päivänvaloa kestäväksi.

 24. Kari Ilkkala sanoo:

  Iltaa,

  Jotta asia ei painuisi unholaan esimerkiksi erilaisten muistiosotkujen vuoksi, soitin tänään 27.2. ensin SCC:n Innoparkin toimistoon pyytääkseni osake- ja osakasluetteloja. Projektikoordinaattori l. sihteeri vastasi: osakas- ja osakeluettelot saa vain toimitusjohtaja Ritaluomalta, joka taasen on loppuviikon matkoilla. Eli luettelot eivät ole jokaisen nähtävillä pääkonttorilla. No OK, soitto Ritaluomalle. Tämä pyysi lähettämään sähköpostiosoitteen, johon hän ensi maanantaina 5.3. matkoilta palattuaan lähettäisi luettelot.

  Mikäs siinä, yhteystiedot ja pyyntö lähtivät sähköisestikin matkaan. Tosin, kun Jari Ranne soitti 17.2. samalla asialla, häneltä pyydettiin ja hän jätti yhteystietonsa. Luettelot luvattiin toimittaa Ritaluoman palattua seuraavalla viikolla. Luetteloita ei ole kuulunut, joten nyt jännätään kilahtaako allekirjoittaneen sposti 5.3?

  Tänään 27.2. PRH:ssa ei edelleenkään ole vireillä SCC:n muutosilmoituksia. Iisakki Kiemungin mukaan ”Rekisteröimisasia on kuitenkin tällä hetkellä jäissä kaupungin tahdosta.”

  23.2. esitin tässä blogissa (kommentti 22) Iisakki Kiemungille muutaman jatkokysymyksen perustuen hänen omiin kommentteihinsa. Mies on ansainnut viikonloppunsa perheen parissa, joten vastausten uupuessa palataan aiheeseen nyt viikon alussa. Alla kysymykset uudelleen:

  Kysymys 1:

  Kommentissa no 12 esitit mielenkiintoisen näkökulman SCC:n uuden hallitusjäsenen valintaprosessiin: ”Tunsin tilanteen parhaiten, eikä innokkaita käsiä liiemmin noussut, kun asiaa pohdittiin Kehken ja kh:n pöytien ympärillä”. Mikä on ollut roolisi hankkeessa ennen hallitukseen nimeämistäsi, ts. mihin perustuu SCC:n tilanteen paras tuntemuksesi?

  Kysymys 2:

  Eo. kommenttisi herättää myös toisen kysymyksen: jos osakassopimuksen mukaan SCC:n kolmannen hallitusjäsenen nimeää Virtaa Hämeeseen Oy, niin miksi hallituksen uusi jäsen nimetään Kehken ja kh:n pöytien ääressä? Onko osakassopimusta muutettu siltä osin montako jäsentä hallituksessa on, tai kuka heidät nimeää? Onko muita muutoksia? Kh:n pöytäkirjoista sopimusmuutoksia ei löydy.

  Kysymys 3:

  Kolmas kummastuksen aihe nousee kommentistasi: ”Rekisteröimisasia on kuitenkin tällä hetkellä jäissä kaupungin tahdosta.” Mikä tarkkaan ottaen on jäissä? Kantolan Kiinteistöt Oy:lle (ja oliko muita) suunnatun annin merkitseminen, vai kaikkien SCC:n tekemättä jääneiden ilmoitusten tekeminen ja rekisteröimisen loppuunvienti?

 25. iisakki sanoo:

  Terve,

  ensinnäkin Leo: voisitko antaa jonkun esimerkin kokouksesta, jossa minulla on ”mennyt puurot ja vellit sekaisin”?

  Siitä olen samaa mieltä, että valtaa tulisi hajauttaa. Olin kallistumassa ministerimalliin, jossa vastuuta olisi jaettu useammille vahvoille poliitikoille. Tämä ei kuitenkaan houkuttanut valtuustoryhmiä. Nyt jatkettaneen nykyisellä superkeskittävällä mallilla, joka kasaa vastuuta jopa puoliväkisin kahden puheenjohtajan harteille. Ei nimittäin ole ihan niin, että esimerkiksi itse olisin väen vängällä hinkunut näitä hankalimpia ja työläimpiä paikkoja. Hankalaa on ollut löytää halukkaita joihinkin tehtäviin, kuten nyt vaikkapa tähän Sunny Car Centeriin. Innoparkiinkaan ei ollut juuri menijöitä.

  Monella työelämässä olevalla kunnallispoliitikolla ei vain ole mahdollisuutta hoitaa tehtäviä laajasti, vaikka kykyä olisikin. Oma työnantajani on sen mahdollistanut, ja kun varsinainen työnkuva on joka tapauksessa menetetty, olen ottanut vastuuta, kun paikkoja on tarjottu. Ongelmaksi koko Suomessa on nostettu jo pitkään vallan keskittyminen kaupungin/kunnanhallitusten pöydän ääreen. Osaltaan se on luonnollista kehitystä, kun asiat tulevat monimutkaisemmiksi ja vaativimmiksi. Ongelmiin joudutaan silloinkin, jos jokaisella poliitikolla on vain yksi tai kaksi luottamustehtävää. Organisaatiot eivät enää souda samaan suuntaan, eivätkä keskustele keskenään. Esimerkiksi terveydenhuollossa taistellaan koko ajan näiden raja-aitojen kanssa.

  Mutta sellaista se on, tasapainottelua.

  Ja Kari:

  1) Tuntemukseni perustui siihen, että olen Vekan ja apulaiskaupunginjohtajan kanssa istunut kymmenien autokauppiaiden ja mahdollisten investorien kanssa esittelemässä hanketta ja keskustelemassa Hämeenlinnan kaupungin tarjoamista mahdollisuuksista lukuisissa eri tilaisuuksissa. Myös Kehken hallitusta on aika ajoin pidetty tasalla hankkeen etenemisestä.

  2) Kaupunki on Virtaa Hämeeseen osakas. Asioista keskustellaan joustavasti eri organisaatioiden välillä. Jos Virtaa Hämeeseen ei olisi hyväksynyt esitystä, niin he olisivat varmasti nimenneet jonkun muun edustajakseen. En tiedä, kuka varsinaisen esityksen yhtiökokouksessa lopulta teki, mutta roolini on joka tapauksessa varsin selvä kaikille osapuolille.

