HÄMEENLINNA NIHILISMIN UHRI

Tapahtuipa yhtäällä:

Olipa kerran julkishallinnon ja –talouden tilintarkastaja (JHTT), joka tarkasteli Hämeenlinnan tilejä turhan tarkkaan. Kaupunginjohtaja soitti tarkastajan työnantajan, JHTT-tilintarkastusyhteisö Audiatorin toimarille, joka itsekin entisenä kaupunginjohtajana ymmärsi tuskan. Tilintarkastajan työsuhde purettiin (siis ei irtisanottu, vaan purettiin) laittomasti. Hämeenlinnan vastuullinen tilintarkastaja vaihdettiin.

Tarkastuslautakunta pyysi JHTT-lautakunnan lausuntoa JHTT-yhteisön riippumattomuudesta. JHTT-lautakunta on valtionvarainministeriön alainen JHTT-tilintarkastajien toimintaa valvova lakisääteinen lautakunta.

Ko. lautakunta lausui, jotta uusi nimetty tilintarkastaja ei ole jäävi?!

:-/

Tapahtuipa toisaalla:

Hämeenlinnan virka- ja luottamushenkilöjohto, yhdessä kaupungin tytäryhtiöiden johdon kanssa, on sössinyt ja sössii edelleen pitkään, hartaasti ja urakalla. Kaupunki maksaa ko. töpeistä miljoonia, eikä touhulle tai laskulle näy loppua. Esimerkiksi, Innoparkin tilintarkastajat huomauttivat yhtiön Innosteel Factorylle antamasta lainasta, eivätkä puoltaneet yhtiön johdolle vastuuvapautta ko. asiassa. Valtuusto ei saanut koskaan tietää tätä asiaa. Toinen asia kokonaan on se, että Innoparkin KHT-tilintarkastajat eivät noteeranneet Innosteelin lainoituksen olleen osakeyhtiörikos…

Kaupungin JHTT-tilintarkastaja toimii virkavastuulla. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. tarkastaa

– onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;

– onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista;

– onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa kuvaa tilintarkastuksen tehtävää mm. seuraavasti:

Tilintarkastuksen tehtävänä on tarkastaa ja arvioida tarkastuskohdetta laillisuuden näkökulmasta sekä havainnoista raportoimalla palvella ensisijaisesti ylimpien päätöksentekijöiden tiedontarpeita. Ylimpiä päätöksentekijöitä ovat valtiolla eduskunta sekä kunnilla ja seurakunnilla valtuusto. Tämän ohella tilintarkastajan tehtävänä on edistää julkisen hallinnon taloudenhoidon yleistä luotettavuutta ja julkishallinnolle kuuluvan tilivelvollisuuden asianmukaista toteuttamista.

Voidaan kysyä kuin vanhassa katekismuksessa: Mitä se on?

Se on sitä, että VAIN valtuusto voi päättää vastuuvapauden myöntämisestä. Kaupunginhallitus ei voi päättää töppien, etenkään omien töppiensä villaisella painamisesta, eikä tilintarkastaja saa huomioida mahdollisia yrityksiä. Tästä hyvänä esimerkkinä jäähalliprojektin valtuuston päätöksen vastainen laajennus ja viranhaltijoiden valtuudet ylittävä rahoitus. Vekan ”esimiesalaiskeskustelut” eivät vapauta tilintarkastajaa velvollisuudestaan esittää asiasta huomautus tilintarkastuskertomuksessa.

Valtuusto taas voi päättää vastuuvapaudesta sitovasti vain, jos se saa riippumattoman ja objektiivisen tilintarkastuskertomuksen kaupungin hallinnosta ja koko kaupunkikonsernin konsernitilinpäätöksestä. Tällaisen kertomuksen edellytyksenä on mm. tilintarkastajan ja hänen taustayhteisönsä vankkumaton riippumattomuus…

Ei voida siten ajatella, että kaupungin JHTT-tarkastaja voisi antaa tilintarkastuskertomuksen ja puoltaa tilivelvollisten vastuuvapautta ennen kuin kaupunkikonsernin strategisten yhtiöiden tilintarkastus ja tarkastuskertomukset ovat valmistuneet. Nimenomaan näin kuitenkin kävi, ja siksi valtuusto ei esim. koskaan saanut tietää, ettei Innoparkin johdolle puollettu vastuuvapautta.

Mutta mitä tapahtui johdannaisille:

Innoparkin johto pyysi kirjanpitolautakunnalta eli KILA:lta lausuntoa Pohjolan kanssa solmimiensa johdannaissopimusten kirjanpitokäsittelystä. KILA:n mukaan Innoparkin tilinpäätös ei anna oikeaa ja riittävää kuvaa yhtiön tilasta. KILA ei ota kantaa yhtiön vuoden 2010 tilipäätöksen oikeellisuuteen, minkä arviointi perustuu viime kädessä näyttöön ja on siten tuomioistuimen tehtävä.

