INNOPARKIN VARJOTARKASTUS – OSA I

INNOSTEELIN KRIISI

Vaalikauden 2009-2012 uusi kaupunginhallitus (Kh) kokoontui 19.1.2009 vasta toista kertaa, kun listalla oli Innosteel Factory Oy:n (ISF) esitys sen konekannan siirrosta Teknologiakeskus Innopark Oy:n tytäryhtiö FMS-Palvelut Oy:lle (FMS).

ISF oli vuoden 2008 kesäkuuhun mennessä menettänyt osakepääomansa 2005 ja 2006 saaduista pääomalainoista, ja 2007 toteutetusta osakepääoman korotuksesta huolimatta. 2008 tilinpäätöksessä tappioita oli kertynyt jo 880.000, ja oma pääoma oli pääomalainatkin huomioiden 270.000 pakkasella.

ISF ilmoitti Kh:lle kone- ja laitekantansa leasing-sopimusten lunastusarvoksi 1.168.154 €, joka summa kaupungin tulisi myöntää FMS:lle konekannan siirtoa varten. Huomattavaa on, että huolimatta pääomansa menettämisestä jo 2008 alkupuolella, ISF oli vuoden 2008 aikana kasvattanut leasing-vastuitaan vielä lähes 260.000 eurolla.

Valtuusto päättikin sitten ensimmäisessä kokouksessaan 26.1.2009 sanatarkasti seuraavaa

1. valtuusto hyväksyy InnoSteel Factory Oy:n koneiden ja laitteiden siirtämisen Teknologiakeskus Innopark Oy:n tytäryhtiölle FMS-Palvelut Oy:lle

2. siirto toteutetaan siten, että kaupunki myöntää kone-ja laitekannan lunastushintaa vastaavan summan, enintään 1.168.154 €, avustuksena FMS-Palvelut Oy:lle tai vastaava summa myönnetään vapaaehtoisena sijoituksena yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon taikka korottomana pääomalainana. Summa voidaan myöntää myös em. maksutapojen yhdistelmänä.

3. kaupunginhallitukselle annetaan oikeus päättää, mitä vaihtoehtoa käytetään ja varat otetaan Elinkeinorahastosta.

Olen useilta valtuutetuilta tarkistanut, mitä he ymmärsivät edellä päättäneensä, ja vastaus on ollut aina sama: FMS lunastaa saamillaan rahoilla ISF:n koneet. Eli operaation jälkeen sekä ISF:n että FMS:n leasingvastuut ja –kulut olisivat nolla, ja FMS omistaisi koneet. Suomeksi, valtuutetut ajattelivat investoineensa 1,2 M€ koneet FMS:lle.

Menikö näin? Ei sinne päinkään.

PUHALLUS

2009 alussa ISF:n toimintaedellytykset olivat rahoituksellisesti lopussa. Ilman lisärahoitusta yhtiö ei selviäisi leasing-kuluistaan, rahoittaja hakisi koneensa pois, ja laulu loppuisi siihen. Tässä vaiheessa avaintoimijat ottivat, jo hyväksi havaitsemaansa tapaan, kyseenalaiset keinot käyttöönsä. Pelkkä konekannan lunastus FMS:lle ei ratkaisisi ISF:n akuuttia rahapulaa, jostain piti saada jäämään selvää rahaa. Investoinneistahan sitä oli ennenkin pöllitty…

Alleviivaan tässä, että ainakin ISF:n pienyritysosakkaat ja heidän hallitusedustajansa ovat toimineet hyvässä uskossa ja tarkoituksessa, ja heidän vaikutusmahdollisuutensa tapahtumien kulkuun ovat olleet melkoisen rajatut. Seikka ei poista heidän hallitusvastuutaan, mutta tämän sekoilun pahikset eivät löydy siltä suunnalta. Tulen käsittelemään Innoparkin ja ISF:n strategian epäonnistumisen syitä eri kirjoituksessa.

Kun valtuusto oli 26.1.2009 luvannut rahat, ja Kh:n piti päättää enää rahojen jakaantumisesta eri tase-eriin, lähestyikin nyt FMS kaupunginhallitusta kirjeellään 27.2.2009. Tarina muuttui – tulossa olevaa rahaa ei käytettäisikään koneiden lunastamiseen valtuuston päätöksen mukaisesti, vaan konekantaa tulisi kehittää koneistuskeskuksella ja kapasiteettia nostaa! Tämä saavutettaisiin siten, että koneiden lunastamisen sijaan leasingsopimukset ja –vastuut vain siirretään FMS:lle.

Kh tekikin 16.3.2009 seuraavan päätöksen:

1. Innosteel Factory Oy:n konekannan hallintaan liittyvät leasing-sopimukset ja sitoumukset siirretään FMS-Palvelut Oy:lle ja yhtiö käynnistää palveluliiketoiminnan Factoryltä käyttämättömäksi jäävällä koneaikakapasiteetilla iltaisin ja viikonloppuisin.

2. Innosteel Factory Oy:n konekannan hallinnan siirtoa varten Hämeenlinnan kaupunki myöntää yhteensä 1.168.154 euron rahoituksen. Rahoitus jakaantuu seuraavasti:

– kerta-avustus 198.154 €
– vapaaehtoinen sijoitus yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon 170.000 euroa
– koroton pääomalaina 800.000 euroa

Varat otetaan elinkeinorahastosta.

Hyvät lukijat, sama suomeksi: valtuuston FMS:lle myöntämät lähes 1,2 M€ muuttuivat kaupunginhallituksen päätöksellä investoinnista käyttöpääomaksi!

Kh paitsi käveli valtuuston päätöksen yli, pyyhki siihen vielä jalkansa.

VALHEITA JA P…APUHETTA

Katsotaanpa kevään 2009 avaintoimijat yritysten, pankkien ja julkisyhteisöiden edustajien lisäksi.

Innoparkin hallituksessa toimivat pj Jouni Haajanen, kaupunginjohtaja Tapani Hellstén, Jorma Hassinen ja Harri Lintumäki.  ISF:n hallituksessa olivat pj Jouni Haajanen, apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo ja Innoparkin toimari Pekka Jalava. FMS:n hallituksessa istuivat Jouni Haajanen ja Pekka Jalava.

Huomattavaa on, että Kh oli 12.2.2007 hyväksynyt  esityksen konserniyhtiöiden strategisesta ohjauksesta ja seurannasta, ja nimennyt Juha Isosuon Innoparkin toimintaa ja tavoitteiden toteutumista seuraavaksi henkilöksi kaudelle 1.1.2007 – 31.12.2008. Samaan aikaan Juha Isosuo toimi ISF:n hallituksen puheenjohtajana kaudella 2007-2008  ja jäsenenä kaudella 2008-2009.

FMS:n Kh:lle 27.2.2009 osoitetussa kirjeessä käytetään mm. seuraavanlaista ilmaisua: ”FMS-Palvelut Oy on käynyt neuvotteluja Innosteel Factory Oy:n sekä kumppaniyritysten kanssa vapaana olevan konekannan kapasiteetin käyttämisestä iltaisin ja viikonloppuisin. Alustavien neuvottelujen tuloksena yhteistyö näyttää lupaavalta, vaikka tämän hetkinen suhdannetilanne onkin vaikea.”

FMS kävi neuvotteluja ISF:n kanssa?! On mahtanut olla FMS:n Jouni Haajasella ja Pekka Jalavalla skitso olo heidän neuvotellessaan ISF:n Jouni Haajasen ja Pekka Jalavan kanssa.