  3) Kaikkien mahdollisten osakeantien hyväksyntä ja rekisteröimiset. Tarkoituksena on tuoda asiat päätettäväksi tai vähintään tiedoksi kaupunginhallitukseen 12.3., koska aiheesta on kritiikkiä tullut ja julkisuudessa katsottu, että hallintosäännön ja konserniohjeen mukainen toimiminen ei ole riittävää. Nyt yritetään siis toimia toisin. Tuskinpa Ritaluomakaan voi sinulle tuoreimpia tietoja lähettää, sillä kaupunki laittaa nimiä paperiin vasta kh:n käsittelyn jälkeen. Sinä ja Jarikin varmasti aikuisina miehinä jaksatte odottaa ja hillitä tiedonjanonne siihen asti.

 26. Seppo Rehunen sanoo:

  Tunnustan ymmärtämättömyyteni sen suhteen, miksi kaupungilla tarvitsee olla edustus Kirstulaan Autokauppaa suunnittelevan yhtiön hallinnossa. Eiköhän kaupungin liike-elämässä ole 99,9 % sellaisia toimijoita, joiden toimielimissä ei ole kaupungin päättäjiä.

  Voitteko sivistää ja kertoa syyn kaupungin aktiiviseen osallistumiseen yhden liike-elämän toimijan hallintoon? Miten suuri enemmistö yrittäjistä suhtautuu tähän?

 27. Leo Leppänen sanoo:

  Vastaus Iisakille:

  Toimit kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa, ainakin viidessä tärkeässä kaupungin osakeyhtiön hallituksessa, keskussairaalan valtuustossa ja hallituksessa sekä urheiluseuran johtokunnassa. Olet SCC:n hallituksen jäsen ja kaupungin pääaviisissa toimittaja. Mitä sinun emäntä ja lapset sanovat tällaisesta kunniasta (”tunkiosta”)?

  Kokonaisuudessa on lukuisia vastakkaisia intressejä. Ne muodostavat harvoin laillisen jääviyden. Päätyösi on ilmeisesti järjestetty journalistisesti hyvien periaatteiden mukaisesti. Mutta luottamustoimien roolituksessa sekä vastuu- ja valvontakysymyksissä on jatkuva sekamelska.

  Kuvatun kaltaiset yhdistelmät tuottavat lähes aina hyvä veli -verkoston. Siis joskus sulle ja joskus mulle. Syntyy kiitollisuutta, joka maksetaan jonkin piikkiin jopa kalliisti takaisin. Voi olla, että moraalisi on sellainen, että mitään moitittavaa ei ole. Eri asia on, miltä tilanne ulkoapäin näyttää.

  Minusta näin järjestyneessä hallinnossa puurot ja vellit ovat sekaisin. Hallintotieteilijälle ja journalistille asiaa ei tarvinne kenenkään enempää selittää.

  Olipa sinulla – aikuinen mies – pokkaa tehdä po. kysymys ja lähettää Kari Ilkkalalle yllä oleva vastaus. Viimeksi mainitusta ei enempää, koska asia ei minulle kuulu.

  Demariryhmässä näyttää olevan niukkuutta osaamisessa. Ongelmaa lisää se, jos muutamat valtuutetut ovat estyneitä vaativiin luottamustoimiin leipätyön tai muun syyn vuoksi.

  Kirjoitit keskitetyistä järjestelmistä osatotuuksia. Pitkälle viety delegointi voi tuottaa myös hyviä tuloksia. Siitä löytyy hyviä esimerkkejä julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. On monia keinoja kasvattaa ja värvätä henkilöitä vastuullisiin tehtäviin, vaikka kunnan luottamustoimet eivät ole nykyisin houkuttelevia. Tuskin Hämeenlinnan demareissa rekrytointiin on kovin paljon panostettu vaalikauden aikana.

  Väitän kokemuksen perusteella, että esimerkiksi sinun yhtiöedustuksiin löytyy Hämeenlinnasta useita, jotka hoitaisivat tehtäviä samaan suuntaan kuin kaupunginjallitus ja toisivat osaamisellaan lisäarvoa kaupunki-konserniin. Ja tieto kulkee yhtiön ja kaupungin välillä, koska kaikki osaavat käyttää puhelinta ja sähköpostia. Esimerkiksi SCC ei tarvitse yhdyshenkilöksi (juoksupojaksi) valtuuston puheenjohtajaa, joka ei ole autokaupan, rakentamisen, rahoituksen, yhtiölainsäädännön, verotuksen sopimusoikeuden asiantuntija.

  Politiikassa on oltava jatkuva aktiivinen kykyjen ja kiinnostuneiden etsintä päällä. Ei pidä turvautua pelkästään resursseihin, jotka kuntavaaleissa on saatu haaviin.

 28. Arthur sanoo:

  Iltaa !

  Leo Leppäsen vastausta on veronmaksajana helppo kompata. On vaikea ymmärtää jo pelkästään valtuuston puheenjohtajan ja vallan vahtikoiran kombinaatiota. Tilanne on tietenkin aivan absurdi, eikä tällaisiin törmää kai missään muualla kuin Hämeenlinnassa. Miten Iisakki tai edes Iisakin työkaverit voisivat suhtautua näin keskeisellä paikalla toimivan päättäjän tekemisiin kriittisesti ???

 29. Kari Ilkkala sanoo:

  Tervehdys,

  vastaus hiukan viipyi tarkoitetusta – sivukadullemme eksynyt lentotukialuksen kokoinen rekka vei verkkopiuhan mennessään. Edellisen kaapelin vei kadunrakentajien kaatama puu. Sen haaverin jäljiltä ripustettu väliaikainen kaapeli, paitsi osoittautui nimensä mukaiseksi, oli myös talon onni. Sitä ei oltu kannatettu normaalilla tukivaijerilla. Jos olisi, autotallista taloksi konvertoidun vuokra-asumuksemme pääty painelisi parhaillaan rekan perässä kohti koillista. No, mobiiliteknologia jyrää monin tavoin.

  Leo, Olé!

  Iisakki, kiitos vastauksistasi. Ne myös menivät täysin ennakoidun käsiksen mukaan.