Ja kenenkäs haaviin em. asioiden olisi pitänyt jäädä? Innoparkin KHT-tilintarkastajien, ja lopulta kaupungin JHTT-tilintarkastajan haaviinpa hyvinkin. Ei jäänyt…

Sen sijaan jää ilmeisesti yksityisen kansalaisen harteille yrittää järjestää tuo KILA:n mainitsema tuomioistuinkäsittely.

Kuka sanoo viimeisen sanan?

Churchillin sanomaksi on laitettu kaikenlaista, mm: ”It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried” eli vapaasti kääntäen ”Demokratian on sanottu olevan huonoin hallinnon muoto, lukuunottamatta kaikkia muita kokeiltuja”.

Hämeenlinnassa Churchillin sanat muuttuvat lihaksi siten, että kunnallisdemokratia ei näytä pystyvän minkäänlaiseen itsesääntelyyn. Asioista päättämään valitsemamme henkilöt eivät pysty olemaan mitään mieltä, kun tulisi ottaa kantaa onko jokin asia oikein, vai ei. Teetetään erityinen tarkastus, jonka sanomaa ei edes haluta ymmärtää. Pyydetään KILA:lta lausuntoa antamatta keskeisiä asiakirjoja, ja saadulla lausunnolla pyyhitään… TALA ulkoistaa tehtäväkseen saamansa arvioinnin ”ulkopuoliselle asiantuntijalle”.

Keväällä 2011 lupasin tehdä kaupungin tunaroinneista kantelun oikeuskanslerille, ja sen myös teen. Ongelma on vain se, että sutta ja sekundaa syntyy nopeammin kuin minä ehdin saada asiakirjoja, tutkia ja kirjoittaa. Kyseessä on varsinainen ”never ending story…”.

Projekti onkin kesän ja syksyn tilinpäätös- ja tilintarkastusfarssien myötä laajentunut niin, että oikeuskanslerin lisäksi kaupungin ja sen tytäryhteisöiden asioista lähtee kantelut myös JHTT-lautakunnalle sekä keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalle (KHT-tilintarkastajien valvontaelin).

JHTT-lautakunnan kantelu (37 sivua, 39 liitettä, yht. n. 350 sivua) lähti 30.12.2011. Sen vuoro oli ensiksi, sillä JHTT-tarkastaja toimii virkavastuulla. Siten hän pääsee hyvään seuraan oikeuskanslerin kanteluun.

Lisäksi finanssivalvonnalle on toimitettu Pohjolan vakuudettomia, tosiasiallisesti Innoparkin pitkäaikaiseen luotottamiseen käytettyjä johdannaisia koskevaa informaatiota. Sopimusten oikealla luonteella on suuri merkitys paitsi Innoparkin kirjanpidolle, myös Pohjolan vastuille ja riskienhallinnalle. Kyseessä ei ole kantelu, vaan tarkastusvinkki. Finanssivalvonta ei raportoi löydöksistään takaisinpäin, mutta Pohjolan ja sen vastuuvalvojan välillä käytäneen lähiaikoina tiivistä viestienvaihtoa.

Loput kantelut lähtevät parin viikon sisällä.

Moraalinen nihilismi on asiaintila jota on vaikea hahmottaa ennen kuin se hierotaan omaan naamaan. Ilmiön syvyys ja laajuus Hämeenlinnan johdossa on ollut elämän suuntaa kääntävä järkytys. Ainakin yhtä pikkuista naivia uskoa silti yhä hellin: poliittisen johdon moraalinen nihilismi on tauti johon käynti vaaliuurnalla auttaa.

6 kommenttia artikkeliin “HÄMEENLINNA NIHILISMIN UHRI”
 1. avatar Ilkkalan ilmaveivi sanoo:

  Ilkkalan kirjoitus on hiveltävää katseltavaa, lukekaa tämän taiturin argumentointia… Oi, näittekö minkä kaveri iskee? Näittekö minkä kaveri iskee? Ei mitään muuta voi sanoa kuin että on, on se sellainen! Siellä sitä tutkitaan, mutta siellähän se on, mitä sitä tutkimaan. Siellä kaveri nyökyttelee, että no joo, tulihan tuossa laitettua parit faktat tiskiin.

  Koska ne kunnallisvaalit on, että pääsee äänestämään Ilkkalaa? Ilmassa alkaa olemaan suuren urheilujuhlan tuntua.

 2. avatar verkot tötterölle sanoo:

  Sanattomaksi vetää, edelleenkin. Harmittaa vain meidän oman median puolesta kuinka vähälle nämä on jätetty. Kiitos ja kumarrus, että jaksat jatkaa taistelua ”tuulimyllyjä” vastaan. 😉

 3. avatar Leo Leppänen sanoo:

  Moro Kari!