Vuoden 2009 alussa FMS:n historia muodostui käytännössä yhdestä toimintavuodesta 2008, jonka aikana se onnistui 30.000 € liikevaihdolla menettämään 2.500 € pääomansa, selviytyen ainoastaan Innoparkilta saamansa 5.000 € pääomalainan turvin. Leasingrahoittajilla on varmasti ollut kulmakarvat päälaella yhtiön esitysten kanssa…

ISF:n leasingkantaa ei sitten koskaan edes siirretty kokonaan FMS:ään. Vuoden 2009 lopussa ISF:llä oli leasingvastuita vielä liki 378.000 ja 2010 lopussakin vielä luokkaa 300.000. Valtuuston 26.1.2009 päätöksen perusteella ISF:llä ei näitä vastuita pitäisi olla lainkaan, eikä näille vastuille ainakaan ISF:stä enää löydy katetta.

FMS:lle annettu raha muodostui käytännössä ISF:n käyttöpääoman jatkeeksi. FMS:llä ei koskaan ollut muita merkittäviä kapasiteetin ostajia kuin ISF. Menetettyään 2008 pääomansa ISF jatkoi toimintaa kuin mitään ei olisi tapahtunut, generoiden 2009-2010  vielä 526.000 lisää tappioita. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman FMS:n saamaa rahoitusta, ja ISF:n lisävelkaantumista muille konserniyhtiöille.

Julkisuudessa on mm. väitetty ISF:n aiheuttaneen Innoparkin tähänastiset tappiot. Tämäkään ei pidä paikkaansa, sillä mitään edellä olevia seikkoja ei ole kirjattu Innoparkin tuloslaskelmassa tai taseessa. Alaskirjauksia onkin tulossa rajusti…

LISÄÄ VALHEITA JA P…APUHETTA

Kokouksessaan 30.5.2011 Kh vaati Innoparkilta selvitystä miten kaupunginvaltuuston 12.4.2006 takaama kiinteistöinvestointiin tarkoitettu laina on käytetty, ja miten kaupunginhallituksen 16.3.2009 päättämä 1.168.154 euron rahoitus (Innosteel Factory Oy:n konekannan siirto) on käytetty. Kh saikin selvityksen 6.6.2011 kokoukseensa.

Innoparkin toimarin vaihto ei vaikuttanut parantavasti yhtiön tuottamien selvitysten totuusarvoon. Kaupunginhallitukselle voi näemmä syöttää mitä tahansa puppua, koska se ei joko halua tai pysty ymmärtämään lukemaansa.

Kiinteistöinvestoinnin osalta selvityksessä väitetään, että Innopark olisi tehnyt 2010 tilinpäätöksessään 752.081,11 euron alaskirjauksen Iron-rakennuksen suunnittelukustannuksista. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä em. kulut ovat edelleen 2010 tilinpäätöksen vastaavissa kaikkien lukutaitoisten nähtävillä. Tilintarkastaja lienee vaatinut alaskirjausta tänä keväänä, ja tuo alaskirjaus oli se korsi kamelin selässä joka johti Innoparkin pääoman lopulliseen menettämiseen (taseessa on rutkasti ilmaa muuallakin, mutta siitä eri kirjoituksessa).

Varsinaista puppua lentää sitten FMS:n ja ISF:n konekannan siirron osalta.

Innoparkin toimari Mikko Koivulehto väittää selvityksessä, että FMS:n vuosien 2009-2010 kuluista (834.490 €) pääosa eli 721.652 € kohdentuu kone- ja laitekantaan. Kh tyytyy tähän. Yksinkertainen Kh:n yrittäjäjäsentenkin tehtävissä ollut testi olisi ollut arvioida, mitkä FMS:n kuluista olisivat toteutuneet koneiden käytön perusteella omistuksesta riippumatta.

Tosiasiassa selvityksestä näkee otsaluullakin, että konesiirtorahoituksen tarkoittamia kustannuksia on 2009-2010 ollut 538.246 euroa. Loput ovat käyttömenoja, jotka olisivat toteutuneet joka tapauksessa toiminnan myötä joko ISF:n tai FMS:n tuloslaskelmassa.

Valtuuston 1,2 M€ päätöksellä Innoparkin tytäryrityksellä FMS:llä olisi pitänyt tässä vaiheessa olla lattialla omat koneet, ja taseessa kaupungin panostusta vastaava omaisuus (miinus 2009-2010 poistot). Vaikka FMS:n rahat riittävät sen omien loppujen leasing-vastuiden kattamiseen, valtuustolle kiireellä kaupatusta saneerausohjelmasta ei ainakaan selvinnyt, miten ISF:n loput leasingvastuut katetaan, ja mitä koneomaisuutta savun hälvettyä on jäljellä.

Joka tapauksessa Kh:n ja FMS:n sössimisen ansiosta koneet eivät nyt ole omia, ja jo maksetut leasingmaksut joko menetetään, tai konekannan omaksi saamiseen tulee käyttää vielä merkittävästi lisää rahaa.

Kekkosta lainatakseni: ”Saatanan tunarit!”

KONSERNIN YHTIÖIDEN KIRJANPIDOSSA JA ARVOSTUKSISSA RUNSAASTI ONGELMIA

Kirjoitan asiasta erikseen, ja myös PwC tulee saamaan asiasta kirjeen. Näyttäisi kuitenkin vahvasti siltä, että valtuuston 6.6.2011 myöntämä 2,2 M€ osakepääoman korotus kuluu kokonaan arvostuserien alaskirjauksiin, ja yhtiön pääoma jää luvattoman alhaiseksi ilman lisäsijoituksia.

Hyvät lukijat, Innoparkin luvut osoittavat miten todellisuus on tarua ihmeellisempää. Jatkoa seuraa…

34 kommenttia artikkeliin “INNOPARKIN VARJOTARKASTUS – OSA I”
 1. avatar Leo Leppänen sanoo:

  Jos Kari Ilkkalan kirjoitus pitää paikkansa, perusteet poliisitutkinnalle ovat lähellä. Kaupunginvaltuustoa ja -hallitusta on harhautettu pitkän aikaa ja täysin tahallaan. Lisäksi näyttää vahvasti siltä, että kaupunginjohtaja Tapani Hellstén (sd.) ja apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo (kok.) ovat olleet kaupungin elimissä esteellisiä Innopark-alakonsernia koskevissa asioissa useita vuosia.

 2. avatar Jaska sanoo:

  Terve Kari !

  Lienee päivänselvää että demokratian pelisäännöillä pelatessa ei kaupunginjohto voi nauttia enää valtuuston luottamuksesta.

 3. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  Terve Leo,

  eihän tätä ensiksi poliisille viedä, oikeuskanslerinvirasto eli OKV tutkii, ja (apulais)oikeuskasleri sitten päättää jatkotoimista.

  Ja, kyllä tässä on asetelma valtuusto vastaan muut (eli Kh + kaupungin johto + konserniyhtiöiden johdot). Tapa jolla Kh käveli valtuuston päätöksen yli ei ollut tahaton, ja siksi erityisen törkeä. Katso keitä oli yhtiöiden hallituksissa, keiden luulet tehneen pohjatyöt hallitukselle tulleisiin esityksiin?

  Aikana jona Isosuo oli Innoparkin ”valvoja”, ISF oli vasta Innoparkin osakkuusyhtiö, ei tytäryhtiö. ISF:stä tuli tytäryhtiö vasta 2009 joulukuussa, kun Innopark osti ISF:n yhteisöjäsenet ulos. Tuo kauppa on oma vilkas matolaatikkonsa, jota avaan erikseen.

