Voitaisiinko ajatella…

…parin miljoonan euron edestä?

Tänään kaupunginhallituksessa olevan moottoritien katteen lisämäärärahan perusteluista voimme laskea, että kaupungin maksettavaksi tulevan urakan osan hinta nousi kilpailutuksessa noin 2 miljoonaa euroa aikaisempiin kaavailuihin, ja hankinnasta valittaneen Soraset Oy:n halvimpaan tarjoukseen verrattuna.

En toista Leon blogissa listaamiani epäkohtia tarjouskilpailussa. Kiteytettynä, kaupunki haluaa maksaa pari miljoonaa parhaista PowerPoint-esityksistä.

En vastusta moottoritien kattamista, vaan tapaa jolla päätöksiä ajetaan kuin käärmettä pyssyyn, ja säännönmukaisesti veronmaksajan tappioksi.

NCC:n kanssa solmittu sopimus on tehty, ja sen mukaan elettävä jos NCC tekee oman osansa. Jatkoa ajatellen kannattaisi kuitenkin muistaa, että NCC:lle luovutettavasta rakennusoikeudesta tulevat rahat kuluvat nyt NCC:n hankkeen pohjatöihin, eli moottoritien kattamiseen. Hankkeesta kaupungille aiheutuvat menot ovat noin 12 miljoonaa. Tästä hyväksyttävissä oleva osa koskee moottoritien ylittävien siltojen uusimista. Rovaniemellä vastaava Kauppakeskus Revontuli Oy:n hanke rakennutti ja maksoi itse paitsi Vt 4:n kattamisen, myös ympäröivän infran. NCC:n kanssa solmittu sopimus tarkoittaa miljoonien tulonsiirtoa kaupungilta yhtiölle.

No, se maito on maassa.

Katteen kilpailuttamiseen, siihen liittyvään poliittisten elinten ja virkamiesten päätöksentekoon, ja hankkeessa mukana olevien yritysten ”pelimahdollisuuksiin” sen sijaan liittyy nyt niin paljon epäselvyyksiä, että peli tulisi viheltää hetkeksi poikki. NCC:n konsernihallitus ei ole sitoutunut hankkeeseen, koska kaupunginhallitus on antanut sille lisäaikaa miettimiseen 2011 loppuun asti.

Aikaa korjata tarjouskilpailuun liittyvät epäkohdat siis on. Ei ole mitään järkeä maksaa YIT:lle paria milliä ylimääräistä omasta tyhmyydestä ja hyvistä kalvosulkeisista, sillä muusta ei pisteytyksessä ja laatuerossa ollut kyse.  Vielä vähemmän järkeä on ottaa täysin tarpeeton ja suuri riski siitä, että Markkinaoikeus ratkaisee Soraset Oy:n valituksen sen eduksi.

Valtuustolla on nyt todelliset avaimet kädessään ratkaista tilanne hylkäämällä katteen lisämääräraha. Kate tulee jos NCC siihen sitoutuu, mutta päättämällä nyt viisaasti, säästetään varmasti pari miljoonaa, mahdollisesti huomattavasti enemmän.

Se miten nyt toimitaan, lähettää myös tärkeän signaalin kaupungin tarjouskilpailuihin osallistuville yrityksille.  Väärä signaali nyt tulee jatkossa todella kalliiksi.

8 kommenttia artikkeliin “Voitaisiinko ajatella…”
 1. Kari Ilkkala sanoo:

  Ei kai sitten voida: Katetunnelin lisärahoitus etenee valtuustoon. Kuin lapselta tikkarin veis…

  Hallintosäännön uudistusta perusteltiin sillä, että näin varmistetaan hankintalain osaaminen ja noudattaminen. Vain niin.

  Vaikka lisämäärärahasta päättäminen ei tarkoita suoraan hankintapäätöksen tekemistä, kaupungin selkeä aikomus rikkoa hankintalakia on kirjattu kaupunginhallitukselle tehtyyn esitykseen. Työt aiotaan aloittaa mahdollisimman pian – esityksen tulopuolen toteutuminen edellyttää töiden aloittamista viimeistään heinäkuussa.

