INNOPARK VARJOTARKASTUS – OSA II

Douglas Adams’in trilogiaan “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy” kertyi viisi osaa, aika näyttää montako osaa tähän varjotarkastukseen kertyy…

INNOPARKIN VALVONTA EI PETTÄNYT

Juha Isosuo Hämeen Sanomissa 31.5.2011 (Iron-rakennuksen laina): ”Lainalle myönnettiin takaus investointilainana ja suurin osa siitä on mennyt käyttötalouteen.”

Seuraavana päivänä 1.6.2011 Hämeen Sanomissa julkaistiin juttu, jossa loput Innoparkin nimimiehet pääsivät nillittämään kuka mitäkin:

Tapio Hellstén (korkojohdannaisista): Luotin liikaa. Lopullinen ratkaisu delegoitiin toimitusjohtajalle. Se on nyt tässä.

Harri Lintumäki (hallitusjäsenyydestä): Laaja joukko on vastannut isoista päätöksistä. Munaukset operatiivisen johdon yksittäisiä ratkaisuja.

Ismo Uusitalo (korkojohdannaisista): Yllätyin!

Jouni Haajanen (eniten vituttaa kaikki): Iron-rahoista 750 donalla suunniteltiin, loput käytettiin käyttömenoihin, kaikki tiesi, So Fu…ing What? Yhdessä otettiin korkojohdannaiset, meistä ne suojaa Innoparkia korkojen nousulta. Valtuusto muni rakennuspäätöksissä, mitäs päätti…

Jo ennen HäSa:n juttuja Iisakki Kiemunki oli ehtinyt jakaa kalkit 25.5.2011 blogissaan ”Onko Innopark Kreikka?”: ”Näkisin, että Innoparkin toimintaa on seurattu tavallista tarkemmin maaliskuusta 2009 asti (eli kolme kuukautta valtuustokauden alusta), mutta itse asiassa löysät oli housussa jo silloin. Sitä ei heti tajuttu, kuinka paljon ex-tj oli ehtinyt huseeraamaan omiaan, mutta vyyhti alkoi siitä purkautua.”

Niin, valvonta ei pettänyt, koska Innoparkin johto, kaupungin johto, ja kaupunginhallitus (edellinen ja nykyinen) ovat toimineet Innoparkin asioissa Jari Rannetta siteeraten ”yhtenäisenä ja rikkoutumattomana rivinä”. Seuraavassa makeimmat palat…

IRON-RAKENNUKSEN RAKENNUSLAINA JA SUUNNITTELUKULUT

Valtuusto myönsi keväällä 2006 takaukset neljälle Moreenin alueelle rakennettavalle rakennukselle: Steel, Iron, Halli A ja Halli B. Näistä Steel rakennettiin, Iron’ista nostettiin vain kaupungin takaama lainaosuus 2,1 M€, mutta rakennusta ei koskaan rakennettu.

Vuosina 2007-2008 Juha Isosuo toimi, tai olisi pitänyt toimia erityisesti Innoparkin tavoitteiden toteutumista valvovana henkilönä.Vuoden 2008 aikana Innopark ei toimittanut yhtään talouden seurantaraporttia, mutta valvova Juha Isosuo, yhtiön ja kaupungin hallituksissa istuneet Tapani Hellstén tai Harri Lintumäki, tai muukaan kaupunginhallitus ei reagoinut mitenkään.

Kokouksessaan 30.5.2011 Kh edellytti Innoparkilta selvitystä mm. Iron-lainan käytöstä. Innoparkin vastaus Kh:n 6.6.2011 kokoukseen (jossa Isosuo toimi esittelijänä) sisälsi mm. seuraavat tiedot:

1)      Innoparkin hallitus oli 25.8.2006 päättänyt nostaa Iron-rakennusta varten 2,1 M€ lainan.

2)      Innoparkin hallitus oli 20.6.2007 päättänyt lykätä Iron-rakennuksen rakennuttamispäätöstä.

3)      17.3.2008 kaupungin edustaja Juha Isosuo ja Ismo Uusitalo olivat allekirjoittaneet lainan takauksen, ja laina oli nostettu.

Olisiko historian ironiaa, että 17.3.2008 oli myös juuri se päivä, jolloin USA:ssa investointipankki Bear Stearns kupsahti JP Morgan Chase’n syliin, ja aloitti uuden vaiheen subprime-kriisissä.