  Kysymys / vastaus 1:

  ”…olen Vekan ja apulaiskaupunginjohtajan kanssa istunut kymmenien autokauppiaiden ja mahdollisten investorien kanssa esittelemässä hanketta…”

  Yrittäjänä kiinnostaa oikeasti, onko hankkeille olemassa jokin alaraja, jota isompiin alkaa saada kaupungin suoraa tai epäsuoraa riskirahoitusta, ja johtokolmikon myyntimieheksi? Luulisin pystyväni perustamaan työpaikan aina kutakin 20 – 25.000 € sijoitusta kohden – paljonko laitetaan?

  Tässä on nyt näistä rooleista puhuttu. Onko kymmenille autokauppiaille ja mahdollisille investoreille ollut tähän asti selvää, missä roolissa istut pöydän toisella puolella? Entä jatkossa, miten esittelet itsesi, SCC:n hallituksen jäsenenä, Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana, vai kumpanakin? Etenkin, jos pöydän toisella puolella on joku Kaurialan nykyisistä autokauppiaista – joku niistä joiden tontit kaupunki haluaa kaavoittaa muuhun käyttöön?

  Nimittäin, jos vaikka nyt te kaupungin johdossa ette osaa ihmetellä vastapuolen pöydässä istumistanne, niin omalle pussilleen vastuussa olevat toimijat ja sijoittajat osaavat.

  Kysymys / vastaus 2:

  ”Kaupunki on Virtaa Hämeeseen osakas. Asioista keskustellaan joustavasti eri organisaatioiden välillä. Jos Virtaa Hämeeseen ei olisi hyväksynyt esitystä, niin he olisivat varmasti nimenneet jonkun muun edustajakseen.”

  Tuota, ööö hei, kaupunki omistaa Virtaa Hämeestä Oy:stä suoraan 25,55 % ja konsernina 25,58 % (TP 2010). Kaupunginhallitus tai Kehke eivät voi palavereissaan päättää kenet Virtaa Hämeeseen Oy nimeää SCC:n hallitukseen. Osakassopimuksen mukaan kaupungilla ei ole edes oikeutta esittää SCC:n hallituksesta yhtään mitään, vaan hallituksen kolme jäsentä nimeävät Sunny Trading, Antrading ja Virtaa Hämeeseen. Piste. Eikä hallituksen jäsenen vaihtamiseen osakassopimuksen mukaan tarvita edes yhtiökokousta.

  Mitä edellisestä voi päätellä? Aijjuu, asioista keskustellaan joustavasti eri organisaatioiden välillä. Eli saman pöydän ympärillä päätetään SCC:n hallituksen uusi jäsen, todetaan SCC:n rahan tarve, päätetään paljonko uskalletaan päättämättä sijoittaa, valitaan minkä kaupungin yhtiön kautta sijoitus tehdään, sekä ohjaillaan koska lain mukaiset tiedot annetaan rekisteröitäväksi. Oletko eri mieltä? No näytä pöytäkirjat! Teidän touhut eivät ole enää tältä planeetalta!

  Kysymys / vastaus 3:

  Iisakki, ei tässä ole kyse Jarin tai minun aikuisuudesta, tiedonjanosta tai odotuskyvystä, vaan siitä noudattaako kaupungin osakkuusyhtiö ja yhteistyökumppani lakia antien ja osakemerkintöjen rekisteröimisestä sekä osake- ja omistajatietojen julkisuudesta, sekä siitä miten aktiivinen rooli kaupungilla on laittoman asiantilan ylläpitämisessä (eli yhtiön pääoma- ja omistustietojen aktiivisessa salaamisessa).

  Osakas- ja osakeluetteloiden pito ja ajantasaisuus ovat yhtiön hallituksen vastuulla, eikä niiden sisältö riipu kaupparekisteriin tehdyistä ilmoituksista. Ei ole olemassa mitään laillista perustetta pantata luetteloiden antamista helmikuussa odotellessa, että Kh käsittelee jotakin asiaa maaliskuussa, jonka jälkeen luetteloiden sisältö mahdollisesti muuttuisi. Nyt on nyt, sitten on sitten.

  Totuus taitaa olla ettei em. luetteloita anneta siksi, että se mitä niissä NYT on, ja eritoten se mitä niissä NYT EI ole, kertoo liikaa asioiden tilasta? Vaihtoehto olisi antaa ”väärät” luettelot, mutta siitä kun jäisi lopulta väkisin kiinni.

  Kh hyväksyi 22.11.2010 SCC:n osakassopimuksen, joka sisälsi päätöksen ja sitoumuksen myös kaupungille ja Virtaa Hämeeseen Oy:lle suunnatusta annista. Asialla oli silloin niin kiire, että pykälä piti tarkastaa kokouksessa, ja kh päätti osakassopimuksen voitavan allekirjoittaa lainvoimaisuudesta riippumatta.

  Iisakin vastaus avaa ainakiin kolme vaihtoehtoista skenaariota:

  1) Jos SCC on pitänyt yhtiökokouksen jossa osakassopimuksen mukaisesta suunnatusta annista on päätetty, ja kaupunki ja Virtaa Hämeeseen Oy ovat merkintähinnat maksaneet, kaupunki toimii lainvastaisesti mikäli se estää tai hidastaa em. yhtiömuutosten rekisteröimistä.

  2) Jos ko. yhtiökokousta taas ei ole koskaan pidetty eikä annista päätetty, eikä merkintähintoja ole maksettu, kaupungilla ja Virtaa Hämeeseen Oy:llä ei tietysti ole mitään asiaa myöskään SCC:n yhtiökokouksiin. Tilanne on sama jos antipäätös on, mutta merkintähintoja ei ole maksettu: kaupunki ei ole osakas eikä voi osallistua yhtiökokouksiin.

  3) Kiharin tilanne on jos merkintähinnat on maksettu, mutta semmoiset detaljit kuin yhtiökokouksen pitäminen, annista päättäminen ja merkintälistojen täyttely ja sitä myöden kaikki rekisteri-ilmoitukset ovat jääneet tekemättä. Kaupunki ja sijoitusyhtiö ovat antaneet hillot saamatta mitään tilalle? Ei kai? Varmasti kotkansilmäiset kaupungin tilintarkastaja Minna Ainasvuori ja Virtaa Hämeeseen Oy:n tilintarkastaja Jari ”Innopark” Määttänen olisivat puuttuneet moiseen menoon? Varsinkin sijoitusyhtiön ja sen tilintarkastajan luulisi syynäävään tarkkaan, että sijoittaja saa panoksellaan sille kuuluvat osakkaan oikeudet.