  Mainitsemasi toimitusjohtaja Hakulinen on opiskelukaverini. Ihmettelin kovasti, kun hän siirtyi Kajaanin kaupunginjohtajan virasta Audiatorin palvelukseen. Hakulinen on sosiaalinen kepu-poliitikko, ei lainkaan tilimies.

  Miten on mahdollista, että kaupunginjohtaja Hellstén on keskustellut Hakulisen kanssa Hämeenlinnan tilintarkastajan työstä ja vaihtamisesta? Sehän on harski ja laiton temppu! Hellstén ei saanut käydä tällaista neuvonpitoa edes silloin, vaikka tilintarkastaja olisi tehnyt työnsä huonosti.

 4. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  Terve Leo,

  Käytännössä Audiatorin edellytykset riippumattomaan tilintarkastukseen päättyivät Hellsténin yhteydenoton myötä – sehän tapahtui TALA:n ja tilintarkastajan selän takana. Oleellista ei lopulta ole sekään vaatiko Hellstén Audiatoria vaihtamaan tarkastajaa, vai ei. Hän puuttui tilintarkastukseen yrittäen vaikuttaa sen suorittamiseen. Lieventävä asianhaara olisi ollut jos Audiator (Hakulinen) olisi ”tilintarkastuskielellä” käskenyt Hellsténin niin sanotusti suksia kuuseen, vaan nyt niin ei käynyt. Audiatorin olisi joka tapauksessa tullut luopua Hämeenlinnan tarkastustehtävästä. Ei käynyt niinkään.

  Mm. tätä Audiatorin riippumattomuusasiaa saa nyt sitten JHTT-lautakunta puntaroida.

  Hellsténin toiminta asiassa (muun listan jatkona) menee sitten oikeuskanslerille.

  Otsikko ”Tummia pilviä Innoparkin yllä” kuuluu nykyään myös ”Tummia pilviä Audiatorin yllä”: koko konsernissa näyttää olevan enää neljä (4) KHT-tarkastajaa jäljellä. Huomioiden Audiatorin kaupunkiasiakkaiden ja sitä myötä konserniyhtiöiden määrän, ja tänä vuonna alkavan kuntakentän tarjouspyyntökierroksen, pullat ei ole erityisemmin hyvin uunissa…

 5. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  No niin,

  olin väärässä…

  Edellisessä blogikirjoituksessani Innoparkista arvelin, että seuraavaksi kuulemme kummia Kehittämiskeskus Oy Hämeestä. Vaan Sosiaalikehityksen avainhenkilöt ehtivät ensin.

  Sosiaalikehitys Oy:tä johtanee jatkossa joku vt, sillä voimakolmikko Juha Kaakinen (ent. tj), Antti Pelto-Huikko ja Tom Tarvainen ovat laittaneet pystyyn oman firman: Tutkimus ja Kehitys Ajatustalo Oy:n, jonka toimiala kilpailee suoraan Sosken kanssa.

  Sosiaalikehityksen liikevaihto oli 2009 n. 650.000 € ja 2010 noin 907.000 €. Muita tuottoja oli vastaavasti 1.7 M€ ja 0,6 M€. Sosiaalikehitys kärsinee Innopark Programmesin tavoin ”sinänsä voittoa tai tappiota tuottamattoman toiminnan jälkirahoitteisuudesta”, sillä yhtiön kaupungin konsernitilillä oleva piikki on tuottoihin nähden pitkä, 700.000 €.

  Tarvitseehan sitä firma limiittiä jos kuukausipalkkalaisilla on heikosti laskutettavaksi kelpaavaa puuhaa, kuten oman firman perustamista ja semmoista. Miksi kuulen korvissani Pentti Oskari Kankaan Seitsemän Seinähullua ja kappaleen Persiinalaisella torilla: firmaa johtaa Apu Hassan, koska varsinainen Hassan… ja niin edelleen.

  Kun kaikki käy, niin sitten kaikkea käy. Mielenkiintoista nähdä minkäarvoista kassia Hämeenlinna jää Sosken osalta lopulta pitelemään. Ei taida niissäkään talkoissa taas vähemmistöosakkaita näkyä…

  Onneksi Sosken hallituksessa on ruorissa ja peräsimessä hallitustyöskentelyn Hämeenlinnan huippunimiä: Tapani Hellstén, Sari Rautio ja Tarja Filatov.

 6. avatar Riitta Nyqvist sanoo:

  Moikku Kari!
  Varsin lohdullista kaupunkilaiselle tämä super-bisneksen älyn-elohopea-kolmikko-kerho.
  Yhyyyyyy!
  Riitta

Jätä kommentti

css.php