  Hallintosäännön uudistuksella näytetään varmistetun ainoastaan hankintalain rikkominen. EU-hankintarajan ylittävissä hankkeissa on automaattinen suspensio. Tämä tarkoittaa sitä, että jos hankinnasta on valitettu markkinaoikeuteen, hankintayksikkö ei saa solmia hankintasopimusta eikä aloittaa hankintaa ilman markkinaoikeuden päätöstä tai erityistä lupaa. Markkinaoikeuden päätös voi tulla heinäkuuhun mennessä – 2012. Kyseessä olevassa hankinnassa erityisluvan saaminen olisi pakottavien syiden puuttuessa epätodennäköistä.

  Töiden aloittaminen markkinaoikeudesta piittaamatta tarkoittaisi tarkoituksellista ja kirjaimellista hankintalain rikkomista. Seurauksena markkinaoikeus voi tuomita kaupungin maksamaan valtiolle seuraamusmaksun riippumatta siitä, menestyykö Soraset Oy:n valitus vai ei. Jos valitus vielä menestyy, hankintasopimus voidaan myös tuomita toteutumattomilta osiltaan tehottomaksi, tai kaupunki maksamaan hyvitystä Soraset Oy:lle. Suspension rikkominen käytännössä varmistaisi hyvitysmaksun jos Soraset voittaisi juttunsa.

  Kuka valtuutetuista olisi valmis ottamaan tällaisen riskin omalla rahallaan?

 2. Leo Leppänen sanoo:

  Selvitin Hämeenlinnan yhdyskuntalautakunnan kokoonpanon. Vaikka en ole nähnyt Soraset Oy:n oikaisuvaatimusta, lautakunta tuskin kumoaa tilaajajohtajan tunneliurakan ratkaisemista koskevan päätöksen. Siellä ei löydy riittävää asiantuntemusta. On huomattava, että asian valmistelee tilaajajohtajan alainen organisaatio. Ei se kovin helposti lähde etsimään esimiehensä päätökseen mahdollisesti sisältyviä virheitä.

  On mielenkiintoista seurata, kuka esittelee Soraset Oy:n oikaisuvaatimuksen yhdyskuntalautakunnalle.

  Hallinto-oikeudessa yhtiön valituksesta tutkitaan laillisuusperusteet, mikä yleensä käytännössä tarkoittaa vain muotovirheitä. On todennäköistä, että juttu ei etene hallinto-oikeuteen asti.

 3. Kari Ilkkala sanoo:

  Terve Leo,

  nyt ei selviä mitä tarkoitat jutun etenemisellä hallinto-oikeuteen? Hallinto-oikeudella ei ole hankinta-asiassa osaa eikä arpaa. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

  YHLA:n kannalta tosiasia on se, että Soraset Oy:n valitus on vireillä markkinaoikeudessa. Soraset Oy:llä on vahvat perusteet valitukselleen, eikä sillä siten ole mitään syytä vetää valitustaan pois, ellei lautakunta tee hankintaoikaisua.

  EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa laki yksikäsitteisesti kieltää ja sanktioi hankintasopimuksen tekemisen. Suojatakseen kaupunkia mahdollisilta lisävahingoilta, YHLA:n tulee antaa markkinaoikeudelle kirjallinen sitoumus olla panematta hankintapäätöstä täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä.

  Siinä jaan Leon mielenkiinnon, että mistä tai keneltä YHLA saa tässä tilanteessa juridisesti kestävät neuvot, kun esittelijän hankintalain osaaminen ja noudattaminen ovat vaakakupissa? Olisi kummallista jos Saloranta voisi toimia esittelijänä.

 4. Leo Leppänen sanoo:

  Moro Ilkka!