  Miten Iisakki on?

  Toinen kysymys sitten on onko tällä välillä ollut suunnattua antia ulkopuoliselle sijoittajalle, sille jolta rahaa on tullut kymmenkertainen määrä kaupungin panokseen verrattuna? Asianmukaisesti merkityt ja maksetut osakkeet ja niiden omistaja näkyisivät osake- ja osakasluettelosta. Vaikea myöskään kuvitella, että kukaan sijoittaisi oman pääoman ehtoisesti miljoonaluokan summaa ilman hallituspaikkaa – paitsi jos sijoittajan edustaja jo istuu hallituksessa. Uuden sijoittajan hallituspaikka taas edellyttäisi osakassopimuksen muutosta, joka muutos taas vähintään kaupunginhallituksen hyväksyntää. Oma kysymys olisi voiko kh muuttaa valtuuston hyväksymää sopimusta, mutta sopimusmuutosta ei ole tuotu kaupunginhallitukseenkaan, ellei niin sitten käy 12.3.

  Hankkeen sijoittajissa herättämästä mielenkiinnosta kertoisi jotakin sekin, jos yhtiön rahoitus on vierasta pääomaa (eli lainaa), tai jos lisäsijoitukset ovat peräisin Ritaluomalta, Antradingin Peltoniemeltä, tai näiden edustamilta muilta tahoilta.

  Mikäli 25.1.2012 pidetty SCC:n ylimääräinen yhtiökokous päätti suunnatusta annista, kaupungilla ei ole mitään laillisia perusteita ”jäädyttää” annin rekisteröimistä, ei edes vaikka haluaisi ”paikkoa” löperöä päätöksentekoaan. Ainoa mihin kaupunki voi enää puuttua on se merkitseekö / maksaako Kantolan Kiinteistöt Oy sille 25.1.2012 yhtiökokouksessa suunnatun annin. Jos ei merkitse / maksa, ei rekisteröintiäkään siltä osin tehdä.

  Kysymys on oikeastaan enää vain siitä, ovatko kaupungin yhtiöhuushollarit vain osaamattomia, vai toimivatko tahallisesti väärin. Kummassakin tapauksessa kaupungin tulisi pysytellä kaukana yhtiötoiminnasta.

 30. Vara-Everstiluutnantti sanoo:

  Tänään ilmestyneessä Hämeen Yrityssanomissa oli koko etusivun mainos SCC:stä. Siinä oli muun muassa seuraava pullistelu. ”Vuonna 2014 valmistuva 120 000 neliömetrin rakennuskokonaisuus keskittää koko Hämeenlinnan ympäristön autokaupan kaikkine oheistoimintoineen yhdelle helposti saavutettavalle alueelle ns. Kirstulan kolmioon.” No valettahan tämä on, kuten jo suurin osa hämeenlinnalaisista onneksi tietääkin. Jos väite pitäisi paikkaansa, niin kyllähän sitä rummutettu olisi ja Hämeenlinnan autokauppiaita runsaastikin haastateltu. Totuus on, että tällä hetkellä yksikään Hämeenlinnan autokauppiaista ei ns. Kirstulan kolmioon ole lähdössä.

  Samassa mainoksessa oli myös lausuma. ”Hämeenlinnan kaupunki on Sunny Car Centerin osakkaana voimakkaasti tukemassa hankkeen edistymistä. Kaupunki arvostaa projektin ”green building”-periaatetta ja edesauttaa vaadittavan infrastruktuurin syntymistä.” No on siinä ollut Esko Kiesillä naurussa pitelemistä, kun on moisen virkkeen kehitellyt. Toisaalta olisi minulla ja varmaan monella muullakin veronmaksajalla mielenkiinto tietää, että kuinka suurena osakkaana mukana olemme. Ja kun toisaalta kuitenkin tiedämme, että valtuustosta löytyy melkoinen määrä porukkaa, joka ei kyseiseen kusetukseen ole lähtenyt. Ja haluaa siinä mielessä kaupunkilaisten parasta, että yrittää estää verorahojen valumista Bahama-Saarille ja hämärämiesten taskuihin.

  Valtuustojohtaja tuossa kovasti tautoloi, että Ajomestarin ja apulaisjohtajan kanssa on kymmeniä kertoja palavereissa istuttu autokauppiaiden kanssa. Tosiasiassa tuo tietysti tarkoittaa, että Kiesin kanssa on käyty golfkierroksilla ja onhan siellä saattanut joku Kiesin aiempi työkaverikin olla mukana. Kiesihän aiemmin oli autokauppias, mutta sai potkut kun sopimattomasti puhui naisista. Tosin julkisuudessa Kiesi kertoi, että itse irtisanoutui, mutta tämä nyt on yrityselämässä vain tapa hoitaa potkut hienovaraisesti. Nimittäin jos ei vihjeistä huolimatta irtisanoudu, niin sitten tosiaan annetaan potkut ihan konkreettisesti.

  Ritaluoma ja Kiesi ovat tämän hankkeen yhteydessä palturia laskeneet ihan siinä mitassa, että sillä meriitillä voisi olla menestystä muuallakin? Nimittäin vuosittain järjestettävissä valehtelun SM-kisoissa. Jos Kiesi ja Ritaluoma osaa ottaisivat, niin vähintäänkin pistesijoilla varmasti olisivat. Sen verran tuota kokemusta ja harjoitusta on jo näissä SCC-haastatteluissakin tullut. Tosin mitaleille pääsyyn tarvitsisi vielä hiomista, sillä Ritaluoma ja Kiesi ovat pajunköyden syöttämisestä jääneet pääsääntöisesti kiinni.

  Mutta täytyy kyllä sanoa, että tuo Ilkkala on koko lailla fittimäinen tyyppi. Nimittäin jos toisen tunteita yhtään ajattelisi, niin ei menisi Ritaluomalle soittelemaan ja kyselemään SCC ja Hämeenlinnan kaupungin luottamuksellisista osakejärjestelyistä, kun tämä tärkeillä työreissuilla Kiesin kanssa kurvailee. Siinähän menee pojilla lomailu ja iltojen ravintolakierrokset henkisesti ihan penkin alle, kun pitää miettiä että millaisella tarinalla nyt selvitään. Ja sitäkin suuremmalla syyllä, kun valtuustojohtaja ehti jo kehua Ritaluomaa ja Kiesiä nuhteettomiksi ja taloudellisessa mielessä ryvettymättömiksi. Tosin niinhän tuo Merisalokin jatkuvasti itseään luonnehtii. Olosuhteet ne vain välillä kaltoin kohtelevat.