Elettäessä maaliskuuta 2008 apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuolle ei ole voinut olla mitenkään epäselvää, että mitään Iron-rakennusta ei niissä oloissa tultaisi rakentamaan. Mies oli Innoparkin valvoja ja Innosteel Factoryn hallituksen puheenjohtaja (ISF ilmoitti osakepääomansa menetetyksi 25.6.2008).
Voidaanko siis puhua valvonnan pettämisestä, vai tahallisesta toiminnasta? Jos Isosuo, Hellstén ja Lintumäki jotain tiesivät, niin Innoparkin ahdingon, olihan Innopark tehnyt 2007 lähes 447 tuhannen liiketappion.

Oma lukunsa ovat sitten Iron-rakennuksen suunnittelukulut. Nyt keväällä 2011 paljastui Innoparkin taseessa olevan 752.082,11 euroa Iron’in suunnittelukuluja, joiden alaskirjaus aiheuttaisi yhtiön pääoman menettämisen.

Jos Innoparkin koko keskeneräisten hankintojen tase-erä on 2010 tilinpäätöksessä ollut Iron-rakennuksen suunnittelukuluja, niin herää kysymys miten ko. tase-erä on vielä vuonna 2010 voinut kasvaa yli 34.000 eurolla?! Kumpi olisi huolestuttavampaa: se, että Innoparkin omia kuluja olisi kirjattu tappioriviltä piiloon Iron’in suunnitteluun vielä 2010, vai se, että jollekin ulkopuoliselle olisi vieläkin maksettu oikeata rahaa suunnittelukustannuksina?

KORKOJOHDANNAISISTA

HäSa:n 1.6.2011 jutussa Tapio Hellstén vyöryttää vastuun korkojohdannaisista Innoparkin viime helmikuussa eronneelle toimitusjohtaja Pekka Jalavalle.

Kh on saanut tiedon korkosuojauksista jo 29.5.2007 talouden seurantaraportissa. Koko asia joutuu uuteen valoon, kun havaitsee herrojen Hellstén ja Lintumäki allekirjoittaneen Innoparkin 2007 tilinpäätöksen, jonka liitetiedoissa todetaan yhtiön ottaneen lainoilleen 4,5 miljoonan koronvaihtosopimuksen vuoteen 2011 asti, JA EDELLISEN LISÄKSI 30 miljoonan strukturoidut koronvaihtosopimukset aina vuosiin 2027-2032 asti!

Kovin tiukasti Hellstén, Lintumäki tai muu hallitus eivät Jalavaa ole väitetystä valtuuksiensa ylityksestä moittineet tai ohjaksiaan tiukentaneet, jos mies onnistui ihan omin päin 2008 tekemään vielä yhden 10 miljoonan edestä vastaavia sopimuksia!

TALOUSJOHTAJAN YLLÄRI

Ismo Uusitalo kertoo 1.6.2011 HäSa:n jutussa yllättyneensä tänä keväänä saatuaan koronvaihtopaperit käsiinsä.

Jaa. Talousjohtaja kuitenkin hyvin tietää, ettei tavallisesta lainaan otettavasta koronvaihtosopimuksesta tulouteta mitään, vaihtuvakorkoinen laina vain muutetaan kiinteäkorkoiseksi. Innoparkin tammi-huhtikuun 2007 talouden seurantaraportissa kuitenkin kehutaan korkosuojauksen parantavan yhtiön tulosta 100.000 euroa. Vuoden 2007 tilinpäätös näytti korkotuottoja jo liki 343.000 euroa. Sopimusten tuotto 827.024,76 € vuonna 2008, 658.611,77 € vuonna 2009 ja viime vuonnakin vielä 609.153,40 €.

Yhteensä korkonvaihtosopimukset ovat 2007-2010 tuottaneet Innoparkille yli 2,4 M€ täysin liiketoimintaan liittymättömiä tuottoja, joita ilman yhtiö olisi menettänyt pääomansa jo kahteen kertaan ennen tätä kevättä. Korkosuojaus olisi edellyttänyt näiden varojen rahastointia, sen sijaan rahat ovat menneet käyttötalouteen kuten Iron-hallin rahatkin.

Hammaskeijunko talousjohtaja ajatteli nämä korkotuotot tuoneen? Jos talousjohtaja ei lue tai ymmärrä konserniyhtiöiden seurantaraportteja tai tilinpäätöksiä, niin kukas sitten?

Ymmärrän hyvin ettei talousjohtaja tee poliittisia linjauksia, mutta korkeaa ammattietiikkaa olisi erittäin osaavalta ja virkavastuulla toimivalta mieheltä lupa odottaa. Innoparkin syksyllä 2010 tehty Visa-lainojen järjestely on tässä suhteessa kaikkien aikojen pohjanoteeraus älyllisesti epärehellisen valmistelun saralla.