  Olet oikeassa. Valitusta ei voi tehdä hallinto-oikeuteen. Hankintalakiin 30.4.2010 tehdyn muutoksen (102 §:n) mukaan asia on kuten kirjoitit. Eläkkeellä tiedot vanhenevat nopeasti. Mutta uuttakin voi oppia, jos viitsii nähdä vaivaa.

 5. Joutomies sanoo:

  Moron Kari!
  Oikeasti pitää ajatella koko viiden miljoonan edestä. Tontin käypä arvo ylittää varmasti tunnelin kustannukset lisättynä 600 000 €:lla, mikä on sovittu tontin vähimmäishinnaksi.Siis jokainen sentti on oikeasti pois kaupungin kukkarosta. NCC:lle se on vain läpimenoerä, kun tunnelin kustannus lasketaan osaksi tontin hintaa.

 6. iisakki sanoo:

  Terve,

  sen verran kiirettä pukkaa, etten ole ehtinyt tähän keskusteluun ottamaan osaa. Enkä oikein ehdi nytkään. Mutta jo alkuviikosta (ja jostain syystä uutisoimatta jäänyt) apulaiskaupunginjohtajan lähettämä vastine oikoo muutamia uutisoinnissa ja tässä blogissakin esitettyjä väärinkäsityksiä.

  Asiasta ja sitä koskevasta valmistelusta on eilen infottu Yhlaa ja maanantaina asiaa avataan valtuustolle.

  (Alla oleva vastine ja muut asiakirjat löytyvät nyt myös kaupungin nettisivuilta.)

  Vastine moottoritien kattamiseen liittyvästä uutisoinnista

  Vastine on toimitettu 22.3.2011 Hämeen Sanomille.

  Hämeen Sanomien pääuutisointi lauantaina 19.3.2011 kohdistui vahvasti moottoritien kattamiseen ja katteen hintaan. Uutisoinnista sai helposti sen käsityksen, että valinnassa on jotain erikoista – suorastaan poikkeavaa tai epämääräistä.

  Asian oikaisemiseksi apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo toteaa:

  1. Hankintalaki

  Kaksivaiheinen kilpailutus on tehty täysin hankintalain säädösten mukaisesti. Valmistelussa ovat olleet mukana kaupungin ja NCC:n edustajat sekä ulkopuolinen konsultti. Laatukriteerit painotuksineen on määritelty ennakolta aivan samaan tapaan kuin useimmissa infra-urakoissa.

  2. Laatupisteet

  Aivan tavanomaisissa uudisalueurakoissa (uusi rakentamaton alue) laatupisteiden vaikutuksena on käytetty 30 %. Tässä tapauksessa kyseessä Suomen vilkkain moottoritie keskellä asutusta ja jonka urakka-alueen läpi kulkevat kaupungin tärkeimmät itä-länsi suuntaiset kulkureitit, joten työn toteutustavalla, työaikatau-luilla, työnaikaisilla liikennejärjestelyillä sekä liikenteen ohjauksella ja telematiikalla on merkittävä vaikutus.

  On huomattava, että mm. työnmaan aikataulut ja toteutussuunnitelmat tulee hyväksyttää sekä Liikennevirastossa että ELY-keskuksessa.

  Laatupisteytyksellä varmistetaan rakentamisen lisäksi myös toiminnan laatu ja hankkeen rakennettavuus. Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaan suunnittele-toteuta-tarjouksia, joten erilaisia toteutusmalleja voitiin esittää.

  3. Prosessin eteneminen

  Keskustan laajentumista / moottoritien kattamista koskevaa asiaa on käsitelty useaan otteeseen lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa.

  Kaupunginhallituksen 24.5.2010 asettaman aikataulun mukaan tunnelin urakkatarjouskysely tuli valmistella siten, että toteutus on selvillä 31.3.2011.

  Valmistelun aikana on todettu, että kaupungin vastuulla oleva siltojen uusiminen ja NCC:n vastuulla oleva tunneli tulee kilpailuttaa ja toteuttaa yhdessä, sillä mm. johtosiirrot, katuverkon liikenteen hallinta ja moottoritieliikenteen järjestelyt on tehtävä yhdessä.