  Eli niin alkeellisia virheitä kaupungin johto ei havaintojeni mukaan ole tehnyt, etteikö olisi jäävännyt itseään Kh:n ja valtuuston käsittelyissä. Toinen kysymys on se, tulisiko kaupungin terävimmältä johdolta lain kunnallisesta viranhaltijasta 4 luvun 18 § perusteella kieltää kaikki sellaiset muut asemat, joissa he tulevat virassaan esteellisiksi.

  Noo, se mitä esim. Hellstén ja Isosuo ovat tienneet tai heidän olisi pitänyt tietää suhteessa siihen miten he ovat kaupungin konserniohjauksessa ja Kh:ssa virkavastuulla toimineet tulee kyllä punnittavaksi.

 4. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  Terve Jaska,

  Olen täysin samaan mieltä.

  Samalla todettava olevan päivänselvää, että demokratian pelisäännöillä pelaamalla meillä ei olisi näitä ongelmia.

  Olen viime päivinä saanut paljon tietoa myös niistä elintärkeistä tarpeista ja hyvistä aikomuksista, joita esim. ISF:llä yritettiin ratkaista ja saavuttaa. Yritän avata niitä erikseen jahka ehdin. Nykyisen kaupungin johdon käsissä vain kultakin muuttuu lyijyksi, eikä meillä todentotta ole varaa tällaiseen kaupunginhallitukseen tai virkamiesjohtoon.

 5. avatar Leo Leppänen sanoo:

  Moro Kari!

  Olisit malttanut odottaa hieman ennen kuin ryhdyit kirjelmöimään oikeuskanslerille. Nyt ei ole vielä mitään kiirettä, koska kuntavaaleihin on aikaa yli vuosi.

  Minua kiinnostaa, muuttuuko kaupunginvaltuuston toiminta Johannes Koskisen (sd.) ryhdyttyä hoitamaan demareiden ryhmäjohtajan tehtävää. Hän lienee hyvä veli -järjestelmän ulkopuolella ja ei ole pelkkä jees-henkilö virkamiesten esimiehenä.

 6. avatar Hannu Kärpänen sanoo:

  Tervehdys!

  Tämä luottamustoimi alkaa pikkuhiljaa muuttua epäluottamustoimeksi. Omalta osaltani olen tähän asti uskonut, pääsääntöisesti, että valtuutetuille puhutaan ja esitetään totuuksia. Lähestymme hetkeä , jolloin ainoa vaihtoehto olisi antaa kenkää molemmille kaupunginjohtajille ja kaupunginhallituksenkin luottamus tulee punnita. Tämäkin asia selvitetään varmasti.
  Lisäksi uskon, että kun keväällä ei Jäähallit Oy:ssä / Liikuntahallit Oy:ssä ”voitu” tehdä eritystarkastusta, koska ei ollut ”rikosepäilyjä”, niin nykyvalossa konsernijohto esittää loogisesti erityistarkastuksen tekemistä nyt.
  Kyllä kuokkimista riittää! T HK

 7. avatar Maija Salonen sanoo:

  Niin kukapas olikaan muuttamassa kaupunginjohtajien pestit pois määräaikaisista – kenkää pitää antaa ja pikaisesti ! Missään yrityksessä ei katsoittaisi tuollaista töppäilyä ja tyhmyyttä paitsi meillä Hämeenlinnassa kyllä. Mitä minä tavallinen veronmaksan voin oikein tehdä jotta kaupungin johtajat ja muut kiemurat yms saadaan ulos ?

 8. avatar Jari Ranne sanoo:

  Jos nuo Karin kertomat tiedot pitävät paikkansa, niin valtuustoa on harhaanjohdettu ja harhaanjohdetaan edelleen. Valtuutetun pitää voida luottaa siihen, että asiat esitellään totuudenmukaisesti ja oleelliset tiedot kerrotaan selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Itse koin edellisessä valtuustossa äärimmäisen vaikeaksi saada selkoa noiden elinkeinopoliittisten hankkeiden teksteistä, vaikka yritys- ja talouspuolen asiat eivät minulle ole edes vieraita. Mutta päivätyössä olevan sivutoimisen luottamusmiehen aika ei yksinkertaisesti riitä tarkistamaan joka asiaa, mitä nuo ylimmät esittelijät suoltavat. Luottamusmiehen pitää voida luottaa. Mutta jos ei voi, siitä pitää tulla seurauksia.

 9. avatar copy-kone sanoo:

  Kuntalaki 17.3.1995/365

  3 luku
  Kunnan muu hallinto

  24 § (29.6.2006/578)
  Kunnanjohtaja ja pormestari
  Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanjohtajan tai pormestarin valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja on virkasuhteessa kuntaan ja pormestari on kunnan luottamushenkilö. Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana.

  Jos kunnanjohtajan virka on täytettynä pormestarin toimikauden alkaessa, valtuusto päättää kunnanjohtajan siirtämisestä hänelle soveltuvaan toiseen virkaan tai työsopimussuhteeseen. Määräaikainen kunnanjohtaja siirretään jäljellä olevaksi määräajaksi toiseen virkaan tai työsopimussuhteeseen. Toiseen virkaan tai työsopimussuhteeseen siirretyllä kunnanjohtajalla on oikeus saada siihen kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin kunnanjohtajan virkaan kuuluneet edut.

  Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi. Pormestari voidaan valita enintään valtuuston toimikaudeksi. Pormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari tai kunnanjohtaja on valittu.

  Jos kunnanjohtajan tai pormestarin vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi. Pormestarin vaali suoritetaan ennen kunnanhallituksen vaalia.

  Kunnanjohtajalla tai pormestarilla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta sekä saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

 10. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  Huomenta,

  kirjoitukseni perustuu kaikkien saatavilla oleviin faktoihin.

  Siteeraamani valtuuston ja Kh:n päätökset löytyvät kaupungin nettisivustolta, ja kaikki esittämäni taloudellinen tieto perustuu konserniyhtiöiden PRH:lle toimittamiin tilinpäätöksiin (joista, kappas, huomattava osa on tilintarkastamattomia). Hallitusjäsenyydet löytyvät samasta paikasta. Valitettavasti PRH:n tiedoista joutuu hieman pulittamaan… PRH:lla on uusi nettipalvelu Virre, joka on verraton peli.

  Olen kysynyt usealta valtuutetulta mitä he mielestään päättivät ISF:n koneiden siirrosta FMS:lle. Edustettuna ovat olleet kokoomus, vihreät, keskusta ja perussuomalaiset. Kysymys on pyritty esittämään neutraalisti päätöksen itseisarvoon keskittyen, kertomatta myöhempiä tapahtumia etukäteen vastaajan ohjailun välttämiseksi. Pidän vastausten luotettavuutta hyvänä.

  Itselleni yllättävää oli se, että valtuutetut eivät näyttäisi välttämättä edes tietävän mitä Kh on heidän päätöksensä päälle päättänyt.

  Tämä on ymmärrettävää siinä valossa, että normaalisti valtuusto sanoo viimeisen sanan. Ei pitäisi olla mitään syytä seurata tai epäillä, että Kh menee ja muuttaa jälkikäteen valtuuston tekemän päätöksen tosiasiallista sisältöä. Toisaalta minulla oli naivi luulo, että valtuutetut seuraavat tarkkaan Kh:n päätöksiä. Näin ei näyttäisi olevan.

  Onkin paikallaan esittää kysymys, mitä ¤%&/():ä valtuuston puheenjohtaja tekee Kh:n kokouksissa?!