Visa-lainojen lyhennysten siirtämistä laina-ajan loppupäähän perusteltiin sillä, että kaupunkikonsernissa yleisesti (ja laittomasti) noudatettavan rakennusten 40 vuoden poisto-ohjelman ja lainojen lyhennysten ero rasittaa Innoparkin kassaa. Talousjohtaja ei oikaissut tätä asiaa Kh:n esittelyssä, vaikka peruste on kolminkertaisesti väärä. Ensiksi, poistoaikataululla ei ole mitään tekemistä kassavirran kanssa. Toiseksi, Innopark ei edes tee poistoja Visa-rakennuksista, koska ne ovat omien kiinteistöosakeyhtiöidensä taseissa. Vihoviimeinen loukkaus on sitten se, että Visa-rakennukset omistavat yhtiöt eivät olleet edes tehneet poisto-ohjelman mukaisia poistoja vuonna 2009, vaan oleellisesti niitä pienemmät poistot. Vuoden 2010 tilinpäätöksiä kiinteistöyhtiöistä ei ole saatukaan…

HAAJASEN OMAKOHTAINEN NISKALAUKAUS

Haajanen lauloi joutsenlaulunsa Innoparkin hallituksen puheenjohtajana kuitatessaan 1.6.2011, että valtuusto ne virheet on tehnyt rakentamisista päättäessään.

No joo, valtuusto päätti taata Iron-rakennuksen rakentamista, samoin, kuin valtuusto päätti investoida lunastamalla Innosteel Factoryn koneet FMS-Palvelut Oy:lle.

Valtuusto ei päättänyt käyttää Iron-rakennuksen rahoja käyttömenoihin, vaan Innoparkin hallitus jonka pj Haajanen oli. Eikä valtuusto päättänyt muuttaa ISF:n koneiden lunastusta leasing-sopimusten siirroksi FMS:lle. Siitä päätti kaupunginhallitus kävellen valtuuston yli, sekä ISF:n ja FMS:n hallitukset, joiden puheenjohtaja tai jäsen Haajanen on tapahtumavuosina ollut.

IISAKIN VALIKOIVA MUISTI

Se se vasta kumma on etteivät Kh ja Iisakki maaliskuussa 2009 tajunneet paljonko ex-tj oli ehtinyt huseerata?! Selittäisikö asiaa se, että ex-tj muuttui ex-tj:ksi vasta helmikuussa 2011? Siihen asti tuleva ex-tj vastasi Kh:lle syötettävistä ”tiedoista”, ja Kh niiden uskomisesta.

No, onneksi Iisakki sentään seurasi tarkasti katseella puheenjohtamansa valtuuston 26.1.2009 FMS-investointipäätöksen noudattamista, kun Kh teki ko. päätöksestä vessapaperia 16.3.2009.

KONSERNIN TILINTARKASTUKSESTA

Päinvastoin kuin kaupungin konserniohjeet edellyttävät, ja valtuutetuillekin on väitetty, Innopark-konsernin tytäryhtiöissä ei ole käytetty kaupungin valittua tilinpäätösyhteisöä Audiator Oy:tä, vaan Visamäessä Hämeenlinnan toimistoansa pitävää Moore Stephens Rewinet Oy Ab:tä ja sen ilmeisesti ainoaa työntekijää, KHT, JHTT tilintarkastaja Jari Määttästä.

Tekemistä lienee ollut liikaa, sillä pääosa konsernin tytäryhtiöiden PRH:een toimitetuista tilinpäätöksistä on vuosi vuodelta tarkastamattomia.

Merkittävän osan yhteisön julkisesti merkittävistä toimeksiantajista muodostaa 20 kpl Osuuspankkia. Hämeenlinnassa yhtiö osallistuu myös Kehittämiskeskus Oy Hämeen tilien tarkastamiseen. Yllätyittekö?

No, onko Visa-kiinteistöyhtiöiden 2009 tilinpäätöksissä sitten oleellista virhettä, jos ne tekevät selvästi pienemmät poistot, kuin liitetiedoissa ilmoitettu poistosuunnitelma edellyttää? Ja kun liitetiedoissa ei tehty poistolaskelmaa, niin eipä taseen vastaavien arvokaan sitten täsmää poistojen kanssa…

MITEN LUOTTAMUS PALAUTETAAN

Innoparkkiin liittyen on nyt kuultu päättäjiemme suusta niin paljon palturia, että ainakaan minä en halua kuulla enää yhtään lisää, ellei ulostuloon liity eroilmoitusta.

Asia on ollut hyvä, ja toimijoilla on voinut ollakin hyviä aikomuksia. Mutta kuten sanotaan, hyvä arvostelukyky pohjautuu kokemukseen, kokemus taas kertyy pääosin huonon arvostelukyvyn seurauksena…

Nyt haarukassa olevat päättäjät näyttävät keränneen runsaasti kokemusta, jota toivoisin heidän pääsevän käyttämään jossakin muualla, joissakin muissa tehtävissä.