  Hektisiä hetkiä siinä kyllä elelee valtuustojohtajakin nykyään. Alkujaanhan se tietysti hyvältä tuntui, kun Kiesi lupasi yli kymmenen tuhannen euron vuotuiset kokouspalkkiot aktiivisesta hallitustyöskentelystä SCC:n parissa. Kyllä sitä sillä summalla jo asuntolainoja makselisi ja jos sitä vielä omakotitalokin harkinnassa on? Ja loppujen lopuksihan ne rahat kuitenkin Hämeenlinnan veronmaksajilta tulisivat, kuten Kiesinkin palkkarahat. Mutta sitten valitettavasti alkoi paljastua nämä kaikki epäselvyyden ja jopa suorastaan laittomuudet. Ja samallahan siinä alkaa jo kaikkein uskollisimmillekin selkenemään, että eihän se valtuustojohtaja niin jalosta puusta olekaan veistetty?

  Valtuustojohtajalla on tapana blogeissaan, nettikirjoituksissaan, lehtiartikkeleissaan, reportaaseissaan ja kaikissa muissakin kirjoituksissaan käyttää toista mieltä olevista ihmisistä ja heidän mielipiteistään sellaisia luonnehdintoja, kuin idioottimainen, vähäjärkinen, typerä, ajattelematon, tupa-uunomainen, vajaamielinen, lapsellinen, hyväuskoinen ja mitä kaikkea niitä on. Mutta nyt alkaakin näyttää siltä, että nämä määritteet tuntuvat lokeroituvat sitä paremmin itse valtuustojohtajaan, mitä pitempään hän pyörii Ritaluoman ja Kiesin porukoissa. Kyllä siinä nyt on aivan selkeästi niin käynyt, että valtuustojohtajaa ja muutamaa muutakin on kusetettu; ja sorsan koko on ollut koko lailla suuri.

  Ajomestari varmaan tällaisen kokemuksen kestää ja nöyrtyy, mutta miten on valtuustojohtajan henkisen kantin kanssa? Johan sinä itsetuntokin ajautuu maitohapoille, jos jo kohta myös PUK pääsee loistamaan ja pystyy todistamaan toimitusväelle, että hän oli kuin olikin valtuustojohtajaa pätevämpi ja kaukonäköisempi. Ylpeys ja ylimielisyys näyttivät kasvavan taivaaseen asti, mutta nyt on pantu kirves puun juurella? Totuuden hetki ja lankeemus ovat ihan oven takana?

 31. Esa Lehtinen sanoo:

  Tervehdys kaikille!

  Jos, ja kun, nuo Leo Leppäsen tiedot Iisakki Kiemungin hallitus- ja johtokuntajäsenyyksien lukumäärästä pitää paikkaansa, niin tilanne kuulostaa hurjalta, ja hieman jopa omituiselta. Minä organisaatioiden kehittämiseen keskittyneenä konsulttina ja johtamisvalmentajana voin tuohon suoraan sanoa sen, että kukaan oman työnsä ohella toimiva ihminen ei pysty toimimaan täysipainoisesti noin monessa tehtävässä. Ei ainakaan silloin, jos hän pyrkii oikeasti paneutumaan kunkin yrityksen toimintaan. Yritysten hallitusjäsenyys vaatii jatkuvaa tiedonhankintaa ja hyvää perehtymistä yritykseen ja sen toimintaympäristöön. Sitä ei voi, eikä saa, hoitaa ns. ”vasemmalla kädellä”, vaan siihen pitää keskittyä. Tiedän, että monilla poliitikoilla Suomessa on tapana sekä valtion että kunnallishallinnossa tapana osallistua moniin luottamustehtäviin ja oikein ”hamstrata” niitä itselleen, mutta se ei ainakaan anna mitään hyvää kuvaa oman työn laadusta eikä hyödytä ketään. Tällainen muutamalle ihmiselle kerääntyvä ”harvainvalta” tulisi estää laissa ja säännöissä. Kyllä varmasti luottamushenkilöiden joukossa on myös muitakin, jotka ovat kiinnostuneita hallitustehtävistä ja ovat jopa myös päteviä niissä.

  Terveisin Esa Lehtinen
  konsultti, yritysvalmentaja

 32. Kari Ilkkala sanoo:

  Terve,

  kaupungin yhtiöissä Iisakki Kiemungilla on voimassa olevat hallitustehtävät seuraavissa:

  Puheenjohtaja Hämeenlinnan Palloiluhalli Oy
  Jäsen Kehittämiskeskus Oy Häme
  Jäsen Hämeenlinnan Eteläranta Oy
  Jäsen Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy

  Keinuparkin hallitusjäsenyys on päättynyt 2009.

  Iisakin SCC:n hallitusjäsenyyttä ei ole vielä rekisteröity, yhtiöstä on saapunut muutosilmoitus PRH:een 24.2. joten jotakin muutoksia yhtiö on ilmoittanut rekisteröitäviksi.

 33. Leo Leppänen sanoo:

  Moro Esa Lehtinen!

  Hämeenlinna-taudissa on pahasti mm. Sari Rautio (kok.). Hänellä lienee leipätyön ohessa yli 20 luottamustointa kaupungilla, yhdistyksissä ja muissa yhteisöissä, osa jopa valtakunnan tasolla. Kuulisitpa hänen selityksen, miksi näin on hyvä! Myös Tapio Vekka (kok.) sairastaa Hämeenlinna-tautia. Häntä luottamustoimet rassannevat hieman Iisakki Kiemunkia (sd.) enemmän. Olen ihmetellyt, että Hämeenlinnassa myös kykypuolueessa asiantuntemus ja osaaminen lepäävät kapeilla hartioilla. Kun selaa mm. valtuuston nimilistaa, luulisi, että tilanne on toinen.