  Päätösten toteutumisen seuraaminen konserniyhtiöissä on sitten kaupunkikonsernin johdon (kaupunginjohtajat + Kh) hommaa, mutta tässä asiassa taisi olla pukki kaalimaan vartijana… Tulen myöhemmin osoittamaan, miten täydellisesti tämä funktio on pettänyt.

  Kh:lle oli kuitenkin tässä tapauksessa erittäin tärkeää saada asia vielä uudelleen nimenomaan omalle pöydälleen FMS:lle annettavien varojen jakauman päättämiseksi, vaikka vihreät esittivät, että päätös käytetään valtuuston kautta.

  Syy on myöhempien tapahtumien valossa selvä: jos valtuuston ensimmäinen päätös varojen myöntämisestä olisi jäänyt viimeiseksi päätökseksi, tai varojen jakauma olisi käytetty valtuustossa, rahojen käyttötarkoitusta ja -tapaa ei olisi voitu muuttaa.

  On selvää, että avaintoimijoilla on ollut tämä lopullisena tavoitteena alusta asti. Konsernin eri yhteisöiden käyttötaloutta on koko ajan pönkitetty ”ryöstämällä” investointivirrasta, ja kun investoinnit tyrehtyivät, alkoi lähtölaskenta. ISF:n tilinpäätöksiä analysoimalla on ilmiselvää, ettei pelkkä konekannan lunastaminen (= leasingkulujen nollaaminen) olisi oikaissut ISF:n syöksykierrettä, siksi konekannan siirtoon tarkoitetut varat piti saada jäämään FMS:ään sen sijaan, että ne olisi käytetty järkevästi konekannan lunastamiseen. Kyse on ollut epätoivoisesta ja epärealistisesta keinosta ostaa aikaa ja lykätä väistämätöntä, aivan kuten Iron-rakennuslainan käyttämisessä käyttötalouteen on ollut kyse.

  Ei ole mitään epäselvää siinä, etteivätkö kaupungin johto ja Kh:n ja yhtiöiden avaintoimijat olisi tienneet tai ymmärtäneet tätä asiaa. Kyse ei todellakaan ole rakettitieteestä, mutta sellaiseksi asia on haluttu naamioida täysin epärealistisilla esittely- ja valmisteluteksteillä. Käytössä on ollut koko ajan kaksoisstandardi, papereissa on lukenut yhtä, ja päätökset on tehty avainhenkilöiden aivan muun yhteisen tiedon ja sopimisen varassa.

 11. avatar Satu Leppänen sanoo:

  Heippa!

  Kiitos Kari jälleen loistavista teksteistäsi. Näin valtuutettuna tunnen itseni petetyksi ja ehkä myös häpeän sivuvaikutuksia leijuu ilmassa. Jos valtuutettuja viedään kuin pässejä naruissa ja johdetaan harhaan, tuntee riittämättömyyttä ja jopa pientä vihaa tekemään luottamustointa kohtaan. Sillä ei tunnu olevan pätkän vertaa arvostusta kaupungin ylempien portaiden pöytien ympärillä. Taidamme olla pienen ivan kohteina.

  Odotan jo pelolla mitä muut isot hankkeet kuten moottoritien kattaminen ja autokolossi tuovat tullessaan. Mitä kaikkea sinne tullaan kätkemään.

 12. avatar Riitta Nyqvist sanoo:

  Terve Satu!
  Arvostan kommenttiasi, se on harvinaisen avoin ja nöyrä poliitikolta.
  Kyllä tässä on äänestäjäkin äimänkäkenä.
  Parasta jutussa on, että Ilkkala on jaksanut nostaa pöydälle koirat, kissat ja hiiret sun muut ötökät.
  T. Riitta

 13. avatar Jari Ranne sanoo:

  Valtuustotyöskentelylle on äärimmäisen tärkeää, että valmistelutietoihin voi luottaa. Päätettäviä asioita on paljon, eikä ole mahdollista eikä tarkoituskaan tarvita tarkistaa joka ikistä kerrottua asiaa. Siksi epäluotettavuus tai edes epäily siitä on äärimmäisen vakava asia.

  Mutta esim. Innoparkin ja myös Liikuntahalliyhtiöiden valmisteluiden ongelmiin on ollut menneinä vuosina erittäin vaikea saada muutosta erityisesti kolmesta syystä.

  Ensinnäkin kaupunginjohtajat ja keskeiset poliittiset henkilöt ovat yhtenäisenä ja rikkoutumattomana rivinä pitäneet huolta siitä, että tuollainen huono hallinnointitapa jatkuu niissä asioissa, missä sen on haluttukin jatkuvan. Minkälaisin menetelmin jatkumisen turvaamisessa on käytetty, on jo tullut aikaisemmin esille.

  Toiseksi kaupungin tarkastustoiminta ei pure tuollaiseen hallinnointitapaan. Pukki kaalimaan vartijana estää tehokkaasti tarkastustoiminnan terävöittäminen ja epäkohtien korjaamisen. Konserniohjaus on siitä katkera esimerkki. Jo edellisen valtuuston aikana joka helkutin vuosi vaadittiin konsernin yhtiöiltä valtuustolle tarkempaa raportointia, eikä vieläkään se ole tiettyjen yhtiöiden osalta toteutunut. Vertailun vuoksi: yksityisissä yrityksissä vastaavanlaisia puutteita voidaan korjata 3 viikossa yhdellä hallituksen tai toimitusjohtajan päätöksellä! Aiheellista on kysyä, ketkä kaupungin virka- ja luottamusmiesjohdossa ovat kaikki nämä vuoden vastustaneet ja vesittäneet konserniyhtiöiden raportoinnin parantamista???

  Ja kolmanneksi kaupunginvaltuuston ehdoton enemmistö on käytännössä hyväksynyt tuollaisen toimintatavan kaikki nämä vuodet. Olemme siis saaneet sitä, mitä kansa on halunnut, vai?

 14. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  Terve Jari,

  siinäpä se sanomanasi on hyvin tiivistettynä.

 15. avatar Irma Taavela sanoo:

  Terve!

  ”on haluttu naamioida täysin epärealistisilla esittely- ja valmisteluteksteillä”, – sama tuntuma on tullut myös minulle lukiessani kaupungin hallinnon papereita. Tekstit ovat välillä suorastaan ”Saksasta”.

  Olen edelleen sitä mieltä, että Hämeenlinna tarvitsee erillisen tarkastusosaston sekä ehkä erillisen lautakunnan keskittymään ja kehittämään erityisesti kaupungin omistajaohjaukseen kuin muunkin sisäisen toiminnan laatuun liittyviä kokonaisuuksia. Virkaihmiset saavat hallinnon alemmillakin tasoilla yllättävän vapaasti huseerata omiaan, ilman, että kukaan olisi ehkä suoranaisista laittomuuksista edes kiinnostunut, päinvastoin on kehittynyt oma vaimennustekniikka tällaisten varalle.

  T. Irma

 16. avatar Heikki Koskela sanoo:

  Terve Kari!
  Miksi?
  Jo edellisen valtuustokauden lopulla on Innoparkin vetäjille pitänyt olla selvä, ettei minkäänlainen nousukausi enää pelasta ko. yritysrypästä. Miksi jatkaa?
  Erehtymisen myöntäminen on aina kivuliasta, vai oliko Innopark tarkoitus liittää jonkin isomman kassavirran organisaation kainaloon kuten Hamkiin. Virheet olisi haudattu rahan alle.
  Kakkososaa odotellessa nautitaan kesästä t. Hessu K.