Jatkoa seuraa, siis ainakin trilogia luvassa…

20 kommenttia artikkeliin “INNOPARK VARJOTARKASTUS – OSA II”
 1. avatar Riitta Nyqvist sanoo:

  Terve Kari!
  Lukiessani blogiasi tuli mieleeni se karvas kalkki, jonka joutuu nielemään ehdokkaan innokas kannattaja, joka satsaa vuosikaudet aikaa ja aineellista bona fide. Uskoo löytäneensä selkärankaisen, jolla on samat moraalikoodit jne. Mitä sanoo kannattaja niille, jotka on houkutellut äänestämään kampanjoimaansa ehdokasta, jos tämä juopuukin vallasta niin, että pyyhkii hanuriaan ko. lupauksilla. Pitäisikö tehdä kirjallinen sopimus ennen kampanjointia..
  Jaksaa Sulle!
  T. Riitta

 2. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  KIITOS Kari Ikkala!
  tes

 3. avatar Timo sanoo:

  Hienoa työtä jälleen. Paatti keinuu ja hörppii ja lopulta näiden henkilöiden vastakeinautukset saavat sen kippaamaan. Hämeenlinna jäänee suureen velkaan Ilkkalalle näkemästään vaivasta ja asiantuntemuksesta.

 4. avatar pieni porukka sanoo:

  Hyvä Kari I !

  Teet arvokasta työtä, vieläpä pyytämättä.

  Riitta N, Erkki S, Leo L, Seppo R ja muut ”kumppanit”, tosiasia on, että suuri enemmistö kaupunkilaisista ei tiedä tuon taivaallista, Kari I:n esille kaivamista epäkohdista kaupungin hallinnossa.

  Ihmisillä on arkiset kiireet ja ”omat murheet”. Monet sivuuttavat blogi-kirjoitukset, niitä koskaan lukematta.

  Edellämainitut ”keskustelijat”, voisitteko osaltanne tuoda mahdollisimman monissa medioissa ja ”torikeskusteluissa” Kari I:n työn tuloksia ihmisten tietoon.

  Olen huomannut asiasta ihmisille puhuttuani, että about kahdeksan kymmenestä ei ole koskaan kuullutkaan Innopark-sotkusta tai jäähalli-gatesta.

  Tässä kuntavaaleihin asti aikaa levittää sanaa..

 5. avatar Satu Leppänen sanoo:

  Hei

  Jälleen savu syöksyy korvista, kun luin Karin älyttömän hyvän ja analyyttisen tekstin. Kyllä syö valtuutettua ja raivostuttaa.
  Tässä alkaa pikkuhiljaa kyseenalaistamaan niin itsensä kuin virkamiehetkin. Tai kyseiset virkamimiehet ovat olleet suurennuslasin alla jo pitkään.

  MEILLE SYÖTETÄÄN SKEIDAA oikein kärrytolkulla.

  Kun vuosien tonkimisen jälkeen, kiitos Karille siitä, saadaan lukea tällaisista tapahtumista, mietin että mitä kaikkea muuta tässä kaupungissa pitäisi penkoa.

  On tulossa kaikkien aikojen syksy….. niin paljon ottaa pattiin, että kohta ei enää viitsi puhua kollegoistakaan nätisti.
  On totta, kuten ”pieni porukka” kommentoi, että pienen porukan ”aikaansaannokset” pitäisi saada paremmin esille kuin täällä blogi-sivustolla.
  Toivottavasti piiri pieni lakkaa pian pyörimästä.

 6. avatar Leo Leppänen sanoo:

  Nimimerkki pieni porukka

  En tiedä Kari Ilkkalan tekstien lukijoiden määrää. Mutta omien kirjoitusten osalta löytyvät tarkalleen vierailutilastot eri aikoina. Olen kytkenyt Google Analytics -laskurin portaaliin. Silloin tälloin yksittäiseen kirjoitukseeni on käyty tutustumassa jopa yli 1000 kertaa.

  Todennäköisesti kirjoitan VU:n palstallani Innoparkin puhalluksesta ja kuprusta 12.8 Ilkkalan tekstien ja kaupungin kokousaineiston pohjalta. Valitettavasti minulla ei ole hallussani Ilkkalan hankkimaa aineistoa, enkä viitsi ryhtyä keräämään sitä eri lähteistä.