 34. Kari Ilkkala sanoo:

  Vekka, voimassa olevat

  1) Vekka Liikenne Oy: Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja
  2) Kiinteistö Oy Tampereentie 9: Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, prokuristi
  3) Kiinteistö Oy Tampereentie 11-13: Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, prokuristi
  4) Hämeenlinnan Palvelukiinteistöt Oy: Hallituksen puheenjohtaja
  5) Kehittämiskeskus Oy Häme: Hallituksen puheenjohtaja
  6) Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Laser: Hallituksen puheenjohtaja
  7) Hämeenlinnan Eteläranta Oy: Hallituksen puheenjohtaja
  8) Kantolan Kiinteistöt Oy: Hallituksen puheenjohtaja
  9) Seutukeskus Oy Häme: Hallituksen jäsen
  10) Kiinteistö Oy Katuman Moreeni: Hallituksen jäsen
  11) Morpac Oy: Hallituksen jäsen

  Lisäksi:
  Tekme Oy: Hallituksen varajäsen
  Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy: Hallituksen varajäsen
  Kiertokapula Oy: Hallituksen varajäsen

 35. iisakki sanoo:

  Terve,

  Seppo: kehotan tutustumaan valtuuston päätökseen koskien Sunny Car Center -hanketta. Sieltä löytyy perustelut mukanaololle kehitysprojektissa. Samaan aikaan kannattaa pohtia vaikka tätä keissiä: http://yle.fi/alueet/hame/2012/02/usko_kylpylaan_pelasti_aulangon_historiallisen_hotellin_3293522.html

  Ja montaa muutakin seudulla.

  Leo: Kun aiemmin kirjoitit, että en muista kokouksissa, ketä edustan ja että puurot ja vellit sekaisin, niin ajattelin, että sinulla on joku tietty tapaus tai tilanne mielessäsi. Mutta puhuitkin mielikuvista. En allekirjoita, etten pystyisi erottelemaan roolejani. Kaikissa näissä tehtävissä edustan Hämeenlinnan kaupunkia. Ja ajan sen etua. Mutta jokaisella on oikeus ajatella toiminnastani mitä tykkää, mikä minä olen kenenkään mielikuviin tai tuntemuksiin puuttumaan? Teen niin kuin oikeaksi näen ja arvioin sitten omaa toimintaani tuloksien perusteella.

  Nostat esiin myös perhesuhteeni. Niistä en ole tilivelvollinen sinulle, enkä kenellekään muulle kuin perheelleni. Mutta vaimoni kyllä ymmärtää, että kun olen vaaleihin osallistunut ja tietyn luottamuksen saanut, niin asialliset hommat myös hoidetaan. Tätä loputonta nettijänkkäämistä hän ei sen sijaan ymmärrä lainkaan. Lupauksia olen antanut siitä, että kotona ollessani en näpytä läppäriä niin kauan kuin lapset (tai vaimo) ovat hereillä. Joskus sitten iltamyöhällä salaa sorrun, häpeän ja kadun.

  Olen näiden luottamustehtävien myötä yrittänyt olla mahdollisimman paljon poissa Hämeen Sanomista, koska olen rampa ankka toimittajana ja tietyssä mielessä myös rasite työnantajalleni ja kollegoilleni. Joku voi nähdä, ettei lehti voisi kritisoida minun toimintaani. Mielestäni kritiikkiä on kuitenkin tullut ja kohtelu ollut objektiivista. Minun kannaltani ongelma on kuitenkin se, etten voi vastata lehden esittämään kritiikkiin, sillä journalistiliiton työehtosopimus estää työnantajan tai kollegoiden kirjoitusten julkisen arvostelun.

  Perheelle olen ottanut aikaa pitämällä kaikki mahdolliset isyys-, vanhempain- ja hoitovapaat. Viimeisen reilun kolmen vuoden aikana olen ollut lasten kanssa kotona yli vuoden. Kehtaan epäillä, että siinäkin on jo enemmän lasten hoitoa kuin Leon miespuoliset ikätoverit keskimäärin ovat tehneet koko elämänsä aikana.

  Luottamustehtävät kuormittavat kieltämättä paljon, mutta toistaiseksi en ole saanut kollegoilta tai lähempää työtä seuraavilta palautetta siitä, etten perehtyisi asioihin. Tehtävieni määrä osakeyhtiöissä ei toisaalta ole kovin poikkeuksellinen kh:n pöydän ääressä.

  Omien hallituspaikkojen kuormittavuudesta sen verran, että paljon aikaa vieviä kokousten ohella ovat nuo kolme tehtävää ( Kehke, Eteläranta, Liikuntahallit), joiden hallitukset kokoontuvat noin 8-10 kertaa vuodessa. Palloiluhalli tulee Liikuntahallien jäsenyyden myötä ja on kohtuullisen simppeli tapaus. 3-4 kokousta vuodessa, eikä merkittäviä muutoksia toiminnassa minun puheenjohtajuuteni aikana. Mikä oli muuten tavoitekin silloin kun otin puheenjohtajuuden vastaan. Halli oli aikanaan tarpeeksi ja täysin vääristä syistä päätöksenteon keskiössä…

  Valtuuston ja sairaanhoitopiirin puheenjohtajuudet ovat päätehtäviäni. Niihin käytän paljon aikaa Hämeen Sanomien leipätyöstäni. Keskimäärin jopa 2-3 päivää viikosta.

  Sunny Car Center jää toivottavasti suhteellisen lyhytaikaiseksi tehtäväksi. Näin käy, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan.

  Urheiluseurat (HPK-naiset ja HJS) koen harrastuksiksi. Olen ollut mukana urheiluseurojen toiminnassa koko aikuisikäni, ja täytyyhän sitä olla vastapainoa työlle. Uskon, että jatkan seuratyötä pitkälle sen jälkeenkin, kun nämä poliittiset luottamushommat jäävät taakse.

  Keneen muuten mahdoit viitata, kun mainitsit näistä pätevistä kuntavaaleihin osallistumattomista yhtiöosaajista? 🙂

  Kari:

  Tätä nyt varmaan on turha toistella, mutta kaupungille Sunny Car Centerin muut osakkaat eivät ole ”vastapuolia” tai vihollisia, vaan yhteistyökumppaneita. Yhtiöllä, osakkailla ja kaupungilla on yhteinen tavoite. Olen aika varma, että autokauppialle ei ole jäänyt epäselväksi roolini tai kaupungin tahtotila, eikä jää jatkossakaan.