 17. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Terve Kari!

  Kiitos että olet alkanut pöyhiä asioita, tälläinen toiminta on ainoita keinoja vaikuttaa asioihin tässä ”demokratiassa”.

  Äänestäminen on tuhauttavaa ja ei johda mihinkään muutoksiin, olen sen jo oppinut!

  Toivottavasti jaksat jatkaa ja varoa jo ”pimeneviä kujia”.

  Terv Erkki

 18. avatar Leo Leppänen sanoo:

  Voi olla, että Karin varjotarkastuksen I osasta puuttuu joitakin oleellisia asioita, jotka pehmentävät tapahtumia kaupungin keskushallinnossa. Sen vuoksi kenenkään ei tule ryhtyä pelkästään tämän aineiston pohjalta syyttäjäksi ja tuomariksi. Kari ei liene saanut lainkaan tietoja Innopark-konsernin päätoimijoilta kirjoituksensa pohjaksi. Raskaan sarjan johtopäätösten aika on myöhemmin.

  Miksi paikallinen media on käsittellyt Innoparkin puhallusta ja kuprua silkkihansikkain? Johtuuko tämä toimitusten talousosaamisen puutteesta, kaupungin hyvistä mediasuhteista vai/ja siitä, että kolme toimittajaa on istunut kaupunginhallituksen pöydän äärellä (möhlimässä?). Toimitukset ovat saaneet pitkän aikaa monia vihjeitä siitä, että Innoparkin asiat ovat huonolla mallilla. Tutkiva journalismi on puuttunut ja toimittajien on ollut helpompaa hoitaa työvelvollisuus pilkkaamalla vaikkapa persuja.

  Hämeen Sanomien blogiosastolla on esiintynyt muutamia Hämeenlinnan johtavia poliitikkoja, ajoittain – kuten vaalien alla – jopa hyvin aktiivisesti. Viimeistään lomien jälkeen olisi mielenkiintoista saada heiltä kommentteja Karin varjotarkastuksen I ja II osasta. Nyt on kysymys tärkeistä asioista. Ne kiinnostavat kaupunkilaisia ja he maksavat kuprun viimeistä senttiä myöten.

  Nykyajan poliitikkojen tulee toimia toisin kuin Pispalan suuri poika runoili yli 50 vuotta sitten suomalaisista: Vastaa, kun ei kysytä. Ei vastaa, kun kysytään.

  Minä perään nyt kommentteja.

 19. avatar Hannu Kärpänen sanoo:

  Tervehdys!

  Helppo yhtyä! Tuo paikallinen journalismi lienee opiskeluaikaisesta lukihäiriöstä johtuvaa. Se on tukkivaa journalismia!
  Vaan ei auta, ei auta enää. T HK

 20. avatar Vara-Everstiluutnantti sanoo:

  Minulla kun on noita yhteyksiä, niin sain tietooni nauhan eräästä puhelinten kuuntelusta. Seuraavassa on sen litterointi. Ensiksi kuuluu puhelimen hälytysääni; ja sitten:

  P. U-K: Halloja, Hämeen Sanomien toimitus, päätoimittaja puhelimessa.
  Johtaja: No se on Johtaja tässä, Terve.
  P. U-K: Te-te- terve, miten rakennushommat menevät?
  Johtaja: Älä kuule kerpele yhtään yritä vaihtaa aihetta, miks mä soitin. Kysymys on siitä lehtijutusta, jonka se tanan Juutalainen teki. Eikös me sovittu, että Inno-Parkkia sivuavat jutut tekee liuhuletti?
  P. U-K: Joo oli siitä puhetta, mutta kun se ei osaa eikä ymmärrä näitä talousasioita.
  Johtaja: No eihän se ymmärräkään, mutta liuhuletti kirjoittaa ne kuitenkin, niin kuin on sopivaa ja kuinka sovitaan ja sanotaan. Juutalainen se vaan sotkee ja aiheuttaa harmia, tanan kettu!
  P. U-K: Joo mutta Arno hallitsee toimituksessa kaikkein parhaiten talouden ja osaa siitä oikein kirjoittaa.
  Johtaja: No siinähän se jutun juju onkin. Juutalainen kirjoittaa meidän hommista vähän liian avonaisesti. Junalauta on tässä harmeja muutenkin. Et varmaan usko, että miten nämä lehtijutut ja nettikirjoitukset ovat ketuttaneet ja harmia tehneet. Ei kuule ole ihan pieni määrä se golf-kierroksia, kun on mennyt ketuilleen tämän takia. Mihinkään ei voi keskittyä, kun ajatukset vaan pyörivät tämän ympärillä.
  P. U-K: Joo on se tietysti kurjaa. Minä pyrin vaikuttamaan, että asiat jatkossakin asiallisesti. Tuo Arnon kirjoitus oli sellainen lipsahdus, kun olin juuri itse silloin matkoilla ja en päässyt hätiin. Mutta jatkossa mennään, kuten sovittu on.
  Johtaja: Kerpele joo, parempi tehdäkin just niin, ettei tarvitse miehiä vaihtaa. On niitä kuule vaihdettu ennenkin Hämeenlinnassa. Jos nyt minä en talousasioita oikein osaa, niin sinä se vasta tallukka niiden kanssa olet. Niin kuin sekin sun puhe rotarien kokouksessa, kun kehuit keksimääsi uutta lehden strategiaa. Voi tana, että tunsin myötähäpeää. Vai että ihan netin laittaminen maksulliseksi saa tilaus ja mainoskäyrät nousuun. Jos minulle ei sun surkea läpykkäsi ilmaiseksi tulisi, niin luuletko että sitä tilaisin?
  P. U-K: Se on vielä koeajalla ja vasta myöhemmin analysoidaan tulosta.
  Johtaja: Niin varmaan juu. Mutta sitten kun on se minun ja Walkamon talohanke, niin se sitten uutisoidaan niin, että minä luen käsikirjoituksen ensin ja otan kuvatkin.
  P. U-K: Sovitaan niin ja laitetaan vaikka Hanna tai Jukka tekemään tekstin raakavedos, jonka sinä sitten tietysti oikoluet.
  Johtaja: Hyvä, jos tähän nyt sitten luottaa voi. Ja paina kerpele kalloosi, ettei siihen samaan lehteen laiteta juttuja Pridge-kulkueista. Sano se nyt sitten ihan selvästi sille Hannalle. Ja sitten vielä, että Kirstulan autotalon uutisissa pidetään toistaiseksi matalaa profiilia. Sitä ei ole varaa töpätä, on meinaan niin isot rahat ja bisnekset kyseessä.
  P. U-K: Näin tehdään ja kyllähän Jukka tosiaan osaa sen verran taloutta, että sen voisi panna väliaikaisesti näitä bisnesuutisia hoitamaan. Siis ainakin niin kauan, kun pöly on laskeutunut.
  Johtaja: Siitä muuten tulikin mieleeni, että eikö sitä kerpeleen Ikkalaa voisi laittaa vaikka jonkinlaiseen kirjoituskieltoon. Kai sinä nyt jotain keksit?
  P. U-K: Ei se helppoa ole, mutta voisin yrittää. Mutta tietysti se sitten kirjoittaisi johonkin muualle, vaikka Keski-Hämeeseen.
  Johtaja: Voi kettu, että mistähän tanasta se keksi senkin, että meillä oli Inno-Parkin tilinpäätösillallinen Vaakunassa? Sieltä kun porukalla pois lähdettiin, niin siinähän tuo oli meitä kadulla kuikuilemassa. Muka koiraa talutti, mutta kyllä se siihen tyyliin kyttäsi, että jotain siitäkin taas kuullaan? Minä kuule pistä kohta Dirty-Harryn hoitelemaan sen tyypin. Harry ne asiat kyllä hoitaa osaa, on hoitanut ennenkin. Mutta näillä mennään, ja muista mitä nyt on sovittu. Terve.