  Leo Leppänen

 7. avatar pieni porukka sanoo:

  Hyvä Satu Leppänen,

  kiva, että valtuutettuna(?) ilmaiset kiukkua, se luo uskoa siihen, että on rehellisiäkin valtuutettuja. Ja tämä ”usko” on todella ollut koetuksella viimeaikoina!

  Väitän, että suurinta osaa kaupunkilaisista ei kiinnosta kunnallispolitiikka ja kaupungin toimet, ei tuon taivaallista. Ihmiset koettaa selvitä arjen murheistaan (tosin myös iloistaan), jaksamatta kiinnostua paikallisesta päätöksenteosta. Ironista on, että samaiset ihmiset tuskailee päivähoito-ongelmien kanssa, kaupunkiin tyytymättöminä omaishoitajina, surkea katu- ja tiekunnon lähellä asuvana jne. jne. Ongelmat koskevat kaupunkilaisen arkea, mutta (osa)syyt ongelmiin jää ”piiloon”…, siis epäonnistunut kaupunginjohtomme, jotka hassaavat, siis ei Hassinen, vaan hassaavat verorahojamme.

  kirjoitit …”pienen porukan ”aikaansaannokset” pitäisi saada paremmin esille….

  Naulan kantaan. Jos myymälävaras jää kiinni, mikä on todennäköisyys, että tämä on varastanut ennenkin?
  Kun rattijuoppo puhaltaa yli sallitun, mikä on todennäköisyys, että tämä on ajanut humalassa ennenkin tai ajaa jatkossakin?

  Kun ihminen lyö toista, vaikka mies vaimoaan, mikä on todennäköisyys, ettei lyönti ollut ainutkertainen?

  Jos kaupunginjohto, virkamies, luottamushenkilö tai kaupungin yhtiön palkattu rikkoo lakia tai tekee merkittäviä virheitä toimessaan, mikä on todennäköisyys, että niin on käynyt aiemminkin tai, että hän toimii jatkossakin vastaavalla tavalla.

  Esille on noussut jatkuvasti nimiä:

  Hassinen, Lintumäki, Vekka, Kiemunki, Haajanen, Hellsten, Isosuo jne. jne.

  Olisi kiva tietää, missä toimissa heitä on aiemmin arvosteltu ja miten he ovat vastuunsa kantaneet tahi toimiaan selitelleet?

  esim.

  Aulangon kylpylä-sotkut
  jäähallisotkut?
  Sara Syyrakin irtisanominen?
  jne. jne.

  ”virheitä tehtiin, en tiennyt, luotin liikaa” jne., jne. selityksiä on monenlaisia.

  Lisäksi olisi kiva nähdä näiden veijjarien ”verkostoituminen”? Millä kaikilla ”palleilla” he istuvat ja miten ristiin?

  Edelleen olisi kiva tietää, mistä kaikista tehtävistä ovat eronneet, ja missä yhteydessä?

  Riitta N sai oman pikku salaseuran, Leo Leppäsen hienosti infottua, mistä kaikesta J Hassinen on hiljan eronnut.

  to be continued….

 8. avatar pieni porukka sanoo:

  Lexalle vielä,

  Google Analytics -laskuri on varmaan toimiva peli. Myös kirjoituksesi on usein voimakkaita ajatuksia herättäviä, välillä puolesta, välillä vastaan…

  Tosiasia lienee kuitenkin (viittaan omaan nettikäyttäytymiseeni), että vain pienen pieni osa blogissa käyneistä lopulta lukee ajatuksella jutun.

  Blogit voi nousta esille esim. google-haulla, vaikkapa Australiassa, ihmiset avaa sivun ja toteavat ”ei mun juttu”…. Sivujen avauskerrat eivät valitettavasti peilaa kirjoituksen ”perille menoa”, oli blogi tasokas tai ei.

  Lohdullista on esim. Kari I:n johdonmukaisesti runsaasti kommentoidut kirjoitukset, se viittaa aktiiviseen ”dialogiin”, varsinkin kun monet kommentit ovat tasokkaita (omistani en niin tiedä). Toisaalta huolta herättää se, että samat yksittäiset ihmiset kommentoi aktiivisesti, laajan joukon asemesta.

  Nyt vaan viidakkorumpu pärisemään, että saatais tämä case valtakunnan tason mediaan!