  Sinä saat jatkaa rauhassa spekulointia eri vaihtoehdoilla, mutta minä en jaksa enää vastailla tai kommentoida. Sunny Car Centerin osalta uutta tietoa tulee 12.3., jos ei taivas niskaan putoa. Ei vain riitä riitä aika, eikä mielenkiinto, kun jokainen vastaus synnyttää kymmenen uutta kysymystä, eikä tämä meidän pari vuotta jatkanut debattimme ole edennyt sadoista ellei tuhansista vastauksista huolimatta mihinkään. Kaikella kunnioituksella, eiköhän nyt ole järkevintä katsoa, mitä nämä lukuisat kantelusi ja jo käräjille menossa oleva juttu poikivat, vai poikivatko mitään?

  ”Varaeverstiluutnantti”:

  Minua on solvattu poliittisen ”urani” aikana nettikeskusteluissa monilla eri tavoin. On väitetty homoksi, narkkariksi ja ties miksi. On uhattu parturoida, hakata, panna perseeseen pesismailalla ja ruosteisella moralla jne. Kaiken muun olen antanut mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos paitsi lapsiini epäsuorasti kohdistuvan uhkailun. Siitä ilmoitin viranomaisille.

  Sinunkaan juttusi eivät kuulosta kovin täyspäisiltä tai vakavasti otettavilta, mutta joku raja paskanpuhumisellakin. Suomi24 on oma lukunsa, mutta tämä on astetta vakavamielisempi ympäristö. Joku voi noinkin hölmöt väitteet aina tosissaan ottaa. Kehotankin nyt ystävällisesti perumaan väitteesi kymmenen tuhannen euron vuosipalkkioista yms. Anteeksipyyntökään ei olisi pahitteeksi. Tai ehkä olit sen verran selvin päin, että osasit kirjoittaa juttusi jostain kirjaston koneelta…

  Myös Karin kannattaa pohtia, minkätyypppistä perätöntä herjausta pitää näkyvillä oman julkaisuvaltansa alaisessa blogissa.

  Sunny Car Centerin osalta hallituksen palkkioiksi on muuten määritelty kaupunginhallituksen kokouspalkkion summa. Omalta osaltani voin lahjoittaa kokouspalkkioni vaikka Kissakoti Kattilalle, jos se on siitä kiinni.

 36. Janne sanoo:

  Iisakki selvittää:
  ”Valtuuston ja sairaanhoitopiirin puheenjohtajuudet ovat päätehtäviäni. Niihin käytän paljon aikaa Hämeen Sanomien leipätyöstäni. Keskimäärin jopa 2-3 päivää viikosta.”

  Tuloskin on toki sen mukainen. Esim. sairaalassa henkilökunta on raivoissaan kun johto viisveisaa mistään laeista tai hyvästä hallinnosta tehdessään päätöksiä joita sitten hyväuskoisuuttaan siunataan kabinetissa yhdessä ”ystävien” kanssa.
  Olette yhdessä sairaalan johdon kanssa onnistuneet tuhoamaan sairaalan talouden sekä henkilökunnan luottamuksen teihin (tai ainakin siis sairaalan johto on sen tehnyt). Voitte ainakin rehellisesti siis väittää saaneenne jotain aikaan. Miksi annatte eläköityvien omaneduntavoittelijoiden huseerata rauhassa? Johtuisiko se siitä ettette esimerkiksi ymmärrä sairaalan toiminnasta mitään?

  Toimit siis oikein shp:n valtuuston puheenjohtajana. On se helppoa kun valtuutetut eivät jaksa olla millään muotoa kiinnostuneita asioista, eniten tuntuu kiinnostavan mitä tarjoilua kokouksissa on. Siinä kahvin lomassa on sitten helppo nuijia päätökset läpi, koska kukaan ei pysty puhumaan pulla suussa.
  Kuten lehdissäkin taas urakalla kirjoitetaan, on esimerkiksi paljon puhetta aiheuttanut laboratoriofuusio näköjään valmisteltu täysin valheellisesti, kuten itsekin sen tiettänet tai ainakin sinun pitäisi tietää ellet ole täysin sairaalan johdon talutusnuorassa.

  Tiedän että Sinä, Iisakki, olet ihan oikeasti mukava mies (joo, siis mies), mutta muista että nämä kommentit liittyvät asiohin, ei sinuun henkilönä.

  Näillä vanhoilla ”pieruilla” ainakin sairaalassa on tapana vedättää kaikkia kohdalle osuvia, joten älä luule ettei se koske sinua.

  Niin ja jos et tiedä miksi sairaalan jonot on pitkiä, niin pienenä vinkkinä voin kertoa, kahvipöytäkeskustelun mukaan että joillain lekureilla saattaa olla ”privaattivastaanottoa” sairaalan tiloissa, virka-aikana ja talon välineillä. Ja laskukin saattaa tulla ihan jostain muualta kuin sairaalasta… jälkitarkastuksesta puhumattakaan… ja usko huviksesi, kyllä se varmaan on sairaalan johdon tiedossa… mutta kysehän on vaan huhusta, joka varmaan on täysin perätön.

  ja jatkoa
  ”Sunny Car Center jää toivottavasti suhteellisen lyhytaikaiseksi tehtäväksi. Näin käy, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan.”

  Tämä kuulostaa pahalta. meneekö se konkurssiin vai uppoaako se siihen liejuun roudan sulaessa?

 37. Leo Leppänen sanoo:

  Kun keskustellaan luottamustoimien vaatimasta ajasta, kokoukset ovat jäävuoren huippu. Elimellä saattaa olla vain muutama kokous vuodessa, mutta tehtävän kunnollinen hoito ja tietojen hankinta voivat edellyttää jopa joka viikko isoa työpanosta. Hyvä esimerkki on kaupunginvaltuuston puheenjohtajuus.

 38. Salaliittoja sanoo:

  Itse aion äänestää Iisakkia seuraavissa vaaleissa. Sentään saa jotain aikaiseksikin.

 39. Kari Ilkkala sanoo:

  Tervehdys!

  Salaliittoja: rikoit juuri salaliiton ensimmäistä perusperiaatetta vastaan (l. älä kerro kellekään), mutta on tosi hienoa että äänestät.