 21. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  Allaolevaa kirjoittaessani Vara-Everstiluutnantti oli ehtinyt väliin…

  Dziisös! Repesin ihan totaalisesti! Terveellinen muistutus ettei aina tarvitse kynää puristaa niin lujaa että lyijy katkeaa…

  Kiitos parhaista nauruista aikoihin!

  No, vedet pois silmistä, alla edellisen jälkeen uuden ankeudenharmaan sävyn saava saarnani:

  Huomenta,

  Median roolista: en ole kokenut Arno Juutilaisen talousosaamisessa olevan puutteita, vaikka hän toimittajan ainaisen tilanpuutteen vuoksi joutuu välillä yksinkertaistamaan asian kustannuksella. Miksi sitten asiasta ei ole rummutetu enempää? Helppoa ja halpaa olisi spekuloida kaupungin ja Aina Groupin ”integraatiolla”, onhan moni päättäjistämme istunut sen hallituksessa tai hallintoneuvostossa: Hellstén, Isosuo, Hassinen, Koskinen, Kaloinen, Tamminen, Honka…

  Ennemmin luulen kyseessä olevan sen saman henkeä pidättelevän ”status quo” ilmapiirin, joka estää riskien realistisen arvioinnin ja oikea-aikaisen toimimisen yleensäkin. Toivotaan, että riskit eivät toteudu jos niitä ei olla huomaavinaan, tai niistä ei ainakaan puhuta eikä osoitella sormella. Hämeenlinnan mediassa ei haluta ”keikuttaa venettä”.

  Keskushallinnon roolin osalta en ihan jaa Leon ajatuksen kulkua, jos sitä nyt ymmärsinkään, Leo varmaan korjaa tarvittaessa…

  Täällä ei toki olla syyttäjänä tai tuomarina, siksi aineisto lähtee oikeuskanslerille. Täällä käsiteltävänä oleva asia on luottamus, ja sitä asiaa ei päätä OKV, vaan jokainen yksilö tykönänsä, oli sitten veronmaksaja, äänestäjä tai valtuutettu.

  Itsekin luotan lähtökohtaisesti ihmisiin, minut tuntevat tietävät miten paljon olen valmis tekemään luottamieni ihmisten eteen. Sille, että asiat eivät mene sovitusti tai luvatusti, voi olla paljon syitä ja niiden yhdistelmiä. Niitä pitääkin pyrkiä selvittämään ja ymmärtämään ennen luottamuksensa kieltämistä. Kun ns. käry käy, ihmisluonnolle on melko automaattista pyrkiä ensireaktiona kieltämään asia, selittämään tilanne parhain päin, ja siirtämään vastuu mieluummin jollekulle toiselle.

  Sisäisesti eheät ihmiset erottaa kuitenkin älyllisesti epärehellisistä (luonnehäiriöisistä puhumattakaan) siitä, että asiaa edelleen reflektoitaessa eheä ihminen pystyy ottamaan vastuun, tunnustamaan mahdolliset erheensä ja oppimaan niistä, ja ennen kaikkea lopettamaan totuuden vastaisen puheen ja toiminnan linnoittautumatta mahdollisen hätävalheensa taakse.

  Tähän pystyminen on äärimmäisen tärkeää, sillä valehtelun aloittaminen on helppoa, mutta lopettaminen erittäin vaikeaa, sitä vaikeampaa mitä pidempään valehtelu on jatkunut. Kas, aina kun menneisyydestä tulee esiin asia josta on valehdellut (ja ne AINA tulevat), parannuksenkin tehnyt valehtelija on vaikean valinnan edessä – jatkanko valehtelua, vai olenko rehellinen ja paljastan (taas kerran) valehdelleeni. Luottamusta nykyisiin puheisiin ja tuleviin tekoihin on vaikea palauttaa, jos menneisyydestä kumpuaa koko ajan valheita, olit nyt ja jatkossa miten rehellinen hyvänsä.

  Kollektiivisen epärehellisyyden lopettaminen on siihen osalliselle yksilölle vielä oleellisesti vaikeampaa ryhmäpaineen ja erilaisten lojaliteettien vuoksi.

  Yrittäjäurani on opettanut minulle karvaasti kantapään kautta, että kun joku on osoittautunut älyllisesti epärehelliseksi, eli ei lopeta vaikka jää kiinni ja saa tilaisuuden oikaista puheensa ja tekonsa, luottamusta ei pidä enää antaa usein ko. henkilön omankin edun kannalta.

  Minulle kahlaamani aineisto viimeisten 10 vuoden ajalta, ja viime ja tänä vuonna livenä toteutuneet tilanteet riittävät enemmän kuin hyvin sen arvioimiseen, kenelle luottamukseni annan, ja keneltä sen kiellän.

  Minulta ei riitä yhtään aikaa tai energiaa jatkaa älyllisesti epärehelliseksi tietämieni toimijoiden puheiden tai kommenttien totuusarvon penkomista ja ”ymmärtämistä”. Miksi kysyä mitään, jos karvas kokemus osoittaa tulevansa aina valehdelluksi tai harhaan johdetuksi? Ei ole valehtelijankaan etu tarjota hänelle aina uusia ja uusia tilaisuuksia valehdella.

  Kaupunginhallituksella, kaupungin johdolla, tai esillä olleiden konserniyhtiöiden johdolla ei ole luottamustani. Kenenkään muun luottamuksesta en voi päättää, mutta voin jakaa oman kokemukseni siitä, kehen voi luottaa tai etenkin kehen ei voi luottaa, ja faktoihin perustuvat perustelut asialle.

  Vaikka esim. valtuutettujen tulee voida luottaa valmisteluun ja esittelyyn, tulee heillä kuitenkin olla itsenäinen kyky edes jonkinlaisen ”reality check’in” tekemiseen (eli onko tässä mitään järkeä). Vastaavasti minä en pyydä täällä ketään ottamaan arvioitani itseisarvoina, vaan olen systemaattisesti kannustanut itsenäiseen ajatteluun.

  Tällä hetkellä itsenäinen ajattelu vain vaatii aivan toisenlaista lukutaitoa, perehtymistä ja rohkeutta, kuin jos asiat olisivat demokratian ja hyvän hallinnon kannalta kunnossa.

 22. avatar pieni porukka sanoo:

  Markku Peltonen

  Hämeen Sanomat 17.6.2005

  HASSISELLA KELPAA POLITIKOIDA
  ( http://keskustelu.suomi24.fi/node/9951709 )

  ……..Kun taas kerran avautui mahdollisuus politikoida ja kerätä irtipisteitä, pieni porukka pani tuulemaan…….

  Ylläolevalla tavalla vuoden 2005 kirjoituksessaan, missä Markku Peltonen ylisti Jorma Hassisen valintaa Haliiyhtiön toimitusjohtajaksi, arvostelee Peltonen ”pientä porukkaa”, valtuutettuja, jotka eivät purematta nielleet tehtyä päätöstä. Löytyisikö päätöksentekijöistä samoja henkilöitä, jotka ovat myös tässä, Ilkkalan blogissa, toimiensa osalta tarkastelun kohteina?