 9. avatar Riitta Nyqvist sanoo:

  Tervehdys pieni porukka!
  Rumpua on pärissytelty ja puskaradioni toimii.
  Olen lähettänyt sähköiseen ja printtimediaan infoa. Antanut niille Kari Ilkkalan nimen/blogios. (Karilta lupaa kysymättä. Sori Kari.)
  Huomenna lähtee vielä yx info.
  Se on valitettavaa, että ihmiset eivät ymmärrä poliittisten päätösten seurauksia heidän arjessaan, eivät edes jälkikäteen.
  Valitetaan, mutta ei kyseenalaisteta, niin suomalaista..
  Aktiivisuutta poliitikkojen touhujen seurantaan olen paasannut aina kyllästymiseen asti.
  Politiikan kuvioissa toistuu liian usein oikeassa olemisen kaavan taito, myötäile, jankkaa ja pidä pokka.
  Jatketaan harjoituksia.
  Ps. Salaseuran perustin jo ennen Lexan luetteloa. Olen ruksannut Hassista allakasta sitä mukaa kun hän pudotti pois toimiaan.
  T. Riitta

 10. avatar Seppo Rehunen sanoo:

  En ole kaupunkilaisten tietotason ja aktiivisuuden suhteen yhtä pessimistinen kuin nimimerkki pieni porukka.

  Jäähallit, autotalon suunnittelu, moottoritien kattamistarjouksia koskenut valitus ja Innoparkin epäselvyydet ovat kaikki aiheita, joista aivan tavalliset asukkaat puhuvat keskenään.

  Kaikki eivät tietenkään lue blogeja, mutta riittää, kun muutamat lukevat ja tuovat ”oikeaa” (?) tietoa keskusteluun. Maakuntalehden lukemisen informaatiovaikutuksesta en ole niinkään varma – lehti kun on kumppanoitunut seudun sisällä niin monen keskeisen vaikuttajan kanssa.

 11. avatar pieni porukka sanoo:

  Hyvä valtuutettu Satu Leppänen,

  Kuntalaki 17.3.1995/365

  4 luku
  Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus

  28 §
  Aloiteoikeus
  Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

  Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.

  *******************************************************

  Teen kuntalain 4:n luvun 28§ mukaisen aloitteen:

  Ehdotan, että hämeenlinnassa alettaisiin kaupungin toimesta valitsemaan vuosittain ”VUODEN HÄMEENLINNALAINEN”. Titteli voisi olla vaikka ”vuoden Kari” tai ”hämeenlinnan Ilkkala 20xx”. Tittelin reliefeineen luovuttaisi joko kaupunginvaltuuston puheenjohtaja tahi vaalien jälkeen maakuntalehden toimittaja.
  Luonnollisesti ensimmäisenä palkittava olisi Kari Ilkkala. Palkinnon perusteena olisi pyyteetön ja esimerkillinen työ hämeenlinnalaisten veronmaksajien hyväksi, siis Hämeenlinnan hyväksi tehty työ.

  Pokaalin teemana voisi olla USA:n Etelä-Dakotan Mount Rushmorea jäljitellen hml-veijareiden veistokset. Pokaalissa komistelisi Hellsten, Isosuo, Lintumäki ja Hassinen. Pokaali voisi olla vaihtoehtoisesti olla kalterihäkissä tahi ei, riippuen vuorollaan palkittavan ansioista.

  Tavoittelen kahta prosenttia kaupungin äänioikeutettujen määrästä kuntalais-aloitteeni taakse, millä nopeutamme aloitteen käsittelyä kapunginvaltuustossa.

  Mikäli aloitteeni saa muutaman hämeenlinnalaisen kannatuksen täällä blogissa, toimitan aloitteeni myös kirjallisena, avoin adressi mukana teille, Satu Leppänen, jotta voitte valtuuston kokouksessa esitellä asian

  😉

 12. avatar pieni porukka sanoo:

  Hei Seppo Rehunen,

  Olen tavattoman iloinen, että sinulla on erilaisia kokemuksia asiasta, hieno kuulla! Tilanne on siis parempi, mitä olen luullut, yes!

  Ehkä liikumme erilaisissa ”kansanryhmissä”. Itse elän tällä hetkellä ehkä kiireisintä elämän vaihetta. Aktiivisesti työssä ja pienten lasten vanhempana. Luonnollisesti olen eniten tekemisissä vastaavassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa ja kokemukseni perustuu heidän kanssa keskusteluun. Ehkä kokemuksesi edustaa vastaavasti hieman minusta poikkeavassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kokemuksia? Jos ei, niin HYVÄ!

  Hyvä Riitta, keep on going 🙂

 13. avatar Leo Leppänen sanoo:

  Seurattuani monipuolisen kunnalliskokemuksen pohjalta Hämeenlinnan asioita ”katsomosta” lähes viisi vuotta minulle on tullut viime kesän jälkeen muutaman kerran mieleen seuraava rekrytointikuvio:

  1. Innoparkissa tapahtunut puhallus on ollut eliitin tiedostama vähintään 3-4 vuotta. Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja Jouni Haajanen arvioi, että hänen on parasta pelastautua pahimman varalta. Hän hakeutui Koulutuskeskus Tavastian johtajaksi (Innoparkissakin toimineen Pekka Aallon seuraajaksi).