  Seppo joutunee näkemään hieman vaivaa valtuuston SCC-päätökseen tutustuakseen, ellei sitten henk.koht. arkistoi valtuuston pöytäkirjoja. Po. päätökset sisältävät kh:n ja kv:n pöytäkirjat eivät ole enää netissä. Seppo, minulla on jos haluat?

  Salorantaa on lainattu esim. SCC:n verkkosivuilla 11.2.2011, että Kaurialan kaavoittamisessa voisi olla valmista samaan aikaan kun SCC valmistuu, eli referaatin ajankohdasta kahden vuoden päästä. En tiedä montako maanomistajaa alueella on, mutta ilmakuvasta laskien Brahenkadun, Larin Kyöstinkadun ja Matintien rajaamalla alueella on yli 40 rakennusta, voimalaitos poislukienkin. Kyllä esim. alueelle investoineen Autokeskuksen omistajatahon housuissa miettisin kovasti, mikä se olikaan voimassa olevan kaavan tarjoama luottamuksen suoja investoida? Ja vaikka alueen rakennuskanta on osin vanhaa ja huonokuntoista, korvaavia tiloja yritykset eivät rakennusoikeuden hinnoilla pystytä. Mitä tonttien maaperästä sitten löytyy ja kuka sen maksaa, on kokonaan oma lukunsa.

  Kaurialan alueen kaavoitus otettiin (uudelleen?) esiin SCC:n hanketta esitelleessä Isosuon valmistelemassa paketissa 21.6.2010. Huomioiden kaikki muut vireillä olevat kerrostalo- ja muuhun asuntorakentamiseen tähtäävät kaavahankkeet, olisiko ilman SCC:n hanketta sittenkään niin kovaa painetta Kaurialan uudelleenkaavoittamiseksi? Noinkin suuren ja täyteen rakennetun alueen täydellinen käyttötarkoituksen muutos tietysti on ja on oltavakin mahdollista, mutta aikaa siihen on varattava paljon ettei kiinteistönomistajille aiheudu kohtuutonta haittaa. Iisakille tätä nyt ei uskalla sanoa, mutta sen kieltää maankäyttö- ja rakennuslakikin.

  Tätä keskustelua käytiin julkisesti tietysti siksi, että muutkin kuin minä saisivat vastauksia heitä mahdollisesti mietityttäviin kysymyksiin. Itse mietin omat kysymykseni myös siitä näkökulmasta, onko niillä omaa tiedonjanoani laajempaa merkitystä. Kyllä minua myös kovasti kiinnostaa mitä muut asiasta ajattelevat ja kysyvät. Kyllä kai johtavien päättäjiemme arvo- ja ajatusmallit ja toimintatavat ovat yleisen kiinnostuksen kohteita?

  PK-yrittäjänä minua on suuresti hämmästyttänyt kaupungin ja sen omistamien ja osakkuusyritysten mahdollisuus toimia tavoilla, jotka olisivat pk-yritykselle täysin mahdottomia. Tässä blogissa minua kiinnosti erityisesti päätöksenteko kaupungin ja SCC:n rajapinnassa, päättäjiemme roolit, miksi SCC:n toiminnassa ei mennä osakassopimuksen mukaan, ja miksi yhtiö laiminlyö rekisterimerkinnät.

  Vastaukset ja käyty keskustelu kokonaisuudessaan vahvisti kuvaa siitä, että kaupungin ja yritysmaailman rajapinnassa lain, ohjeiden ja sopimusten noudattaminen on puhtaasti tarkoituksenmukaisuuskysymys. Syyksi epäilen todellisen vastuun ja riskin tunteen puuttumisen aiheuttamaa moraalikatoa.

  Syy ei ole osaamattomuudessa. Esim. Innoparkin hallitus on, vastoin kaupunginhallituksen nimenomaista Innoparkin tiettyjen tytäryhtiöiden lopettamispäätöstä, päättänyt sulauttaa itseensä Pan-Ravintolat Oy:n, NR-Kiinteistöt Oy:n, Suomen Lähilämpöyhtiöt Oy:n, Innopark Ventures Oy:n ja Innopark Facilities Oy:n. Asia on osattu rekisteröidä aivan oikein kaupparekisteriin, koska sulautuminen raukeaa ellei sitä rekisteröidä kuukauden kuluessa päätöksestä. Sen sijaan yhtiön tilintarkastajatiedot ovat olleet hunningolla vuosikausia (ja ovat edelleen). Yhtiön hallituksessa on ollut henkilöitä joita ei ole koskaan ilmoitettu kaupparekisteriin (mm. eläkkeelle jäänyt hallintopäällikkö Helena Hirviniemi toimi yhtiön hallituksessa ainakin kaksi vuotta ilman rekisteröintiä).

  Innoparkin hallituksessa istuu kaksi kaupunginhallituksen jäsentä, toinen on yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Mitä pitäisi tehdä, ja ketä kouluttaa, että kaupungin johdon ja yhtiöiden hallitusten yhteisjäsenyys johtaisi oikeaan toimintaan?

  Iisakki ei haluaa enää vastata minulle, ja ymmärrän sen. Minuakin hatuttaisi hänen tilanteessaan vastailla tekemiini kysymyksiin.

  Kuten otsikossa sanottiin, kerran vielä kysyttiin. Enää ei kysytä.

 40. Seppo Rehunen sanoo:

  Seppo ei nyt kysy, vaan vastaa.

  Kiitos Karille pöytäkirjojen tarjouksesta.

  Pystyn elämään ilman valtuuston ja hallituksen pöytäkirjadokumentteja, vaikka minun on vaikea ymmärtää näin syvää kumppanuutta kaupungin ja yhden yrittäjän välillä. Ymmärtämisen vaikeutta ei helpota valtuuston suurella enemmistöllä kumppanuudesta tekemä päätös perusteluineen.

Paluuviitteet
Katso mitä muut sanovat...
 1. […] Kaupunki maksoi SCC:n osakemerkintänsä vuodenvaihteessa 2010/2011. Vielä alkuvuoteen 2012 mennessä osakeantia tai osakkeita ei oltu merkitty kaupparekisteriin. Kirjoitin asiasta mm. tällä palstalla 18.2.2012 (klikkaa). […]Jätä kommentti

css.php