  …..”pieni porukka pani tuulemaan”…….

  siinä Peltonen on ”pelottavan oikeassa”. Pieni joukko aktiiveja veronmaksajia on alkanut peräänkuuluttaa, mitä ja miten verorahoillamme on toimittu. Onko luottamushenkilöt, virkamiehet jä päättäjät ansainneet luottamuksen (jatkossa), tähän asti näemmä takautuvasti, ei.

  Vuoden 2011 ”pieni porukka” on Ilkkala, Leppänen, Ranne, Ojansuu, Kärpänen ja muutamat muut. Taitavat ”politikoida ja kerätä irtopisteitä”, vai, Markku Peltonen?

  Tosia-asia on, että kun kuulostelee ihmisiä, niin hyvin harva on tietoisia käynnissä olevasta kuohunnasta, esitetyistä epäilyksistä kaupunginjohdon ja (osan) luottamushenkilöiden tekosista. Kirjoittelun kohteena olleet ovat viemässä mediavoiton 6-0.

  Ehkä, arjen kiireissään ihmiset eivät kuluta aikaansa blogeihin ja keksustelupalstoihin tai valitsevat ”epäpoliittisia” aiheita?

  HäSa (paperilehti) on arvostelun kohteena olevien eduksi onnistunut erinomaisella tavalla vaikenemaan asiaa kuolleeksi. Kritiikin kohteet ovat Iisakkia lukuunottamatta vaienneet lähes täysin (pisteet hänelle, joka kaikenlisäksi taitaa selitellä muiden, kuin omiansa toilailuja).

  Pienen porukan tuuleen paneminen on vastatuulessa. Samoin, kuin sotatilanteessa ilmaherruus, on tällaisissä episodeissa mediaherruus avain voittoon. Nyt ”herruus” on kiistatta kritiikin ja tutkinnan, vaikkakin sittten Ilkkalan epävirallisen sellaisen, kohteena.

  Tämän mediaherruuden ja Kirsi Ojansuun lanseeraaman ylimielisen, salailevan ja arvostelijoita nolaavan päätöksentekokulttuurin vuoksi tilanne on saanut mädntyä Hämeenlinnassa näin pitkään, liian kauan.

  Miksi pieni piiri, joka panee tuulemaan, ei saa sen tarvitsemaa apua ja tukea?

  No, siksi, kun ihmiset ei tiedä. Monia ei kiinnosta, monet ei jaksa omien arkisten huolten lisäksi murehtiä näitä. Joillakin on vielä ehkä naiivi usko ja luottamus hyvään hallintoon? Joku on ehkä menettänyt ”kaiken uskon”, ihan sama, kuka siellä on, mikään ei muutu!

  Mediaherruus, se on ainoa keino saada erä- ja lopulta otteluvoitto kaupunkimme ja erityisesti sen veronmaksajien hyväksi. Miten se saadaan? Ei ainakaan paikallisen painetun median avulla, eikä tuskin sen sähköisessäkään mediassa.

  Valtakunnallinen julkisuus, se on ainoa keino saada ryhtiä kaupungin johtoon ja hallintoon.

  Kuntavaalit ensi vuonna. Tuleeko ”yllättäviä” jättäytymisiä pois päivän politiikasta? Jääkö aiempia äänikuninkaita rannalle? Pelkään pahoin, ei?

  Sama mediaherruus, millä nyt puolustetaan rihmastoa, jota verkostoitumiseksi päättäjämme kutsuvat, turvaa näiden tahojen varaslähdön tulevissa kuntavaaleissa.

  KH ja KV Pj:t peräänkuuluttavat tämän tästä parhaaksi tavaksi vaikuttaa, lähtemällä mukaan politiikkaan. Ovat varmaankin ihan oikeassa. Olisihan se todellista demokratiaa, kun valtuuston kokuksissa olisi aina kaikki 66 976 (wikipedia) kaupunkilaista, valtuutetut samassa luvussa. Perskules, että tulis ahdasta? Mahtuis varmaan paremmin, jos uskallettais jättää homma ”pienen porukan tuulettamaks”….

 23. avatar Seppo Rehunen sanoo:

  Kiitos Kari. Toistuvasti ihmettelen, mistä olet saanut tuon viisauden. Sekä talousviisauden että ymmärryksen tajuta ihmisen syvintä olemusta ja käyttäytymistä.

  Eipä ole vastaan panemista.

 24. avatar Riitta Nyqvist sanoo:

  Moikku Pieni Porukka!
  Vähemmällä pääsisin jos pitäisin kuononi ummessa, mutta…
  Ensinnäkin Hassisen kapasiteetti ei riitä ko. kuvioiden aikaansaamiseen.
  Toiseksi, Markku Peltosen tyyli kirjoittaa asioista on provosoiva.
  Olen antanut itseni ymmärtää, että hän on yksinäinen ratsastaja, joka tahtoo saada keskustelua aikaiseksi ja on siinä erittäin hyvin onnistunut vuosien varrella – hyvin hyvinkin vihaisen palautteen muodossa mielipidesivulla.
  Jatketaan harjoituksia!
  T. Riitta

 25. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  Terve Riitta,

  ”Vähemmällä pääsisin jos pitäisin kuononi ummessa, mutta…”?

  Todella mielenkiintoisesti sinunkin vastauksessasi toistuu jo esille tullut teema, vai viittasitko vähemmällä pääsemisellä vain kommenttisi kirjoittamiseen kuluneisiin noin kolmeen kaloriin (aijjuu, nykyään äbaut 12 jouleen)?

  Eli, jos kyse ei ollut vain tyhjästä kielikuvasta, niin mitä Riitta arvelet sinulle seuraavan siitä ettet pitänyt kuonoasi ummessa?

 26. avatar Jaska sanoo:

  Kyllä hiukka hirvittää tämä Hämeenlinnan tilanne varsinkin näiden suurhankkeiden aattona. Jos asioita hoidetaan samalla pieteetillä kuin Innoa niin ei hyvältä näytä. Mietityttää myös tuo Innon jatko. Miten paljon sinne on vielä syydettävä tuon yhdeksän millin perään. Johdannaisethan ilmeisesti kaatuvat kohta kaupungin syliin ja jostain kuulin että tällä hetkellä ollaan 6-7 mijoonaa tappiolla.

 27. avatar Riitta Nyqvist sanoo:

  Moikku Kari!
  Ehkä se oli lipsahdus, jotta-pitääkö-mun ny- tähänkin-mielipiteeni-lykätä.
  Kotokulman ent. päätoimittaja Jarmo Tuominen risti aikoinaan minut Rouva Suorasuuksi..
  joten en minä vihamiehiä, enkä soitteluita pelkää.
  Ystävät ovat sanoneet
  – Sut olis ammuttu kirjoitteluistasi Venäjällä, onneksi olet Suomessa, jossa on sananvapaus.
  Montakohan joulea tähän selittelyyn kului..
  Mukavaa sunnuntaiehtoota!
  Riitta

 28. avatar pieni porukka sanoo:

  Moikku,

  sanois ”Ritu”.

  ”Vähemmällä pääsisin jos pitäisin kuononi ummessa, mutta…”?

  Kyl mää nyt lähtisin siitä, että Riitan vähemmällä pääseminen liittyy enemmän tuonne yhdistyspuolelle. Joku aika taka päin ”Ritu” lupasi blogissa perustaa Hassis-fani -clubin, jos Hassinen älyää erota (muistaakseni) valtuustosta tahi ryhmäjohtajuudestaan(?) valtuustossa. Taisi sittemmin Lexa luetella omassa blogissaan Hassisen eronneen jo viidestä tehtävästä (kaupunginvaltuuston jäsenyys, SDP:n ryhmäjohtajan tehtävä, HPK-Edustusjääkiekko ry:n ja HPK-Naiset ry:n hallitusten jäsenyyksistä). Viidesti on Hassinen eronnut, vaan ei näy, eikä kuulu Hassis-faniclubia?