  Haajanen, jolla oli niukka kokemus koulutussektorilta, valittiin tehtävään hyvien kavereiden avustuksella. Virkaa haki monta ansioitunempaa henkilöä, esimerkiksi erinomaisia tuloksia saavuttanut johtava rehtori Tuula Koivula.

  2. Hyvät veljet liittivät pakettiin merkonomi Heikki Hietasen valinnan Haajasen seuraajaksi. Hietasella ei ollut lainkaan työkemusta kaupungin kehittämisen ja elinkeinotoimen substanssista/ydinasioista. Hämeenlinnan kokoisissa kaupungeissa merkonomi ei muualla täytä edes muodollista kelpoisuutta vastaavan yhtiön toimitusjohtajaksi.

  3. Kun HPK:lle tarvittiin puheenjohtaja Harri Lintumäen seuraajaksi, hyvät veljet sopivat samalla, että pölyn laskeuduttua toimitusjohtajan valinnasta Hietanen ”suostuu” seuran puheenjohtajaksi. Suostumisesta Hämeen Sanomat julkaisi näyttävän uutisen.

  Kuvio on täysin kuvitteellinen. Juridista tai muuta näyttöä minulla ei ole. Mutta asiat näyttävät tänne katsomoon sellaiselta kuin yllä kuvaan.

  On tietenkin täysin selvää, että kukaan mahdollisista kuvion ”junailijoista” ei paljasta Haajasen ja Hietasen valintojen todellisista taustoista yhtään mitään.

 14. avatar pieni porukka sanoo:

  Ismo Soukola!

  Olet viralta poliisi ja luottamustehtävässä kansanedustajana.

  Ota kantaa,

  onko mielestäsi tapahtunut rikosta tahi virkamiehen osalta rikkomusta?

  Milloin syytekynnys ylittyy?

  Onko kyse asianomistajarikoksesta? Ja, jos on, niin mitä se tarkoittaa ”kaupunki-tasolla”?

  Mikä on mielipiteesi (ettei veronmaksajille synny epärealistista mielikuvaa), mikäli nyt Kari Ilkkalan esille nostamat epäkohdat ja virheet (rikokset?) osottautuvat todeksi, joutuuko syylliset lain edessä vastuuseen, vai pelastuvatko koltiaiset ”ei korppi korpin silmää noki”-periaatteella?

  Hämeenlinnassa(kin) on Lions clubit, Vapaamuurarit ja muut ”verkostoituneet” kumppanit, taitaa olla epäilyksen alaisilla ”selusta turvattu”?

  Ismo Soukola, ota kantaa, miten paljon Hämeenlinnan poliisiin voi luottaa?

 15. avatar Soili Hakala sanoo:

  Hei!
  Yhdyn Seppo Rehusen mielipiteeseen maakuntalehtemme ”informaation” vaikutuksesta.
  Hämeenlinnan kaupunki on lehteä julkaisevan Aina Groupin toiseksi suurin osakkeenomistaja. Lehti puhuu omistajansa äänellä, mutta ketkä tässä tapauksessa edustavat omistajaa, Hämeenlinnan kaupunkia? Johtavat poliitikot vai ylimmät virkamiehetkö?
  Eilen TV-ykkösen iltauutisissa haastateltiin median edustajia Murdoch-caseen viitaten. Joku haastateltavista totesi, että journalistit Suomessakin ovat ottaneet etäisyyttä vallanpitäjin. Näin ei nähdäkseni toimita Hämeenlinnassa, jossa puurot ja vellit tässä asiassa ovat sekaisin, kun ”journalistit” itse toimivat johtavina poliitikkoina.

 16. avatar Jari Ranne sanoo:

  Ilkkalan kirjoituksissa mainittujen henkilöiden pitäisi nyt (tai heti lomien jälkeen) ottaa julkisesti kantaa jokaiseen Ilkkalan yksilöimään väitteeseen.

  Läpinäkyvässä hallintokulttuurissa kysymykset ja vastaukset perusteluineen voi esittää julkisesti, kun kyse on julkisista ja ei-luottamuksellisista asioista kuten Innoparkin nyt käsiteltävissä asioissa on.

  Median kuuluisi olla innostunut käymään ja ylläpitämään tuollaista keskustelua.

 17. avatar Ismo Soukola sanoo:

  On syytä korjata muutama ymmärrettävä virheellinen käsitys. En ole nykyään poliisi. Olen virkavapaalla vanhemman konstaapelin virasta. Ammattinimikkeeni on kansanedustaja eikä minulla ole tällä hetkellä mitään poliisivaltuuksia, ei edes virkamerkkiä.