  Kilpailusta ilmoitettiin normaaliin tapaan HILMAssa (virallinen kanava). Ensimmäisen vaiheen osallistumishakemukset käsiteltiin elokuussa 2010 yhdyskuntalautakunnassa, jonka päätöksen perusteella varsinaiset tarjouspyynnöt lähetettiin kahdeksalle yritykselle (yksi yritys suljettiin pois).

  4. Hintaero

  Hinnoittelukuoret avattiin vasta laatupisteytyksen jälkeen, joten kilpailun lopputulokseen ja vertailuhintoihin ei ole voitu vaikuttaa.

  5. Kaupungin (veronmaksajien) kustannusvastuu

  Kaupungin vastuulla olevien töiden (=siltojen uusiminen ja ympäröivät kadut) osalta YIT:n hinta on 425.000 € kalliimpi kuin Soraset Oy:n hinta.

  Kaikilta muilta osin asia on NCC:n vastuulla, jolle kuuluu tunnelin rakentaminen = mainittu yli 4 miljoonan hintaero ei ole kaupungin kustannus.

  6. Tiedottaminen

  Asian tiedottamisen ongelmallisuus liittyy julkisuuslain 7 §:ään, jonka mukaan viranomaiselle toimitetut hankinta-, urakka- ja muut tarjouskilpailun perusteella ratkaistavaa oikeustointa koskevat tarjoukset tulevat julkiseksi, kun sopimus on tehty.

  Asianosaisella on oikeus saada tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosainen, hänen edustajansa tai avustajansa ei saa ilmaista sivulliselle asianosaisaseman perusteella saatuja ei-julkisia tietoja, jotka koskevat muuta kuin asianosaista itseään.

  Em. tarkoittaa mm. sitä, että Soraset Oy on rikkonut vaitiolovelvollisuuttaan asianosaisena saamiensa tietojen osalta. Tietoja saa käyttää muutoksenhakuun, mutta ei esim. julkisuudessa vahingoittaen muita tarjoajia.

  Päätöksentekoprosessista tiedottaminen on tietysti avointa.

  Keskustelen mielelläni asiasta. Lisätietoja antavat myös tilaajapäällikkö Eija-Liisa Dahlberg ja kaupunginlakimies Miia Luukko.

 7. Leo Leppänen sanoo:

  Morjens Iisakki!

  Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuon 22.3. Hämeen Sanomille toimittama ja 1.4. kaupungin nettisivuilla julkaisema tiedote ei anna tyhjentäviä vastauksia monia kaupunkilaisia askarruttavaan pääasiaan. Se on: Mitä kaikkea lisäarvoa saadaan 4-5 miljoonalla eurolla?

  Konsernin ylimmän johdon pitää huolehtia tällaisessa keississä, että viesti pääasiasta on kansantajuista ja että viesti menee perille. Nyt ei tapahtunut näin. Eikä Hämeen Sanomien toimituskaan ansaitse kovin hyvää arvosanaa.

  Vaikka Isosuo antaa toisin ymmärtää, kateurakan pääasia (4-5 miljoonan euron lisäarvo) oli monta viikkoa sitten lähes kokonaan julkista tietoa. Siinä tuskin oli mikään osa salaista, ehkä ainoastaan minimaalinen osa ei-julkista. Viimeksi mainitun viranomainen voi yleensä julkistaa, jos niin haluaa.

  Muuten Soraset-yhtiöiden johtajat ovat intohimoisia jalkapallomiehiä. Soraset on liigajoukkue TamU:n pääsponsori. Tämä tieto ei tietenkään liity millään tavalla Kari Ilkkalan laatiman kirjoituksen aihepiiriin.

 8. Niimpä sanoo:

  Kauppalehdessä
  Ylituomari: Julkisista hankinnoista valittaminen muodikasta

  http://msn.kauppalehti.fi/index.jsp?oid=20110468377&ext=msn

Jätä kommentti

css.php