  Riitta, jos olisit mies, kysyisin, oletko sanojesi mittainen? No, tätikin olisi setä, jos…..

  Riitta, antipatiasi Hassista kohtaan taitaa olla noin, 8,9 richetrin luokkaa, olisi kiva kuulla, mistä ammennat noin pelottavat voimat? 😉

  Suomi on yhdistysten luvattu maa. Suomessa on yhdistysrekisterissä noin 130 000 yhdistystä ja niissä arvioidaan olevan 15,3 miljoonaa jäsentä. Kerrassaan kaupunkikonsernimaista Innopark-matematiikkaa, tahi tehokasta verkostoitumista, jäsenyys kolmessa yhdistyksessä per suomalainen?

  Hassis-fanclubia odotellessa, olis kiva perustaa ”Hämeenlinnan vainoharhainen pieni piiri” -yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena olisi panna aina tuulemaan, kun kaupunginisät harjoittaisi liiketoimintaa. Yhdistyksen toimitiloissa pitäisi olla tuulivoimala, jolla tuotettaisiin jäähallin ja innoparkin tarvitsema sähkö, ympärivuoden. Tyynellä säällä yhdistysaktiivit ”panisivat tuulemaan”, Peltosen Markun kuvaamalla tavalla. Ylijäävä sähkö voitaisiin syöttää kovina pakkastalvina valtakunnan verkkoon. Talven ollessa leudompi, voitaisiin yhdistyksen puhaltaman tuulen sähköä syöttää kaupunginvaltuustoon, missä Iisakki rytmikkäästi laulattaisi tunnelman rennoksi, Lexan valitsemalla Paul Ankalla. Karaokelaitteina olisi Jorman Fici-Copy :ltä liisaama konekanta. Toiminnan laillisuuden varmistaisi tietenkin Harri.
  Yhdistyksen perinteisiin kuuluisi pelipaitojen jäädyttäminen toimitilojen kattoon, Hall of Fameen. Paidan numero johdettaisiin siitä alkavasta miljoonasta, mihin mestari ylsi verovarojen bisnis-pelissä. Ensimmäinen jäädytetty paita kuuluisi ilman muuta kaupunginjohtaja Tapanille, jonka vahvuutena on aina ollut luottamus alaisiin.

 29. avatar Kari Ilkkala sanoo:

  Ote allekirjoittanutta koskevasta pöytäkirjasta:

  ”Vainajalla poskiontelot ja keuhkot puolillaan kahvia. Kummankin käden etusormet lopun kahvista tietokoneessa aiheuttaman oikosulun synnyttämän valokaaren polttamat. Lopullinen kuolinsyy satulatuolilta pää edellä tapahtuneen putoamisen aiheuttama niskan katkeaminen 4. ja 5. nikaman välistä, ja kallonpohjan murtuma. Elimet luovutettu eteenpäin.”

  Delfoin Oraakkeli just kehui keskustelupalstan puolella lähettäneensä linkin tästä blogista M.O.T:lle. Siellä mahdetaan olla jotta WTF…

 30. avatar pieni porukka sanoo:

  Tervehdys Kari 😉

  Toivottavasti kuvaamasi pöytäkirja jää fiktiivikseksi.

  Sen verran menit metsää, että M.O.T. ssa tuskin tuumataan, WTF, vaan pikemminkin DNA-tyyliin ”mistä näitä oikein tulee?”

  Ilmoituksia taitaapi tipahdella tuonne YLE:n suuntaan, kuin K-Kaupan plussa-palloja…. WTF:n sijaan, saattavat tuumata, että ”ei juma, palvelin menee tukkoon”, jos tästä ei tehdä erityistä tarkastusta.

  😉

 31. avatar Riitta Nyqvist sanoo:

  Moikku Pieni Porukka!
  Olen perustanut jo ko. fani-clubin.
  Se on senverta yksityinen etten ole laajemmin ilmoitellut.
  Tiedotus siitä kieltämättä pihtisynnytyksen varassa, kuten huomasit.
  Samalla huom. en vihaa Hassista, hän on tuntematon persoona lukuisten toimiensa ulkopuolella.
  Viha on voimakas sana, sitä tunnen hyvin harvoin.. en muista koska viimeksi.
  Sanoin kommentissani oman mielipiteeni, Hassisen kapasiteetti ei riitä.
  T. Riitta

 32. avatar pieni porukka sanoo:

  Tersele 🙂

  Antipatiasta kirjoittelin, en uudellakaan lukemisella löytänyt kirjoituksestani viha-mainintoja. Onks siis viha ja antpatia synonyymejä? Tää taitaakin mennä meikäläisen sivistyksen ulkopuolelle….

  Yhdistyslaki 26.5.1989/503

  2 LUKU
  12 §
  Jäseneksi liittyminen
  Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus, jollei säännöissä ole toisin määrätty.

  Kun tuo hallitus-sana on tässä Hämeenlinnanhäiriössä niin ajankohtainen, niin etkö Riitta täyden avoimuuden ja läpinäkyvyyden nimissä paljastaisi, keitä yhdistyksesi hallituksessa istuu? 😉 …ettei tulis sellaista vapaamuurari-fiilistä…. ja sit ainakin tietäisin, ketkä päättivät jäsenyydettömyydestäni 🙁

  Takas KI:n blogin juurille. Tämän Heikki Notkon avaus oli aikas erikoinen. Olisi kiva tietää, mistä tällainen ”vasen laita” hyökkäsi?

  Sen uskon, että hersyvät naurut tämä lärare ainakin ”antoi”. Karu pedagogi 🙂

 33. avatar Riitta Nyqvist sanoo:

  Moikku pieni porukka!
  Harrastaja-meteorologit, sammakoista ennustajat ja pelle pelottomat ry määrittelevät, jos antipatia ylittää 8 richterin asteikon, sen voi määritellä viha-termein.
  Olen aina haaveillut ikiomasta vapaa-rappari-salaseurasta.
  Siitä unelmasta tuli totta, kiitos Hassisen.
  T. Riitta

 34. avatar Walton Ford sanoo:

  MR WALTON FORD on minun NIMI Olemme tekemisissä muiden rikkaiden kanssa lyhyessä ajassa.
    BLANK ATM CARD on nyt toinen helppo tapa tehdä rahaa.
  Tämä PROGRAMMED ATM CARD pystyy hakkeroimaan mihin tahansa pankkiautomaattiin kaikkialla maailmassa. Tämä BLANK ATM CARD on todella muuttanut monta ihmishenkeä taloudellisesti yritysten rahoittamiseksi ja rakentaa paremman kodin, ja nyt voin sanoa, että olet rehellinen. Vähiten rahaa, johon pääsen päivässä, on noin 3 000 dollaria. Joka kerta aina pumppaamalla rahaa tililleni. Vaikka se on laitonta, se ei ole vaaraksi joutua kiinni, koska se on ohjelmoitu niin, että se ei ole jäljitettävissä, sillä on myös tekniikka, joka tekee mahdottomaksi CCTV: n havaitsemaan sinulle. Sinun on tänään lähetettävä hakkerit osoitteeseen: ericmarkatm616@gmail.com

Jätä kommentti

css.php