  En myös voi ottaa kantaa, onko jotain rikollista tapahtunut. Virheet eivät välttämättä ole rikoksia. Tässä mielessä Kari Ilkkalan aie saattaa asia oikeuskanslerin tutkittavaksi, on mielestäni oikea tapa.

  Vielä vähemmän voin ottaa kantaa Hämeenlinnan poliisin luottamukseen, päivääkään en ole Hämeenlinnan tai nykyisessä Kanta-Hämeen poliisilaitoksessa työskennellyt. Poliisin luottamus mitataan yleisesti barometrein ja yksittäisesti jokaisen kansalaisen subjektiivisella näkemyksellä.

  Verkostoituminen on laillista toimintaa, samoin kuin edellä mainitut Lions- ja vapaamuurariusjärjestöt.

 18. avatar pieni porukka sanoo:

  Asiallisesti ja ytimekkäästi vastattu, kiitos Ismo Soukola.

  Vaikka kysymykseni oli turha, hyvää oli se, että Soukola vastasi tavalla, mistä Hämeenlinnan päättäjillä olisi PALJON opittavaa.

  Jari Ranteen viimeisimpään kirjoitukseen viitaten, voisitteko kritiikin kohteena olevat päättäjät vastata Kari Ilkkalan kirjoituksen väittämiin, Ismo Soukolan vastaustyyliä mukaillen, selvällä Suomen kielellä, kiertelemättä ja kaartelematta?

  ai, niin… ja rehellisesti.

 19. avatar Olavi sanoo:

  Olavi aprikoi tällaista.
  Kyllä täytyy olla kiitollinen siitä että kaupungissamme on tällainen henkilö kuin Kari Ilkkala, joka jaksaa ja jolla löytyy ammattitaitoa tutkia asioita sekä tuoda niitä ymmärrettävästi esille. Ihmettelen vain suuresti sitä, että kaikenlaisten pienempien juttujen kommentoimiseen tuolta meidän johtoportaan nuijanpäästä ja muutenkin kärjestä on riittänyt aikaa ja voimia, mutta tähän asiaan ei ole tullut ainoatakaan ”kärjen” kommenttia. Onkohan nyt osunut niin lähelle ettei kukaan uskalla sanoa mitään, kun ei olla ehditty keksiä yhteistä strategiaa . On mielenkiintoista nähdä kuka kaupunkimme johdosta uskaltaa ensiksi avata sanallisen arkkunsa ja kertoa vastineensa, vai uskaltaako kukaan, epäilen ettei. Saapas nähdä onko tässä maassa oikeutta vai ei. Pelkään pahoin että villalla on käyttöä taas tässäkin tilanteessa, painonsa arvosta.

 20. avatar Leo Leppänen sanoo:

  Hyvät kommentaattorigollegat!

  Annetaan kunnallispoliitikkojen viettää kesäloma rauhassa, vaikka lain mukaan heillä ei ole siihen yhtään päivää oikeutta.

  Muutamalta poliitikolta ja virkamieheltä on mennyt loma piloille, kun he ovat lukaisseet Innoparkan varjotarkastuksen I ja II osan. Tämä kuuluu johtajien ”luontaisetuihin”.

  Vasta loma-ajan jälkeen voimme vaatia nettiyhteisössämme mm. avoimuuden apostoleina esiintyneiltä poliitikoilta (Kiemunki, Rautio jne.) kommentointia.

  Vaikka Kari Ilkkala on osoittanut hyvin pahoja mokia Innoparkissa ja sen toiminnan valvonnassa, Hämeen Sanomien blogiosasto ei ole oikea paikka jakaa syytteitä ja tuomioita. Niitä varten on syyttäjä- ja oikeuslaitos.

  Aika usein tällaiset tapaukset saavat toisen sävyn, kun tutkittavat tahot ovat antaneet selvityksensä ja juristit ammattitilintarkastajien avustuksella ovat tutkineet tosiseikastoja kaikessa rauhassa.

  Meidän veronmaksajien tehtävänä on nostaa julkisesti esille kaikki tärkeät havainnot. Jos media toimii, se julkaisee niistä puolueettomasti juttuja. Jos taas poliitikot ja virkamiehet hoitavat velvollisuutensa (kaupungin virallisten arvojen mukaan), he kommentoivat julkisesti asioita lakien sallimissa rajoissa mitään salaamatta.

  Meillä on tietenkin aina oikeus vaatia hyvää hallintoa ja johtamista. Siinä on kysymys paljon enemmästä kuin rikoslaki.

  Leo Leppänen

Jätä kommentti

css.php